piątek, 20 maj 2016 15:51

Moc jest w nas

Opis

Książka Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym początkiem konwersacji, zastanowienia się, jak można poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc opiekunom w dostrzeżeniu dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej rzeczywistości, czasem trudno nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, iż są to błahostki. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek chcą zwrócić uwagę czytelnika w stronę dziecięcego świata oraz przekonać go, że sam może zostać bajkoterapeutą swojego dziecka. Dowodem na to są zawarte w tej książce bajki, które zostały napisane pod kierunkiem autorki przez nauczycielki, a przede wszystkim przez mamy kochające swoje dzieci.

Książka jest skonstruowana tak, aby dzieci mogły z niej korzystać razem ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Dbając o poczucie bezpieczeństwa dziecka, pomagając mu zrozumieć sens danej opowieści, a także jej terapeutyczny wymiar, opiekunowie mogą dokonać wyboru odpowiedniej bajki oraz wspólnie z dzieckiem ją przepracować. Dzieci w zależności od wieku oraz swoich możliwości czytelnicznych mogą podjąć próbę samodzielnego czytania bajki. Będzie to dla nich zabawa i sposób na ćwiczenie umiejętności czytelniczych, jednak same nie są w stanie odbyć procesu terapeutycznego. Terapia może się dokonywać dopiero przy pomocy osoby dorosłej. Dlatego tak ważne jest, aby rodzic lub nauczyciel wraz z dzieckiem pochylił się nad tekstem bajki terapeutycznej.


Książka zawiera rozdziały, które są wstępem do prowadzenia bajkoterapii. Podejmowana jest w nich problematyka dotycząca znaczenia bajek w życiu każdego człowieka. Autorki formułują również praktyczne rady, jak można zastosować bajkoterapię, jakie warunki zapewnić, aby była skuteczna, oraz jak samemu układać bajki. Charakteryzuję postać bajkoterapeuty, aby zachęcić rodziców i dzieci do układania bajek, a przede wszystkim dodać rodzicom wiary we własne możliwości – mogą oni być nie tylko najlepszymi opiekunami swoich dzieci, ale także bajkoterapeutami. Rozwinięciem tego metodycznego wprowadzenia są wskazówki zawarte przy każdej bajce. Osoba czytająca bajkę może się z nich dowiedzieć, w jakich sytuacjach należy ją wybierać (kiedy czytamy?), w czym może pomóc dziecku (pomaga w…) oraz jak kontynuować opowieść już po jej przeczytaniu (pozostańmy jeszcze w tej opowieści poprzez…)

Spis treści

Wstęp    

 

I. Bajek poznawanie… co to jest bajka terapeutyczna?  
1. Baśnie, bajki, bajki terapeutyczne… 
2. Wartość bajki w życiu człowieka 
3. Bajki terapeutyczne i ich znaczenie  
4. Właściwości terapeutyczne bajek   

 

II. Bajek nauka… jak ułożyć własną bajkę terapeutyczną? 
1. Opowiedz z dzieckiem własną bajkę…  
2. Zadbaj o odpowiednią atmosferę   
3. Pozostań bajkoterapeutą swego dziecka   

 

III. Bajek opowiadanie… przykłady bajek terapeutycznych

 

1. Ja…   
Anna Turowska. Rybka zwana lili  
Sabina Sałek. Wódz małe piórko  
Marta Stankiewicz. Szaruś – mały miś polarny   
Katarzyna Lesz. Bajka o smutnym ołówku   
Agnieszka Łuńska. Magiczne zaklęcie  
Magdalena Nadolska. Jeżyk Wojtuś   
Justyna Kujawa. O bohaterskim skoczku 
Małgorzata Kozłowska. Wygląd to nie wszystko – czyli przygody niezwykłej kotki Anulki  
Koleta Dymowska. Miś Baryłka   
Marcelina Jacak. Nieśmiały Jaś   

 

2. Ja i świat…    
Monika Burczyk. Rudzik w lwim teatrze    
Katarzyna Belka. Bajka o małej Danusi    
Joanna Piotrowska. Odważne lwiątko   
Małgorzata Książek. O Mikołajku i nocnym potworze    
Dorota Sawicka. Strażnik snów  
Małgorzata Guzowska. Krzyś idzie do szkoły 


3. Ja i moja rodzina…    
Marzena Turkowska. Fifi i jego rodzina    
Sylwia Ossowska. Podróż    
Marta Cisewska. Bajka o krainie szczęścia    
Katarzyna Rekiel. Ruda Kitka    
Halina Rudzińska. Zaczarowane buty    
Patrycja Biegańska-Stawicka. Jagusia i Kajtuś  
Izabela Kulik. Jeżyk Moo   

 

4. Coś miłego dla dorosłych   
Beata Bołba. Bajka o małym Słowiczku  

 

Bibliografia   111

Recenzja

Książka Moc jest w nasz – bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców […] powstała jako autorski zamysł badaczki sfery edukacji, zajmującej się na co dzień praktyką pedagogiczną. Publikacja składa się dwóch części pierwsza, poprzedzona wstępem, zawiera rozbudowane wprowadzenie Czytelnika w założenia bajkoterapii oraz wyjaśnienie jej oddziaływania na psychikę dziecka. Część druga, obszerniejsza, obejmuje teksty bajek wraz ze wskazówkami ułatwiającymi rodzicom samodzielną pracę z dzieckiem. Warto dodać, że zgodnie z wyjaśnieniami Autorki, teksty bajek powstały jako efekt wspólnego projektu zrealizowanego z grupą studentek pedagogiki, z których część to nauczycielki wczesnej edukacji. To wspólne przedsięwzięcie ma być w zamyśle autorskim realizowane przede wszystkim w warunkach domowych, podczas wspólnie spędzanego czasu przez rodziców i ich dzieci.

Z recenzji dr hab. Jolanty Kruk, prof. EUH-E

Fragment

Co to jest bajka terapeutyczna?


1. Baśnie, bajki, bajki terapeutyczne…


Rozważania na temat bajkoterapii rozpocznę od wyjaśnienia podstawowych pojęć. W znaczeniu potocznym pojęcia bajki i baśni używane są zamiennie. Jednak jako gatunek literacki formy te różnią się między sobą.

 

Baśń to 

[…] jeden z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, odwołujący się zwykle do folkloru. Dominują w niej elementy fantastyki; opowiada o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach. Jedną z ważniejszych cech baśni jest nieokreślony czas i miejsce akcji. Zawiera ludową mądrość, przedstawia wierzenia ludowe i magiczne (Sławiński 2002, s. 55).

Bajka natomiast jest to


[…] krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), może być wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska (Sławiński 2002, s. 55).

 

Czym zatem w tym porządku definicyjnym będzie bajka terapeutyczna? Bardziej identyfikuje się ją z baśnią niż z bajką. Jest to krótkie opowiadanie, którego fabuła odbywa się w nierealnym świecie, a bohaterowie borykają się z problemami, jakie mogą spotkać dzieci w prawdziwym życiu. Przyjaciele pomagają w ich realnym rozwiązywaniu, zatem nie ma tu miejsca na magię, niewytłumaczone zjawiska. Dzięki temu rozwiązania są osiągalne dla każdego dziecka, które z zainteresowaniem wysłucha treści bajki terapeutycznej. Warto wspomnieć, że różnią się od bajek edukacyjnych tym, iż nie umoralniają. Nie prezentują wzorców prawidłowego zachowania. Nie wytyczają drogi ku odpowiedniemu działaniu, a jedynie wskazują możliwości. Koncentrują się na sytuacjach trudnych emocjonalnie, zawierają wzory do naśladowania, nazywania emocji oraz zaznajamiają ze strategiami radzenia sobie w życiu (Molicka 2011). Natomiast bajkoterapia według M. Molickiej, autorki wielu bajek terapeutycznych oraz badaczki oddziaływania bajek na życie dzieci, to „[…] metoda profilaktyczna i terapeutyczna adresowana do małych dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat” (Molicka 2011, s. 223).


Zarówno w bajkach terapeutycznych, jak i w baśniach można znaleźć wiele podobieństw; przede wszystkim wskazują drogę życiową oraz pokazują, jak radzić sobie z problemami codzienności. B. Bettelheim (1985), analizując wiele baśni opowiadanych dzieciom od wieków przez rodziców, podkreśla, że uczą one życia, pomagają zrozumieć świat, w którym dziecko żyje, i ułatwiają poznanie siebie oraz własnych możliwości. O wartości baśni i bajek terapeutycznych stanowi ich potencjał emancypacyjny i wyzwalający. Proces terapeutyczny odnosi się do ukrytych konfliktów wewnętrznych, przeżytych traum, niepokojów i lęków dręczących dziecko. Zostaje ono przeniesione w fantastyczny świat, niepodobny do znanej mu codzienności, może bezpiecznie odkrywać sens ukryty w przekazie baśniowym, a następnie przy udziale dorosłych rozwijać własne możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w realnym świecie. Baśń i bajka terapeutyczna świadomie sięgają do tych wartości terapeutycznych. Co prawda współcześnie częściej mówimy o bajkach terapeutycznych niż o baśniach, są one bardziej modne, jednakże chciałam zaznaczyć w tym zbiorze, że zarówno jedne, jak i drugie mogą mieć bardzo dobry wpływ na dziecko, mogą wskazać mu jego mocne strony, dzięki którym osiągnie sukces, a przede wszystkim szczęście w życiu.

ISBN: 978-83-8095-007-8

Format: B5
Objętość: 112 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Marginalizacja na rynku pracy, Pikuła G. Norbert, logopedia, historia, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl