poniedziałek, 06 czerwiec 2016 12:33

Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych - Muchacki Mateusz NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych - Muchacki Mateusz Oficyna Wydawnicza Impuls - Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych - Muchacki Mateusz

W publikacji przedstawiono badania porównawcze współczesnej młodzieży polskiej i amerykańskiej, mieszkającej w aglomeracjach miejskich. Diagnoza/poznanie przygotowania młodych ludzi do korzystania z narzędzi technologii informacyjnej stanowi jeden z obszarów takiej charakterystyki. W związku z tym w badaniach zaprezentowanych w niniejszej publikacji dokonano próby analizy przygotowania młodzieży licealnej do korzystania z narzędzi TI jako medium niezbędnego w kształceniu ustawicznym i w rozwoju osobowym. Wyodrębnienie z kategorii „młodzież” subkategorii „młodzież licealna” uzasadnia kryterium wspólnych/podobnych doświadczeń biograficznych, preferencji, zainteresowań czy postaw. Drugim kryterium był wybór młodzieży żyjącej w dwóch różnych środowiskach społeczno-kulturowych, zróżnicowanych pod względem technologicznym i ekonomicznym (w Polsce i w Ameryce).

 

ISBN: 978-83-7850-468-9
Format: B5
Objętość: 134 strony
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl

Publikacje powiązane