poniedziałek, 20 marzec 2017 15:16

Wstań kwiecień - maj 2017

NowoWydane - DEHON - Wstań kwiecień - maj 2017 NowoWydane - DEHON - Wstań kwiecień - maj 2017 DEHON - Wstań kwiecień - maj 2017

Kup To Czasopismo

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 strony
Rok wydania: 2017


Opis

Aktualny numer „Wstań” poświęcamy 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie miały miejsce najważniejsze i najbardziej zachwycające wydarzenia XX wieku. Trójce dzieci – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie – objawiła się Matka Boża, by w obliczu moralnego kryzysu, za ich pośrednictwem wezwać cały świat do pokuty, nawrócenia i zadośćuczynienia Bogu za wszystkie grzechy prywatne i publiczne. W swym orędziu Pani Fatimska zapowiedziała kary doczesne, które spadną na świat za jego grzechy i odstępstwo od Boga. Przedstawiła ludzkości alternatywę: albo się nawróci, albo nadejdzie straszliwa kara. Czy mamy się zatem lękać? Nie! Matka Boża przyniosła nam również środki zaradcze – poświęcenie przez papieża Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Maryja wezwała ponadto do codziennego odmawiania różańca i przyjmowania umartwień w intencji nawrócenia grzeszników. Od nas tylko zależy, czy – i w jaki sposób – z nich skorzystamy.

Najświętsza Dziewica zapowiedziała w Fatimie: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”. Oznacza to, że według orędzia fatimskiego dni panowania bezbożności i zła są policzone. W roku jubileuszowym prośmy Matkę Bożą Fatimską i błogosławionych pastuszków Hiacyntę i Franciszka o łaskę wiary i nawrócenia, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało jak najszybciej! Zachęcam do uważnej lektury artykułów poświęconych orędziu fatimskiemu i podjęcia właściwych czynów, o których mówiła Matka Boża, „by ratować świat przed złem, a dusze przed piekłem”.

 

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

z-ca redaktora naczelnego

 

Spis treści

temat numeru

Moje Niepokalane Serce zatriumfuje! – ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

Franciszek

Jak na nas patrzy Maryja?

żyć jak święci

Uratować wieczność. Błogosławione dzieci z Fatimy – kl. Wojciech Olszewski SCJ 

rozmowa „Wstań”

Otrzymacie to, o co prosicie, jeśli… –  rozmowa z ks. Krzysztofem Czaplą SAC – dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem 

świadectwo „Wstań”

Cierpienie zawsze pozostaje tajemnicą – lek. med. Monika Cieplińska-Gostek 

w zdrowym ciele…

Znaczenie wody dla zdrowia –  lek. med. Monika Cieplińska-Gostek

Zioła czy leki chemiczne? – lek. med. Katarzyna Dąbek 

… zdrowy duch

Zapatrzeni w niebo –  Aneta Pisarczyk 

Odmawiajcie różaniec –  ks. Łukasz Grzejda SCJ

Duchowy Patronat Misyjny 

Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj głosić Ewangelię – rozmowa z ks. Józefem Kurkowskim SCJ, misjonarzem pracującym w Indonezji

na zakończenie

Światło świec wskazuje drogę – świadectwo p. Anety Kolbusz

 

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl