poniedziałek, 16 styczeń 2017 13:14

Wstań luty - marzec 2017

NowoWydane - DEHON - Wstań luty - marzec 2017 NowoWydane - DEHON - Wstań luty - marzec 2017 DEHON - Wstań luty - marzec 2017

Kup To Czasopismo

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 strony
Rok wydania: 2017

Opis

W obecnym roku mija 30 lat istnienia dwumiesięcznika dla chorych „Wstań”. Idea powstania pisma, którego już 169. numer trzymamy w rękach, wyrosła z bezpośrednich spotkań sercańskich kleryków z ludźmi chorymi i potrzebującymi pomocy. Ponieważ program studiów seminaryjnych nie pozwalał na zbyt częste kontakty osobiste z chorymi, zrodził się pomysł docierania do ludzi cierpiących za pomocą słowa drukowanego, w formie listu, by w ten sposób móc częściej dodawać im otuchy i przekonywać, że cierpienie nie jest karą czy złem koniecznym, lecz mieści się w zamyśle miłości Pana Boga. Pierwszy egzemplarz takiego listu dla chorych ukazał się w kwietniu 1987 roku. Kolejne wydania nie posiadały jeszcze stałego tytułu. W maju 1989 roku ukazał się pierwszy numer pisma zatytułowany: „Wstań”. Są wśród nas tacy, którzy pamiętają bardzo skromną szatę graficzną początkowych wydań, zupełnie różną od tej, z której możemy się cieszyć i chlubić obecnie. Pomimo zmian zewnętrznych, stała pozostaje idea głoszenia Dobrej Nowiny ludziom chorym i potrzebującym. Jeszcze mocniej wybrzmiewa ona w tegorocznym temacie roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce, który brzmi: „Idźcie i głoście”. Dla nas, księży sercanów, wezwanie to jest kontynuacją wołania założyciela, o. Leona Jana Dehona, by głosić miłość Bożą i budować w ten sposób królestwo Serca Jezusowego w duszach i w społeczeństwach. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że pozwala nam rozwijać dzieło rozpoczęte przed laty. Dziękujemy za pracę naszych poprzedników: redaktorów naczelnych, kleryków współtworzących to pismo, a nade wszystko za Czytelników, którzy przez te lata wiernie towarzyszą nam w tej drodze, często również współtworząc aktywnie to dzieło. Ufamy, że dalej cieszyć się ono będzie Bożym błogosławieństwem oraz życzliwością tych, do których jest skierowane.

ks. Leszek Poleszak SCJ
redaktor naczelny

Spis treści

temat numeru

 

Idźcie i głoście… – ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

Franciszek

Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg

żyć jak święci

 

Dla Niego żyłem, dla Niego umieram – kl. Wojciech Olszewski SCJ

rozmowa „Wstań”

 

Wasze cierpienie nie jest nam obce – rozmowa z ks. Piotrem Surdelem SCJ, jednym z inicjatorów powstania „Wstań”

 

świadectwo „Wstań”

 

To wszystko rodziło się z miłości – świadectwo ks. Stanisława Mieszczaka SCJ o początkach „Wstań”

 Co wiemy na temat udaru mózgu? – lek. med. Monika Cieplińska-Gostek

 

 Cztery metody zapobiegania udarowi – lek. med. Katarzyna Dąbek

 

 … zdrowy duch

Jak podnieś się z kanapy? – Aneta Pisarczyk

Wezwani do nowej ewangelizacji – ks. Łukasz Grzejda SCJ

Duchowy Patronat Misyjny

 

Finlandia – misja w Europie – rozmowa z ks. Robertem Gallą SCJ, sercaninem pracującym w Finlandii

na zakończenie

Napiszcie do nas, podzielcie się świadectwem…

 

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl