piątek, 01 wrzesień 2017 16:14

Czas serca wrzesień-październik 2017

NowoWydane - DEHON - Czas serca wrzesień-październik 2017 NowoWydane - DEHON - Czas serca wrzesień-październik 2017 DEHON - Czas serca wrzesień-październik 2017

Kup To Czasopismo

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 1230-7297
Format: A4
Objętość: 42 strony
Rok wydania: 2017

Opis

Dopiero co obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia redakcji „Czasu Serca”, a już mamy kolejną okazję do wdzięczności: właśnie ukazał się 150. numer naszego czasopisma! Te rosnące numery obrazują przebytą długą drogę redakcyjnej pracy, ale dodają też nadziei na przyszłość, że warto podejmować ten wydawniczy trud, bo przynosi on wymierne owoce, nie tylko w postaci materialnego czasopisma, ale zwłaszcza w postaci zainteresowania naszych Drogich Czytelników. Bogu niech będą dzięki! Wciąż pozostajemy w opcji roku duszpasterskiego pod hasłem „Idźcie i głoście”. A z tym posłaniem łączy się sakrament bierzmowania, umocnienia w Duchu Świętym. W naszym Kościele udziela się go zwykle ludziom młodym, aby utwierdzona została ich wiara, by byli zdolni do dawania świadectwa. O duszpasterskich i duchowych wymiarach tego sakramentu oraz wyzwaniach, jakie towarzyszą docieraniu do ludzi młodych, dzielą się ks. Adam Godnarski, zaangażowany w dzieło Nowej Ewangelizacji przy episkopacie, oraz ks. Wojciech Mleczko, zmartwychwstaniec, działający przy wspólnocie Galilea w Stryszawie. O bierzmowaniu w wymiarze społecznym pisze Beata Zajączkowska, nawiązując do pamiętnej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy dokonało się swoiste bierzmowanie dziejów naszej ojczyzny. Z bierzmowaniem łączy się temat dojrzałości i odpowiedzialności, który poruszają w swoich tekstach ks. Przemysław Bukowski oraz Aneta Pisarczyk. Czynią to z różnych punktów widzenia, a jednak refleksje te w interesujący sposób się uzupełniają. Oprócz tekstów poświęconych bierzmowaniu godny polecenia jest wywiad z Maciejem Sikorskim, autorem książki Byłem w piekle, który opowiada o swoich zawiłych drogach poszukiwania szczęścia poprzez religie wschodu, New Age, aby w końcu znaleźć je w Chrystusie i Jego Kościele. Pragnę na koniec wyrazić moją wdzięczność wszystkim Współpracownikom z redakcji oraz Czytelnikom „Czasu Serca” za dwa lata wspólnego tworzenia i życzliwego przyjmowania naszego czasopisma, ponieważ od lipca br. podjąłem obowiązki wychowawcy postulantów w Pliszczynie, a tym samym zakończyłem pracę w redakcji „Czasu Serca”. Nowym redaktorem „Czasu Serca” został mianowany ks. Przemysław Bukowski, znany już dobrze naszym Czytelnikom. Księdzu Przemkowi życzę wiele inwencji, dobrej współpracy w redakcji oraz niezmiennej życzliwości naszych Drogich Czytelników. 


redaktor naczelny "Czasu Serca"
ks. Dariusz Salamon SCJ

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl