czwartek, 19 maj 2016 12:26

Teologia dzisiaj: perspektywy , zasady i kryteria

NowoWydane - DEHON - Teologia dzisiaj: perspektywy , zasady i kryteria NowoWydane - DEHON - Teologia dzisiaj: perspektywy , zasady i kryteria DEHON - Teologia dzisiaj: perspektywy , zasady i kryteria

Dokument, który składa się z trzech rozdziałów, omawia podstawowe kryteria, jakie musi spełnić teologia, aby mogła nosić miano teologii katolickiej. Jest ona zatem katolicka, jeśli wypływa z uważnego słuchania słowa Bożego, świadomie i wiernie trwa w komunii z Kościołem oraz jest ukierunkowana na służbę Bogu w świecie, ofiarując w sposób zrozumiały Bożą prawdę współczesnemu człowiekowi.

ISBN: 978-83-7519-190-5
Format: 110 x 180 mm
Objętość: 110 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl
Więcej w tej kategorii: « Myśli Herezja kardynałów »