czwartek, 19 maj 2016 11:58

Wstań 3/2014

NowoWydane - DEHON - Wstań 3/2014 NowoWydane - DEHON - Wstań 3/2014 DEHON - Wstań 3/2014

Jak odnaleźć pokój serca? Wewnętrzną harmonię, która będzie nie tyle złożeniem broni, co akceptacją tego, kim jestem, co mogę, a czego już nie. „Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście (…), a oni trwają w pokoju” (Mdr 3,2-3). Bo to, czego najbardziej pragniemy, to nie zemsta i nazbyt dumne: „A widzisz, miałem rację”, „A nie mówiłem?!”. Potrzebujemy pokoju i harmonii, które są możliwe tylko dzięki prawdzie. Ta zaś, gdy nawet boli, śmiertelna być nie musi. I nie będzie, jeśli towarzyszyć jej będzie miłość.

Wcale nie jesteśmy tak daleko od Piłata i jego wątpliwości: „A cóż to jest prawda”… Dziś staje się ona na tyle niezrozumiała, że szukamy jej zamienników. Zatem czasem stawiamy w jej miejsce szczerość. No bo jakby inaczej: „Patrz, jaki szczery, pewnie ma rację…”. Nasza polska rzeczywistość aż kapie od tych, którzy wyciągając na światło dzienne najbardziej intymne historie swojego i cudzego życia, pomylili szczerość z prawdą. Prawdziwy bowiem jest Bóg. I to bez względu na to, czy Go uznaję, czy nie. On taki jest, i już. Zawsze aktualne będzie zatem pytanie: W czym się przeglądam? W lustrze często ponurych ludzkich historii? W swoim niedocenionym życiu? A może w Bogu i w Jego nieracjonalnej miłości?

Ten numer „Wstań” również jest lustrem, w którym możesz zobaczyć siebie. W rodzinnej radości Moniki i Jacka Kaniewskich, w chorobie Anny Janickiej, która na stronach „Wstań” już gościła. Możesz przejrzeć się w serdeczności bł. Edmunda Bojanowskiego i dobroci sióstr służebniczek dębickich. Wcale nie po to, by puścić wodze zazdrości, ale docenić to, co masz, i… odnaleźć pokój serca.


ks. Radosław Warenda SCJ
z-ca redaktora naczelnego

 

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 stron
Rok wydania: 2014

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl