piątek, 01 wrzesień 2017 16:00

Wstań sierpień-wrzesień 2017

NowoWydane - DEHON - Wstań sierpień-wrzesień 2017 NowoWydane - DEHON - Wstań sierpień-wrzesień 2017 DEHON - Wstań sierpień-wrzesień 2017

Kup To Czasopismo

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 strony
Rok wydania: 2017

Opis

Rok 2017 w Kościele obfituje w liczne jubileusze. Wśród nich znajduje się jakże ważny jubileusz, którego nie można pominąć na łamach naszego czasopisma – 400 lat charyzmatu wincentyńskiego. Narodził się on w Kościele na początku XVII wieku „z czułości i współczucia, jakie św. Wincenty à Paulo okazywał najuboższym” (pap. Franciszek). O narodzinach tego charyzmatu i jego rozwoju w Kościele piszę w swoim artykule pt. Czynić miłosierdzie. Charyzmatem tym dziś żyje ponad dwa miliony ludzi na całym świecie. Jest to wielka Rodzina Wincentyńska zorganizowana w różnych organizacjach kościelnych oraz w wolontariacie – potężna armia kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców, spiesząca na spotkanie ubogich, chorych, samotnych; otaczająca opieką narkomanów, pozbawione szans dzieci i sieroty; podejmująca wyzwanie, jakie powoduje niesprawiedliwość, wyzysk, każda wojna i klęski żywiołowe. Ubogaca ona od ponad 350 lat również Kościół w Polsce przez wychowanie duchowieństwa w prowadzonych seminariach duchowych, głoszenie słowa Bożego wśród prostego ludu, opieki nad chorymi, biednymi dziećmi i młodzieżą w sposób zorganizowany, odpowiadający wyzwaniom i znakom czasu. Niech lektura aktualnego numeru „Wstań” uwrażliwi nas na ubogich i chorych, aby okazać im bliskość i skuteczną pomoc. Jesteśmy im potrzebni!

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
z-ca redaktora naczelnego

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl