poniedziałek, 10 lipiec 2017 11:58

Wstań czerwiec - lipiec 2017

NowoWydane - DEHON - Wstań czerwiec - lipiec 2017 NowoWydane - DEHON - Wstań czerwiec - lipiec 2017 DEHON - Wstań czerwiec - lipiec 2017

Kup To Czasopismo

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 strony
Rok wydania: 2017

Opis

„Być dobrym jak chleb” – to poprzeczka, jaką przed nami postawił swoim życiem św. Brat Albert (Adam Chmielowski). Czy łatwo być dobrym? Papież Franciszek powiedział: „Przyznajmy: nie jest łatwo czynić dobro – musimy się tego uczyć, zawsze. Na szczęście jest nasz Pan, który nas uczy. Dlatego ludzie muszą postępować jak dzieci i uczyć się. Oznacza to, że na drodze życia, życia chrześcijańskiego, człowiek uczy się codziennie. Trzeba codziennie uczyć się robienia czegoś, żeby być lepszym niż poprzedniego dnia”.
W Roku św. Brata Alberta (25 XII 2016 – 25 XII 2017) starajmy się być dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb. Uczmy się tej postawy. W aktualnym numerze „Wstań” znajdziemy wiele treści zachęcających nas do tego. Z wszystkich artykułów polecam wywiad z Natalią Lińczowską, młodą osobą, która w nietypowy sposób zorganizowała pomoc dla chorych chłopców: Patryka i Krzysia. 
Niech nasze życie zawsze pachnie chlebem…


„Powinno się być dobrym jak chleb.
Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
św. Brat Albert


ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
z-ca redaktora naczelnego

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl