środa, 01 czerwiec 2016 14:06

Jak pracować w starszem harcerstwie?

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Jak pracować w starszem harcerstwie? NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Jak pracować w starszem harcerstwie? Oficyna Wydawnicza Impuls - Jak pracować w starszem harcerstwie?

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1927 r.: Jak pracować w starszem harcerstwie?Broszura niniejsza ma na celu ułatwienie prowadzenia pracy w zrzeszeniach Starszego Harcerstwa oraz danie wskazówek tym, którzy pracę taką podjąć pragną.

Ze względu na chęć jaknajszybszego wydania broszury, nie wyczerpuje ona wszystkich kwestji, z pracą starszo-harcerską związanych, porusza jednak zasadnicze jej elementy, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach poszczególnych śro-
dowisk starszoharcerskich. W miarę rozwiązania pozostałych zagadnień metodycznych, będziemy je publikować, bądź w „Harcmistrzu“, bądź oddzielnie.

Mamy nadzieję, że praca ta przyczyni się do rozrostu Starszego Harcerstwa, a sam fakt jej wydania winien być dowodem, że Starsze Harcerstwo przeszło już okres szukania dróg, i wchodzi w fazę normalnego rozwoju.

Czuwaj!

Komisja Programowa Starszego Harcerstwa

Głównych Kwater Z. H. P.

ISBN: 978-83-7850-658-4
Format: B5
Objętość: 60 strony
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2014


Warszawa, w marcu 1927 roku

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl