poniedziałek, 06 czerwiec 2016 12:38

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego - Węglarz Józef, Madejski Eligiusz NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego - Węglarz Józef, Madejski Eligiusz Oficyna Wydawnicza Impuls - Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego - Węglarz Józef, Madejski Eligiusz

Celem książki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi Czytelnika na najistotniejsze problemy edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej.

Książka obejmuje jedynie wybrane, ale bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej. Pomimo, że jej treść została opracowana na poziomie ogólnym, to jednak zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą być zastosowane w praktyce. W książce omówiono m.in. zagadnienia właściwie dobranego programu nauczania i odpowiednio zaplanowanej pracy. Jeden z rozdziałów całkowicie poświęcono nauczycielowi wychowania fizycznego. Opisano także miejsce ucznia w nowym systemie edukacji fizycznej. Autorzy zaproponowali także narzędzia pomiaru rzeczywistych wyników pracy ucznia.

Książka jest adresowana zarówno do studentów wychowania fizycznego, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Mamy nadzieję, że studentom pozwoli ona nie tylko zgłębić wiedzę metodyczną, ale również inaczej spojrzeć na problemy edukacji fizycznej, nauczycielom natomiast ułatwi poszukiwanie nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań.

ISBN: 978-83-7308-891-7
Format: B5
Objętość: 214 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl