środa, 26 kwiecień 2017 14:36

Czas serca maj - czerwiec 2017

NowoWydane - DEHON - Czas serca maj - czerwiec 2017 NowoWydane - DEHON - Czas serca maj - czerwiec 2017 DEHON - Czas serca maj - czerwiec 2017

Kup To Czasopismo

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 1230-7297
Format: A4
Objętość: 42 strony
Rok wydania: 2017

Opis

Misja Fatimy wciąż żywa!

Profetyczna misja Fatimy nie została jeszcze zakończona. Takie jest przekonanie papieża Benedykta XVI. Gdy w tym roku mija 100-lecie objawień fatimskich, chcemy do nich powrócić, aby spróbować odczytać tę misję w kontekście dzisiejszych czasów. Przede wszystkim zaś wraz z całym Kościołem jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że nie zostawia nas samych w naszej drodze do królestwa, ale że dał nam swoją Matkę, która wciąż nam towarzyszy i w każdym objawieniu przypomina orędzie swojego Syna.

Szerszą panoramę objawień fatimskich kreśli w artykule wstępnym Ewelina Słomka. Jawią się one nie tylko jako zachęta do pogłębienia osobistej pobożności maryjnej, ale przede wszystkim jako podjęcie zmagania o zbawienie całego świata. Szczególnym narzędziem w tej walce jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, do którego zachęca gorliwa apostołka tego nabożeństwa, s. Donata Smoleń, prezentka. Pomocą do pogłębienia naszej wiedzy o objawieniach fatimskich może być książka o św. Łucji, której recenzję przedstawia Elżbieta Małasiewicz-Machula. Z kolei Paulina Smoroń prezentuje nam wywiad ze szczególnym czcicielem Matki Bożej, perkusistą Janem Budziaszkiem, który daje świadectwo o wyjątkowej mocy różańca. O tym zaś, jak ważne miejsce zajmuje Maryja w Watykanie, opowiada Beata Zajączkowska, oprowadzając nas zwłaszcza po tamtejszych ogrodach.

Warto również zwrócić uwagę na jubileusz 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Swoją wdzięcznością za łaski tego jubileuszu dzieli się z nami w ich imieniu s. Dobrawa Piaścik. Polecam również lekturę tekstu Anety Pisarczyk, która w oparciu o fachową wiedzę i doświadczenie pomaga młodym rodzicom budować zdrowe fundamenty wychowania swoich dzieci. Interesujący, choć wymagający uwagi, jest również artykuł ks. Przemysława Bukowskiego, poświęcony poważnej tematyce, jaką jest ludzkie cierpienie. Autor pokazuje, jak uzdrawiająca jest obecność drugiego człowieka, a zwłaszcza współodczuwająca ludzkie cierpienie bliskość Chrystusa poprzez Jego człowieczeństwo.

Piękna jest polska tradycja, która poprzez majowe nabożeństwa uczy nas szacunku i miłości do Chrystusowej Matki. A Ona z kolei prowadzi nas do swojego Syna, którego Sercu oddajemy cześć i uwielbienie przez kolejne dni czerwca. Te proste nabożeństwa utrzymują naszą gorliwość w wierze i ożywiają naszą miłość. Niech pomocą na ten piękny okres będą również refleksje zawarte w aktualnym „Czasie Serca”. Interesującej i owocnej lektury!

ks. Dariusz Salamon SCJ
redaktor naczelny "
Czasu Serca

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl