środa, 24 styczeń 2018 15:04

Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne w Kościele

NowoWydane - DEHON - Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne w Kościele - Janusz Królikowski NowoWydane - DEHON - Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne w Kościele - Janusz Królikowski DEHON - Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne w Kościele - Janusz Królikowski

Kup Tę Książkę

Tytuł: Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne w Kościele
Autor:
Janusz Królikowski
ISBN:
978-83-7519-421-0
Objętość:
280 s.
Format: 110x180 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Opis

Kościół jest „lilią wśród cierni”, jak trafnie powiedział św. Augustyn. W prezentowanych szkicach zamierzamy to pokazać. Kościół jest wspaniałym darem Bożym, który żyje w nas, wierzących, w nas zakwita i w nas przynosi owoce. Bycie w Kościele i uczestniczenie w jego misji jest niewątpliwie wyzwaniem, a nawet ciężarem, ale kto przyjmie obecne w nim przesłanie i jego cele, ten na pewno ożyje duchowo i dostrzeże, że jest członkiem czegoś niezwykle doniosłego. Może pomogą w tym niniejsze szkice

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl