wtorek, 10 maj 2016 15:16

Przejście do życia wiecznego w mistycznych wizjach Cataliny Rivas

NowoWydane - Wydawnictwo AA - Przejście do życia wiecznego w mistycznych wizjach Cataliny Rivas - Catalina Rivas NowoWydane - Wydawnictwo AA - Przejście do życia wiecznego w mistycznych wizjach Cataliny Rivas - Catalina Rivas Wydawnictwo AA - Przejście do życia wiecznego w mistycznych wizjach Cataliny Rivas - Catalina Rivas

W niniejszej książeczce, w której Catalina opisuje swoje duchowe doświadczenie cierpienia z powodu śmierci jej brata i matki, znajdujemy zbiór zbawiennych nauk o nieskończonym miłosierdziu Bożym okazywanym nam w ostatniej chwili życia. Skłania nas ona do zastanowienia się nad sensem śmierci, która, według Bożego objawienia, jest ustanowionym przez samego Boga decydującym momentem przejścia życia ludzkiego do życia nadprzyrodzonego – jako celu i przeznaczenia wszystkich, ponieważ wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy podlegli śmierci i zmierzamy ku nowemu życiu.

(…) Umacniajcie się modlitwą, ponieważ w godzinie, w której będziecie musieli przede Mną zdać sprawę ze swojego życia, znajdziecie się sami i nadzy… z rekami pełnymi lub pustymi (…). Bądźcie wielkoduszni w waszej osobistej gorliwości, przezwyciężajcie egoizm, pragnienie odwetu,
nieczystość, niewdzięczność.
Czy wierzysz, ze Moja Miłość jest nieskończona i może uczynić wszystko? A wiec uśmiechnij się i spocznij w Moim Sercu…


Słowa Pana Jezusa skierowane do Cataliny Rivas

ISBN: 978-83-7864-320-3
Format: 120 x 165 mm
Objętość: 112 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: wrzesień 2013

Wydawnictwo AA

Andrzej Mardyła, Hanna Mardyła
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków
Tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05, kom. 695 994 193

 

www.religijna.pl