wtorek, 12 wrzesień 2017 11:21

Ukrzyżowany Mówca

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7502-638-2
Format: 135 x 204 mm
Objętość: 96 s.
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017


Opis

Zbiór kazań czy raczej rozmyślań o męce Pańskiej przeznaczonych głównie na czas Wielkiego Postu. Autor rozważa w nich siedem wypowiedzi Jezusa na krzyżu - o miłowaniu nieprzyjaciół, pokucie na wzór Dobrego Łotra, opiece Maryi, Modlitwie przywracającej kontakt z Bogiem, przemianie myślenia i postępowania grzeszników, trwaniu w ciągłym nawracaniu się i stałym kontakcie z Jezusem jako środkiem unikania powrotu do grzechu. Obfitujące w cytaty z pism ojców Kościoła, pisarzy kościelnych, hagiografów i odwołania biblijne dzieło ma uwrażliwić czytelnika na ofiarę krzyżową Jezusa.

 

Published in Duchowość

Opis

Rok ze świętym Stanisławem Papczyńskim, a właściwie z przemyśleniami założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Źródłem, z którego zaczerpnięto materiały do tego swoistego kalendarium są Pisma zebrane autorstwa świętego, będące prawdziwą skarbnicą prawd prostych, oczywistych, a jednocześnie tak trudnych do wcielania w życie, dotyczących miłości Boga, bliźniego, skromności i pobożności. Zaskakująco świeże, choć spisane przed trzystu laty mogą być drogowskazem zarówno dla współczesnych duchownych, jak i świeckich. Starannie dobrane na dni powszednie i święta niech staną się dla czytelnika tematem rozmyślań lub mottem dnia.


"Nie pomylisz się, jeśli będziesz uważał, że komu brak miłości, ten nie ma żadnej cnoty. Próżna i bezowocna jest nauka, która nie pochodzi z miłości. Fałszywe i bezużyteczne jest posłuszeństwo, które jest podejmowane i pełnione bez miłości. Próżna i fałszywa jest pokora, posiadająca przymieszkę nienawiści. Marna i nadęta czystość, której brak, jako towarzyszki i opiekunki, świętej miłości. Nikczemne i niegodziwe jest ubóstwo praktykowane bez miłości. Wadliwa jest łagodność, która nie została zrodzona przez miłość. Zimna jest wszelka doskonałość, cnota, działalność, której nie ogrzewa miłość".


To jedna z wielu myśli zamieszczonych w tym zbiorze. Każdego dnia wraz ze św. Stanisławem Papczyńskim zgłębiamy tajemnice Bożego miłosierdzia, ludzkiego serca, ale i tego wszystkiego, co prowadzić ma nas ku zbawieniu.

 

Spis treści

Spis treści

Kalendarium życia. . . . . . . . . . . . . . . 5
Dzieciństwo i młodość. . . . . . . . . . . . 7
Okres pijarski . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Proces beatyfikacyjny. . . . . . . . . . . . 14
Proces kanonizacyjny . . . . . . . . . . . . 15

STYCZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Świadectwo:
Cud uznany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, w procesie
beatyfikacyjnym o. Stanisława Papczyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 44

LUTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Świadectwa:
Cudem został uleczony . . . . . . . . . . 72
„W Tobie, Panie, zaufałem”. . . . . . . . . . 73

MARZEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Świadectwa:
Wdzięczna za otrzymaną łaskę. . . . . . 102
Przywrócił mi wzrok . . . . . . . . . . . . 103

KWIECIEŃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Świadectwa:
Mąż powrócił. . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Zrobiliśmy wszystko, reszta w rękach Boga . . . . . . . . . . 131

MAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Świadectwa:
Wdzięczne dzieci. . . . . . . . . . . . . . 161
Długo oczekiwana wiadomość . . . . . . 162

CZERWIEC. . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Świadectwa:
Trzynasty zestaw pytań. . . . . . . . . . . 188
Choroba matki . . . . . . . . . . . . . . . . 190

LIPIEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Świadectwa:
Po prostu uśmiechnęłam się. . . . . . . . 220
Dziecko przyszło na świat w ciągu kilku minut. . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

SIERPIEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Świadectwa:
Nie był to zbieg okoliczności . . . . . . . 245
Trudno uwierzyć, że doznałam takiej łaski . . . . . . . . . . 247

WRZESIEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Świadectwa:
Tylko nad głową dach był nietknięty. . . 279
Dziękuję ci, ojcze Stanisławie. . . . . . . 281

PAŹDZIERNIK. . . . . . . . . . . . . . . 283
Świadectwa:
Uzdrowienie nienarodzonego dziecka. . 304
W łączności z ojcem Stanisławem. . . . . 307

LISTOPAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Świadectwa:
Ani śladu wady serca. . . . . . . . . . . . 333
Urodziła zdrowego synka . . . . . . . . . 334

GRUDZIEŃ. . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Świadectwo:
Cud uznany przez Kongregację
Spraw Kanonizacyjnych, jako dokonany
przez Boga za wstawiennictwem
bł. Stanisława Papczyńskiego . . . . . . . 361

Fragment

4 marca
Jezus niech więc będzie twoim rozważaniem, twoją miłością, twoją radością, twoim pokrzepieniem, twoim życiem, twoim niebem. Obejmij Jezusa, aby On objął ciebie, kochaj Jezusa, aby On ciebie ukochał, nie opuszczaj Jezusa, aby On ciebie nie opuścił. Nie ma na świecie i w całym niebie nic cenniejszego od Jezusa, a zatem nie ma nic, co od Niego byłoby godniejsze do miłowania. Oddaj się cały Jezusowi, a cały Jezus będzie twój.

26 kwietnia
Proś łaskawego Jezusa, aby po przyjściu do bardzo wzburzonego mieszkania twej duszy, przyniósł z sobą pokój. Nie taki pokój, który by cię czynił wolnym od niepowodzeń lub w ogóle od wszelkiego krzyża: lepiej bowiem jest być doświadczanym, niż tkwić w bezruchu (bo nawet wody będące w ciągłym zastoju zaczynają się psuć), ale taki pokój, żebyś mógł wszystkie przeciwności znosić wielkodusznie w pokoju ducha i abyś mógł przez to otrzymać od Niego samego oliwny wieniec pokoju w niebieskim mieście Jeruzalem, ponieważ po wzięciu udziału w walce i stoczeniu ciężkich bojów z demonem, światem i ciałem, będziesz się cieszył na wieki pokojem.

1 czerwca
„Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko” (J 10, 9). Rozważ to, co słusznie zauważył pewien mąż duchowny, że Chrystus Pan, Jego życie i nauka jest bramą; owczarnią zaś jest Kościół, zakon lub
jakieś pobożne stowarzyszenie. Ci więc, którzy przez tę bramę, to jest przez Chrystusa, wchodzą do owczarni Chrystusowej, to znaczy do Kościoła, zakonu lub stowarzyszenia, niewątpliwie zostają zbawieni. Wchodzeniem przez bramę jest też rozważanie
nauki, a zwłaszcza rozpamiętywanie Najświętszej Męki Zbawiciela i naśladowanie Jego życia. Jakkolwiek, owszem, wielu jest takich, którzy wyznając Chrystusa, lubią Jego prawdy wiary i pilnie je wciąż rozważają, to jednak oddalają się od bramy zbawienia, ponieważ
z rozważaniami nie łączą praktyki życia. Gdyż „błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają”
(Łk 11, 28).

4 czerwca
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Rozważ, że Zbawiciel, odchodząc do nieba, nie mógł nam pozostawić żadnej innej wdzięczniejszej, milszej i znakomitszej pamiątki, jak swoje najprawdziwsze Ciało, które zostało dla naszego zbawienia umęczone i zranione. Otóż, podobnie jak w niebie poza Bogiem nie ma nic cenniejszego i większego, tak i tu na ziemi nie ma nic godniejszego i znakomitszego poza tym najdroższym Skarbem, w którym zawiera się ukryty Bóg-Człowiek.

10 czerwca
Chryste! Idę tam, dokądkolwiek mnie wołasz,
pośród strzał i ognia,
Przez wody i pustynie, ciernie, skały.
Pod Twoim przewodem łatwa będzie każda
uciążliwa droga,
Zwłaszcza, jeśli towarzysz miłość użyczy

 

ISBN: 978-83-7502-603-0
Format: 110 x 180 mm
Objętość: 368 s.
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Opracowanie: ks. Adam Stankiewicz MIC

 

Źródła (4) - Barwy życia, religia, duchowość, opowiadania, bestsellery, tania książka, książki online, powieść, sensacja, Jan Paweł II, Promic, księgarnia internetowa, wydawnictwo.pl, pomoce duszpasterskie, nowości, nowe książki, nowo wydane, www.nowowydane.pl

Published in Duchowość
środa, 08 czerwiec 2016 16:54

Pisma zebrane

Opis

Pisma zebrane o. Stanisława Papczyńskiego są zbiorem wszystkich dostępnych dzieł założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, przetłumaczonych z łaciny na język polski przez zespół tłumaczy. Jako pierwsza zamieszczona jest Reguła życia, jako dzieło najbardziej reprezentatywne dla duchowości o. Papczyńskiego i zgromadzenia marianów, następne pisma ułożone są według objętości, od najobszerniejszych do najkrótszych. Każde z nich zostało opatrzone wprowadzeniem uwzględniającym charakter, okoliczności powstania i znaczenie utworu, do większości została dołączona bibliografia. Książka została również opatrzona kalendarium życia i chronologicznym wykazem istniejących i zaginionych pism o. Stanisława Papczyńskiego oraz ogólnym indeksem rzeczowym i biblijnym.

 

Fragment

SŁOWO WSTĘPNE

przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej W roku 2007, roku beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów i wielkiego syna narodu polskiego, dzięki ofiarnej pracy wielu osób, po raz pierwszy otrzymaliśmy do rąk tłumaczenie na język polski wszystkich zachowanych jego pism. Na tę publikację od dawna oczekiwali nie tylko marianie czy badacze historii i duchowości polskiej, ale także liczne grono czcicieli Świętego, którego sława świętości, obecna już za jego życia, trwa do dzisiaj.
Powtórne wydanie pism Ojca Założyciela w języku polskim ma szczególne znaczenie dla marianów, jego duchowych synów w roku kanonizacji o. Stanisława Papczyńskiego. Zrozumienie bowiem charyzmatu Założyciela, a tym samym i mariańskiego dziedzictwa, nie jest przecież możliwe bez znajomości jego pism, dotychczas dostępnych w języku łacińskim oraz w rozmaitych, rozproszonych i różnej jakości przekładach. Dzięki prezentowanym w tym tomie tłumaczeniom bardziej owocne może stać się poszukiwanie, do jakiego zachęca wszystkie instytuty zakonne soborowy Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis (nr 2): „[...] należy uznawać i ściśle zachowywać ducha i zamiary [...] założycieli, a także zdrowe tradycje, bo wszystko to stanowi dziedziczną własność każdego instytutu”.

Dla wszystkich, którzy interesują się duchowością lub historią Kościoła, niniejsza publikacja posłuży jako źródło nowych badań, zwłaszcza dotyczących XVII wieku, kiedy to kształtowała się polska szkoła duchowości. Twórczy i ważny udział w jej powstaniu miał św. Stanisław Papczyński.

Przedkładając niniejszy zbiór wszystkich zachowanych do dziś pism św. ojca Stanisława, pragnę zachęcić jego czcicieli i wszystkich drogich Czytelników do wejścia na drogi świętości. Temu bowiem celowi podporządkował o. Stanisław Papczyński tak swoje działania zakonodawcze i duszpasterskie, jak i piśmiennictwo. Człowiek jest według niego mistyczną świątynią Boga (templum Dei mysticum), a ta ma być święta. Wzorem zaś świętości jest sam Chrystus i Jego Niepokalanie Poczęta Matka. Wymownym znakiem postawy św. ojca Stanisława niech będzie jedno z ostatnich pouczeń, jakie skierował do swych duchowych synów w Testamencie drugim: „Zostawiam obraz mej osoby ciekawym do oglądania, obraz zaś życia Pana mojego, Jezusa Chrystusa, do naśladowania” (nr 9). Ufam, że zgłębianie treści prezentowanych tu pism św. Stanisława Papczyńskiego wzmocni wiarę, nadzieję i miłość wszystkich zainteresowanych uświęceniem siebie i świata.


ks. Paweł Naumowicz MIC
przełożony Prowincji Opatrzności Bożej
Zgromadzenia Księży Marianów

 

ISBN: 978-83-7502-594-1
Format: 140 x 204 mm
Objętość: 1392 s.
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016

Źródła (4) - Barwy życia, religia, duchowość, opowiadania, bestsellery, tania książka, książki online, powieść, sensacja, Jan Paweł II, Promic, księgarnia internetowa, wydawnictwo.pl, pomoce duszpasterskie, nowości, nowe książki, nowo wydane, www.nowowydane.pl

Published in Duchowość