środa, 18 maj 2016 19:45

Wstań kwiecień-maj 2015

NowoWydane - DEHON - Wstań kwiecień-maj 2015 NowoWydane - DEHON - Wstań kwiecień-maj 2015 DEHON - Wstań kwiecień-maj 2015

Opis

Jak mądrze zareagować na cierpienie, zło i krzywdy, by taka reakcja była nie tyle odruchem i emocjonalnym tupaniem, ile Jezusowym szukaniem i ocaleniem tego, co ginie? Czy choroba jest wyzwaniem, a może smutną koniecznością dziejów? Czy nagrobkowe epitafia w stylu "Bóg tak chciał" są wyrazem pobożnego gadulstwa czy realnym przekonaniem, że Bóg zsyła chorobę i śmierć? A może głosem bezsilności wobec niezawinionego cierpienia? Stawiamy w tym numerze "Wstań" bardzo wiele pytań, nie zawsze oczekując na nie odpowiedzi. Cierpienie, bardziej niż testem na wiarę, jest szansą na miłość. Kochać realnie zdrowotnie walczących czy nawet "przegranych" jest prawdziwym wyzwaniem. A może i drogą najskuteczniej prowadzącą do świętości...

Więcej

Gorąco polecam wywiad Ewy Stadmüller, na co dzień współpracującej z dziecięcym hospicjum "Alma Spei". Z jej rozmowy z Anną i Bogusławem Niedbałami, którzy pożegnali dwoje swoich dzieci, przebija nie tyle dramat rodzica, który podejmuje najtrudniejsze decyzje wobec swego dziecka, ile przede wszystkim spokój wynikający z zaufania Bogu ponad wszystko. Ci zaś, którzy towarzyszyli im, zdolni byli widzieć w nich normalne małżeństwo z nadzwyczajnymi dziećmi.

"Nie ma jednej recepty, która pozwala się przygotować na choroby występujące na starość" – pisze lek. med. Katarzyna Dąbek i zarazem radzi, jak dbać o zdrowie fizyczne, gdy liczba lat życia zaczyna doganiać ilość kilogramów.

Warto zajrzeć do artykułu Anety Pisarczyk, by przekonać się, jaką siłę ma wdzięczność. "Jako seniorowie jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką lekcję życia w kontakcie z nami przyswoją nasze dzieci i wnukowie. Czy będą się bały starości?" – podkreśla autorka.

Życzę bliskości ze Zmartwychwstałym!
ks. Radosław Warenda SCJ
z-ca redaktora naczelnego

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 stron
Rok wydania: 2015

Wstań kwiecień-maj 2015, dwumiesięczniki, prasa katolicka, bestsellery, nowe książki, gazety, religia, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl