wtorek, 07 luty 2017 15:16

Miłość Mądrości Przedwiecznej

NowoWydane - Wydawnictwo Promic - Miłość Mądrości Przedwiecznej - Ludwik Maria Grignion de Montfort NowoWydane - Wydawnictwo Promic - Miłość Mądrości Przedwiecznej - Ludwik Maria Grignion de Montfort Wydawnictwo Promic - Miłość Mądrości Przedwiecznej - Ludwik Maria Grignion de Montfort

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7502-523-1
Format: 105 x 165 mm
Objętość: 216
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
tłum: Aleksandra Frej

Opis


Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716), francuski teolog i misjonarz, pozostawił bogaty dorobek pisarski, dzięki któremu poznajemy go jako wybitnego mariologa i orędownika szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Miłość Mądrości Przedwiecznej ukazuje wagę kultu maryjnego, ale przesuwa akcent ku innemu fundamentalnemu obszarowi rozważań Montforta. To traktat chrystologiczny skupiający się na takich wątkach jak: istota i wcielenie Mądrości Przedwiecznej, jej obecność i działanie w świecie i ludzkim życiu, a wreszcie jej rola zbawcza. Wszystko to stanowi klucz do zrozumienia pełni przekazu Montforta. Nie jest to lektura łatwa, ale wydaje się bezcenna, jeśli szuka się pogłębienia duchowości, wybitnych komentarzy do Biblii i pism ojców Kościoła, a wreszcie lepszego pojęcia tajemnic Trójcy Świętej i Matki Bożej, ze szczególnym uwzględnieniem odkupienia, które dokonuje się za sprawą Chrystusa, wcielonej Mądrości Bożej. Co istotne, dzieło św. Ludwika Marii zawiera też esencjonalną wiedzę praktyczną – czytelne drogowskazy dla każdego, kto pragnie świadomie postępować drogą wiary ku duchowej jedności z Bogiem.

Spis treści

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Modlitwa do Mądrości Przedwiecznej . . . . . . 15
Ostrzeżenie, jakie Boska Mądrość daje książętom i wielkim tego świata w 6. rozdziale Księgi Mądrości . . . . . . . . 17
Uwagi autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


KONIECZNOŚĆ (ALBO POWODY) UMIŁOWANIA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ


ROZDZIAŁ I
Aby kochać Boską Mądrość i jej szukać, trzeba ją znać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ROZDZIAŁ II
Pochodzenie i doskonałość Mądrości Przedwiecznej. . . . . . . . . . . . . . 35
ROZDZIAŁ III
Cuda mocy Boskiej Mądrości w dziele stworzenia człowieka i świata. . . . . . 45
ROZDZIAŁ IV
Cuda dobroci i miłosierdzia Mądrości Przedwiecznej przed jej wcieleniem. . . . . . . 53
ROZDZIAŁ V
Cudowna doskonałość Mądrości Przedwiecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ROZDZIAŁ VI
Żarliwe pragnienia Boskiej Mądrości dawania się człowiekowi. . . . . . . . . . . . . . 72
ROZDZIAŁ VII
Wybór prawdziwej Mądrości. . . . . . . . . . . 82
ROZDZIAŁ VIII
Cudowne skutki Mądrości Przedwiecznej w duszach tych, którzy ją mają. . . . . . . . . . 95
ROZDZIAŁ IX
Wcielenie i życie Mądrości Przedwiecznej. . . . . . . . .. 110
ROZDZIAŁ X
Zachwycające piękno i niewysłowiona
słodycz Mądrości wcielonej . . . . . . . . . . . 121
ROZDZIAŁ XI
Słodycz postępowania Mądrości wcielonej. . . 129
ROZDZIAŁ XII
Główne wyrocznie Mądrości wcielonej, w które należy wierzyć i które warto praktykować, by być zbawionym. . . . . . . . 137
ROZDZIAŁ XIII
Streszczenie niewymownych boleści, jakie Mądrość Przedwieczna zechciała wycierpieć z miłości do nas . . . . . . 149
ROZDZIAŁ XIV
Tryumf Mądrości Przedwiecznej na Krzyżu i przez Krzyż: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


SPOSOBY ZDOBYCIA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ


ROZDZIAŁ XV
Sposób pierwszy i drugi: żarliwe pragnienie i nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . . 177
Żarliwe pragnienie . . . . . . . . . . . . . . . 177
Nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . 181
ROZDZIAŁ XVI
Sposób trzeci: całkowite umartwienie. . . . . . 190
ROZDZIAŁ XVII
Sposób czwarty: czułe i prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. . . . . . . . . . 199

 

Promic

PROMIC Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
ul. św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 642 50 82  Dział handl.: tel. 22 651 90 54 

www.wydawnictwo.pl