czwartek, 19 maj 2016 12:13

Diabeł, jakiego nie znacie

NowoWydane - DEHON - Diabeł, jakiego nie znacie - Cameli Louis NowoWydane - DEHON - Diabeł, jakiego nie znacie - Cameli Louis DEHON - Diabeł, jakiego nie znacie - Cameli Louis

W książce ks. Cameli, znany duszpasterz z archidiecezji Chicago, maluje niepokojący portret diabła – groźnego przeciwnika Boga i człowieka, który działa w cichy i dyskretny sposób. Ksiądz Cameli odsłania taktykę diabła: oszustwa, dzielenia, odwracania uwagi i zniechęcania, w indywidualnym życiu człowieka, a także w życiu społecznym. Autor pokazuje, jak w pogłębionej przyjaźni z Bogiem można przeciwstawić się działaniom Złego.

ISBN: 978-83-7519-262-9
Format: 125 x 195 mm
Objętość: 268 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl