poniedziałek, 05 wrzesień 2016 16:11

Wstań sierpień - wrzesień 2016

NowoWydane - DEHON - Wstań sierpień - wrzesień 2016 NowoWydane - DEHON - Wstań sierpień - wrzesień 2016 DEHON - Wstań sierpień - wrzesień 2016

Opis

O życiu w harmonii napisano wiele artykułów i książek. Można o nim pisać na różne sposoby. Temat ten poruszony został także przez pap. Franciszka w ostatniej encyklice Pochwalony bądź (Laudato si’). Ojciec święty pisze w niej, że „człowiek jest stworzeniem, które ma prawo do życia i szczęścia w tym świecie” oraz że „ludzka egzystencja opiera się na trzech podstawowych relacjach ściśle ze sobą związanych: na relacji z Bogiem, z innymi ludźmi i z ziemią”. Pomimo tego, że te trzy istotne relacje uległy zerwaniu przez grzech, możliwy jest powrót do „pierwotnej niewinności” – harmonii między Stwórcą, ludzkością a całym stworzeniem, której głosicielem był św. Franciszek z Asyżu.

 

Aktualny numer „Wstań” podejmuje również temat życia w harmonii i miłości. Przedstawia franciszkański ideał życia w harmonii z całym stworzeniem, tak bliski pap. Franciszkowi. Ukazuje również temat życia w harmonii rozumianej jako równowaga między ciałem i duchem. O tej rzeczywistości opowiada s. Hiacynta Dorula (prezentka) w wywiadzie z kl. Dariuszem Trzebuniakiem SCJ. Warto też zajrzeć do działu „… zdrowy duch”, gdzie pani Aneta Pisarczyk przekonuje, że życie w harmonii zależy od tego, jak przeżywamy dany nam czas. „

 

Idealnie by było, gdybyśmy codziennie znajdowali czas na to, co w szczególny sposób służy naszej psychice i naszemu duchowi”.


ks. Krzysztof Zimończyk

z-ca redaktora naczelnego

 

Częstotliwość wydawania: dwumiesięcznik
ISSN: 0867-7603
Format: A4
Objętość: 26 stron
Rok wydania: 2016

 

Wstań czerwiec-lipiec 2015, dwumiesięczniki, prasa katolicka, bestsellery, nowe książki, gazety, religia, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl