czwartek, 19 maj 2016 11:41

Katalog cnót i wad

Autor w swojej książce, czerpiąc z mądrości wieków, a szczególnie z olbrzymiej wiedzy św. Tomasza z Akwinu, zachęca nas do zdobywania cnót, czyli dobrych przyzwyczajeń, byśmy byli zdolni przeciwstawić się wadom w nas tkwiącym. Jego opracowanie jasno określa naturę poszczególnych cnót, ukazuje rolę cnót w życiu człowieka, ich znaczenie w dziele wychowywania do dojrzałości osobowej oraz w zarysie omawiane cnoty i im przeciwstawne wady.

 

ISBN: 978-83-7519-104-2
Format: 125x200 mm
Objętość: 257 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010

Published in Duchowość