środa, 21 wrzesień 2016 14:21

Muzyka i taniec w Biblii

NowoWydane - DEHON - Muzyka i taniec w Biblii - Barbara Szczepanowicz NowoWydane - DEHON - Muzyka i taniec w Biblii - Barbara Szczepanowicz DEHON - Muzyka i taniec w Biblii - Barbara Szczepanowicz

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7519-350-3
Format: 143x230 mm
Objętość: 192 str.
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016

Opis

W Biblii jest zarówno wiele fragmentów traktujących o muzyce, jak i tekstów przeznaczonych do śpiewu, jednak muzyka jako taka dla autorów natchnionych nie stanowi przedmiotu szczególnej uwagi i osobnego tematu do rozważań. O śpiewie, grze na instrumentach muzycznych, pieśniach czy też hymnach Biblia mówi niejako mimochodem, przy okazji innych spraw, na marginesie innych tematów. Praktykę muzyczną czasów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu z dużym trudem można porównać do tego, co rozumie się pod tym pojęciem w czasach nowożytnych. Świat biblijny nie znał określenia sztuki muzycznej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, dlatego w niniejszej publikacji zachowano dużą ostrożność w interpretowaniu pojęć muzycznych. Jej celem jest jedynie ukazanie muzyki i tańca świata biblijnego na podstawie cytatów z Pisma Świętego, które są dowodem na istnienie praktyki muzycznej i tanecznej zarówno w kulcie Starego i Nowego Testamentu, jak i w życiu codziennym.

Spis treści

Spis treści
Wprowadzenie 
I. Muzyka i śpiew 
1. Muzyka w starożytności 
Mezopotamia 
Egipt 
Grecja 
Rzym 
Izrael 
2. Muzyka i śpiew w Starym Testamencie 
Muzyka w służbie kultu 
Muzyka w społecznym życiu Izraela 
Śpiew 
Lamentacje 
Śpiewacy, chóry i chórzyści 
3. Muzyka w Nowym Testamencie
i na początku chrześcijaństwa 
Muzyka żałobna 
Muzyka w Apokalipsie 
Muzyka na początku
chrześcijaństwa 
4. Dzieje i rodzaje biblijnej muzyki 
Pieśni z czasów wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej 
Muzyka i pieśni w czasie osiadłego życia 
Muzyka kultowa 
Muzyka wojskowa (wojenna) 
Muzyka w okresie królewskim (997-587 przed Chr.) 
Muzyka i pieśni po zburzeniu świątyni 
Muzyka w okresie Drugiej Świątyni 
Psalmy 
5. Muzyka a święta żydowskie 
Święto Paschy 
Rosz ha-Szana 
Jom Kippur 
Sukkot 
Chanuka 
Ślub 
Muzyka w synagodze 
II. Instrumenty muzyczne czasów biblijnych 
1. Instrumenty w Starym Testamencie 
Instrumenty Jubala 
Izraelskie instrumenty epoki nomadycznej 
Instrumenty okresu królewskiego
i Pierwszej Świątyni 
Instrumenty proroków 
Okres niewoli babilońskiej –
instrumenty z Księgi Daniela 
Instrumenty w okresie po niewoli
babilońskiej i Drugiej Świątyni 
Instrumenty strunowe 
Instrumenty dęte 
Instrumenty perkusyjne 
Instrumenty kobiece 
2. Instrumenty muzyczne w Nowym Testamencie 
Ewangelie i listy apostolskie 
Apokalipsa 
Zakończenie 
III. Taniec w Biblii 
1. Historia tańca 
2. Taniec w kulturach starożytnych 
Egipt 
Mezopotamia 
Palestyna 
Fenicja 
Grecja 
Taniec w teatrze greckim 
Taniec w życiu codziennym 
Rzym 
3. Taniec w Biblii 
Taniec na kartach Starego Testamentu 
Taniec w Nowym Testamencie 
Taniec we wczesnym chrześcijaństwie 
Zakończenie 
Literatura 

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl
Więcej w tej kategorii: Lectio divina do Ewangelii św. Marka »