czwartek, 19 maj 2016 11:41

Katalog cnót i wad

NowoWydane - DEHON - Katalog cnót i wad - Majkrzak Henryk NowoWydane - DEHON - Katalog cnót i wad - Majkrzak Henryk DEHON - Katalog cnót i wad - Majkrzak Henryk

Autor w swojej książce, czerpiąc z mądrości wieków, a szczególnie z olbrzymiej wiedzy św. Tomasza z Akwinu, zachęca nas do zdobywania cnót, czyli dobrych przyzwyczajeń, byśmy byli zdolni przeciwstawić się wadom w nas tkwiącym. Jego opracowanie jasno określa naturę poszczególnych cnót, ukazuje rolę cnót w życiu człowieka, ich znaczenie w dziele wychowywania do dojrzałości osobowej oraz w zarysie omawiane cnoty i im przeciwstawne wady.

 

ISBN: 978-83-7519-104-2
Format: 125x200 mm
Objętość: 257 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl