piątek, 09 wrzesień 2016 10:51

Praktyczny słownik biblijny

NowoWydane - Instytut Wydawniczy PAX - Praktyczny słownik biblijny - Anton Grabner Haider NowoWydane - Instytut Wydawniczy PAX - Praktyczny słownik biblijny - Anton Grabner Haider Instytut Wydawniczy PAX - Praktyczny słownik biblijny - Anton Grabner Haider

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-211-1993-9
Format: 165 x 236 mm

Objętość: 1512+38 stron
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Przełożyli: Tadeusz Mieszkowski i Paweł Pachciarek

Praktyczny słownik biblijny, opracowany przez teologów katolickich i protestanckich, liczy ponad 5000 haseł. Może zarówno służyć praktyczną pomocą tym, którzy głoszą orędzie biblijne podczas sprawowania liturgii i na lekcjach religii, jak i dostarczyć podstawowych, rzeczowych informacji wszystkim, którzy chcą wniknąć w sens Słowa Bożego spisanego w Biblii.

Praktyczny słownik biblijny obejmuje hasła z zakresu następujących dziedzin:

Historia, geografia, etnografia biblijna 

nazwy miejsc i miejscowości, imiona osób, informacje z zakresu starożytnej historii, geografii i etnografii

Teologia biblijna –

pojęcia i terminy z zakresu wiary biblijnej, np. zmartwychwstanie, odkupienie, wiara, grzech

Historia form –   

wiadomości o charakterze języka biblijnego, o literackich formach i gatunkach, w których zostało przekazane Słowo Boże

Historia religii –

dane o religijnym otoczeniu Izraela, przybliżające ideowe dziedzictwo Biblii

Hermeneutyka 

w większości niebiblijne pojęcia, nieodzowne jednak do zrozumienia orędzia biblijnego, m.in. pojęcia filozoficzne i socjologiczne, społeczne struktury i tendencje

Praktyczny słownik biblijny zawiera także:

Klucz do Biblii

przyporządkowujący poszczególnym jednostkom tekstu biblijnego (perykopom) hasła, które pomagają wniknąć w przesłanie zawarte w literze Pisma Świętego i odkryć jego aktualne znaczenie

 

{sliders/}

Instytut Wydawniczy PAX

ul. Wspólna 25 , 00-519 Warszawa
tel.: 586-51-00, fax: 586-51-87

 

Dział  Handlowy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21, 00-390 Warszawa
tel.: (22) 625-23-01

www.iwpax.pl