poniedziałek, 16 maj 2016 18:59

Wstań sierpień-wrzesień 2015

NowoWydane - DEHON - Wstań sierpień-wrzesień 2015 NowoWydane - DEHON - Wstań sierpień-wrzesień 2015 DEHON - Wstań sierpień-wrzesień 2015

Opis

Mam wrażenie, że w całej dyskusji na temat służby zdrowia, cierpienia i duszpasterstwa chorych zapomnieliśmy o kimś bardzo ważnym: najbliższych chorego. Specjalnie nie piszę: „rodzina”, bo ci, którzy współcierpią często związani są mocniej, niż drzewem genealogicznym. Jak sobie radzić, jak w sobie odnaleźć sens cierpienia kogoś, kogo niesamowicie się kocha, a jego cierpienia wziąć na siebie nie sposób? Gdzie udać się po pomoc i na jakie wsparcie możemy liczyć od państwa polskiego? To tylko nieliczne pytania, które sprowokowały nas, by najnowszy numer „Wstań” poświęcić tej tematyce.

Gorąco polecam świadectwo Bogumiła Pawlaka, syna zmarłego w tym roku Marcina Pawlaka, wieloletniego burmistrza podkrakowskich Dobczyc, społecznika od zawsze. Cierpienie widziane oczami jego dziecka, z walką o wyzdrowienie i wzmożoną modlitwą, która nie tylko jest protestem przed bólem i wołaniem o uzdrowienie, ale także prośbą o pojęcie sensu tego wszystkiego. Cudem bowiem jest człowiek, który w konfrontacji z niezawinionym cierpieniem dalej pozostaje człowiekiem na Bożą miarę. Pisząc bowiem o p. Marcinie, myślimy nie tylko o dobrym urzędniku, autorze świetnych pomysłów na rozwój miasta i regionu, ale także o przyjacielu sercańskiego klasztoru w Stadnikach, ojcu jednego z sercanów. Gdy bowiem odchodzi na drugą stronę życia ktokolwiek z naszych rodziców, dla obojętności nie ma miejsca.

Nagła choroba sprawia zbyt często, że świat się wali, upada. Jedyną zwykle szansą na dalsze życie i walkę są ci, do istnienia których dobrze już się przyzwyczailiśmy. Ich nogi i ręce stają się rękami, głową, oczami ludzi chorych.

ks. Radosław Warenda SCJ

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 str.
Rok wydania: 2015

Wstań sierpień-wrzesień 2015, dwumiesięczniki, prasa katolicka, bestsellery, nowe książki, gazety, religia, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl