poniedziałek, 25 kwiecień 2016 17:06

Słowo wśród nas 3/2014

NowoWydane - Wydawnictwo Promic - Słowo wśród nas 3/2014 NowoWydane - Wydawnictwo Promic - Słowo wśród nas 3/2014 Wydawnictwo Promic - Słowo wśród nas 3/2014

„Słowo wśród nas” to miesięcznik dla tych, którzy pragną w swoim życiu doświadczyć mocy słowa Bożego, pogłębić swoją wiarę i relację z Bogiem. Oprócz artykułów dotyczących życia chrześcijańskiego zawiera medytacje do jednego z codziennych czytań mszalnych, dzięki czemu przybliża słowo Boże i ułatwia jego zrozumienie. Ukazuje się od 1991 roku.

• rozważania Słowa Bożego na każdy dzień
• artykuły pogłębiające wiarę
• świadectwa czytelników
• żywoty świętych
• krzyżówki o tematyce biblijnej

 

List:

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post kojarzy nam się zwykle z ofiarą, umartwieniem, podejmowaniem postanowień, uczestnictwem w nabożeństwach pasyjnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale, a także w rekolekcjach. Przez te wszystkie praktyki pragniemy przybliżyć się do Boga, aby móc z radością w sercu świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W tegorocznym marcowym numerze „Słowa wśród nas” pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze inny charakterystyczny motyw Wielkiego Postu, który będą nam często przypominały czytania biblijne tego okresu, a mianowicie motyw pustyni. Czterdzieści dni Wielkiego Postu to nawiązanie do czterdziestu lat wędrówki Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej oraz czterdziestodniowego postu Jezusa. Jest to czas, w którym cały lud Boży przez modlitwę i pokutę wychodzi za Jezusem na pustynię, aby stanąć twarzą w twarz z własną słabością, a także lepiej poznać Boga i pozwolić Mu się prowadzić.

Zamieszczone w tym numerze artykuły są zaproszeniem do tego, by słuchając historii biblijnych, przyłożyć je niejako do własnego życia. By zapytać siebie, gdzie jest mój faraon, moja niewola, moje wyjście
z Egiptu. By porównać swoją postawę w obliczu pokus z postawą Izraelitów i postawą Jezusa. Ale przede wszystkim do tego, by – wzorem proroków - odkrywając swoją słabość, doświadczyć mocy Boga, który nas nie odrzuca ani nie osądza, ale podnosi i uzdalnia do dalszego wypełniania wyznaczanych nam przez Niego zadań.

Pustynia to miejsce, gdzie stajemy przed Bogiem tacy, jacy jesteśmy, bez żadnych zabezpieczeń ani zasłon, za którymi moglibyśmy się schować. To miejsce autentycznego spotkania z Bogiem, gdzie widząc własną słabość i nieadekwatność, szybko przekonujemy się, że jedyną rozsądną decyzją jest powierzenie się Temu, który posłał swego Syna, aby On nas wyzwolił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Oby wszystkie nasze wielkopostne praktyki prowadziły nas ku takiemu właśnie doświadczeniu pustyni – ku szczeremu stanięciu w prawdzie przed Bogiem, który nas kocha i chce nas prowadzić, jak prowadził lud Izraela i proroków. Módlmy się o to, by Wielki Post był umocnieniem dla każdego z nas osobiście, a także dla naszych wspólnot – rodzin, wszystkich grup, w których funkcjonujemy, naszych parafii, diecezji i całego Kościoła.

O napisanie artykułów do tego numeru poprosiliśmy p. Ryszarda Montusiewicza, wieloletniego korespondenta KAI, Radia Watykańskiego i Polskiego Radia w Izraelu, dziennikarza i publicystę. Obyśmy wszyscy, czytając te teksty, poczuli się zachęceni do wyjścia na pustynię i spotkania z Panem w prawdzie. Oby to spotkanie zaowocowało naszym nawróceniem w czasie tegorocznego Wielkiego Postu.

 

Piotr Napierkowski MIC

Częstotliwość wydawania: miesięcznik
ISSN:  0867-7573
Format: 140 x 205 mm
Objętość: 63 strony
Rok wydania: 2014

Promic

PROMIC Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
ul. św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 642 50 82  Dział handl.: tel. 22 651 90 54 

www.wydawnictwo.pl