poniedziałek, 16 maj 2016 18:29

Najświętsze Imię Jezus

NowoWydane - DEHON - Najświętsze Imię Jezus - Jolanta Teresa Wojnar NowoWydane - DEHON - Najświętsze Imię Jezus - Jolanta Teresa Wojnar DEHON - Najświętsze Imię Jezus - Jolanta Teresa Wojnar

Opis

Książka Jolanty Teresy Wojnar jest modlitewną refleksją na temat kolejnych wezwań Litanii do Najświętszego Imienia Jezus. Refleksja ta jest ułożona w formie modlitwy, która zawiera wiele bezpośrednich wezwań do Jezusa Chrystusa czy Boga Ojca. Są one ułożone w sposób niemalże poetycki, co ułatwia lekturę i modlitwę. Niewątpliwą zaletą publikacji jest także to, że zawiera bardzo dużo tekstów biblijnych, zwłaszcza tych, które tłumaczą poszczególne wezwania litanii.
Treść książki rozwija biblijne i chrześcijańskie nauczanie na temat zbawczej misji Jezusa Chrystusa i czyni to w sposób zwięzły oraz bardzo przystępny. Uczy też właściwej modlitwy ubogaconej Pismem Świętym.


Książka stanowi znakomity materiał do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, by uwielbiać Jezusa Chrystusa i wzywać Jego pomocy.

Spis treści

Wprowadzenie

Teksty do rozważań wezwań
Litanii do Najświętszego Imienia Jezus

1.   Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami

2.   Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami

3.   Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami

4.   Jezu, Królu chwały, zmiłuj się nad nami

5.   Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami

6.   Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami

7.   Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami

8.   Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami

9.   Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami

10.   Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami

11.Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami

12.   Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami

13.   Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami

14.   Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami

15.   Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami

16.Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami

17.   Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami

18.   Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami

19.   Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami

20.   Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami

21.   Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami

22.   Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami

23.   Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami

24.   Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami

25.   Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami

26.   Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami

27.   Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami

28.   Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami

29.   Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami

30.   Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami

31.   Jezu, wesele aniołów, zmiłuj się nad nami

32.   Jezu, Królu patriarchów, zmiłuj się nad nami

33.   Jezu, mistrzu apostołów, zmiłuj się nad nami

34.   Jezu, nauczycielu ewangelistów, zmiłuj się nad nami

35.   Jezu, męstwo męczenników, zmiłuj się nad nami

36.   Jezu, światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami

37.   Jezu, czystości dziewic, zmiłuj się nad nami

38.   Jezu, korono wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami


Zakończenie

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Bibliografia

Skróty

ISBN:  978-83-7519-336-7
Format: 125 x 195 mm
Objętość: 118 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Dziesięć ikon życia konsekrowanego, Pier Giordano Cabra, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, pomoce duszpasterskie, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl