poniedziałek, 16 maj 2016 17:39

Do serca Twojego uciekmy się

NowoWydane - DEHON - Do serca Twojego uciekmy się - Józef Gaweł SCJ NowoWydane - DEHON - Do serca Twojego uciekmy się - Józef Gaweł SCJ DEHON - Do serca Twojego uciekmy się - Józef Gaweł SCJ

Opis

Rozważania poświęcone Litanii do Bożego Serca mogą być wykorzystywane jako czytanki w czasie nabożeństw czerwcowych. Mogą także być pomocą w osobistej refleksji dla kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, czcicieli Bożego Serca. Niech odmawiane wezwania litanijne pomagają nam wyrażać miłość i cześć wobec Boskiego Serca. Niech będą pomocą w kontemplacji niepojętej miłości Serca Pana Jezusa. Ceńmy i kochajmy tę modlitwę – „jest to równocześnie modlitwa uwielbienia i autentycznego dialogu (…). Modlitwa ta, odmawiana i rozważana, staje się prawdziwą szkołą człowieka wewnętrznego: szkołą chrześcijanina” (św. Jan Paweł II).
W książce tej znajdują się dwie nowe litanie do Serca Pana Jezusa, których autorem jest o. Bertolis SJ. Są one przeznaczone do prywatnego odmawiania. Jestem przekonany, że  pomogą one czcicielom Serca Jezusowego w pogłębieniu pobożności i miłości do Bożego Serca.

 

Ze Wstępu

Spis treści

Wstęp
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 
Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu 
Serce Jezusa, świątynio Boga
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zelżywością napełnione
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne 
Serce Jezusa, włócznią przebite 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wersja tradycyjna 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wersja wg ks. Ottavio De Bertolis SJ (1)
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wersja wg ks. Ottavio De Bertolis SJ (2) 
Bibliografia 

 

 

ISBN: 978-83-7519-378-7

Format: 125x200 mm
Objętość: 144 strony
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (4), INNOCENZO GARGANO, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl