poniedziałek, 23 maj 2016 12:56

Blok zadań dla osób zagrożonych demencją. Program ochrony pamięci - część II

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Blok zadań dla osób zagrożonych demencją. Program ochrony pamięci - część II - Modrak Małgorzata NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Blok zadań dla osób zagrożonych demencją. Program ochrony pamięci - część II - Modrak Małgorzata Oficyna Wydawnicza Impuls - Blok zadań dla osób zagrożonych demencją. Program ochrony pamięci - część II - Modrak Małgorzata

Opis

 

Ćwiczenia pamięci dla osób z zaburzeniami pamięci o charakterze demencyjnym

Blok ten zawiera zadania przeznaczone dla osób cierpiących na zaburzenia pamięci spowodowane patologicznymi zmianami w organizmie. Zaburzenia otępienne (inaczej demencja) dotyczą zwykle osób starszych, często doświadczających choroby Alzheimera lub innych typów otępień. Słowo demencja wywodzi się od łac. de – brak, mentis – rozum i tłumaczy się jako pozbawienie rozumu. Termin wprowadził doktor Filip Pinel w 1801 roku w wyniku swoich obserwacji podczas praktyki w paryskim zakładzie psychiatrycznym. Według definicji medycznej demencja stanowi: 

[...] niewydolność mózgu, niemożność prawidłowego funkcjonowania, odnoszącą się do utraty intelektualnych zdolności w stopniu upośledzającym możliwość wykonywania czynności osobistych związanych z codzienną aktywnością, funkcjonowaniu w życiu społecznym i w czynnościach zawodowych. 

 

Z recenzji dr hab. Marii Kuchcińskiej, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy

Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. […] Tego typu materiały przydatne są – w przypadku starszych odbiorców – nie tylko w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki całkowitej nad seniorami.

Pani Małgorzata Modrak nie pierwszy raz daje świadectwo swojemu zaangażowaniu w edukacyjne wspieranie, zwłaszcza starszych osób, przy rozwiązywaniu ich ważnych problemów życiowych (wśród których tu rozważane kwestie „ulepszania” pamięci zajmują poczesne miejsce). Spodziewam się, że w następstwie stosowania programu ochrony pamięci pamięć ta zostanie „ulepszona”, ale program dopiero otwiera ku temu możliwości, a więc jest ona „ulepszana” tu i teraz.

Spis treści

Ćwiczenia pamięci dla osób z zaburzeniami pamięci o charakterze demencyjnym  

Blok zadań nr 1
Praca z figurami, kolorami i rysunkami 


Blok zadań nr 2
Pamięć liter i słów 

 

Blok zadań nr 3
Pamięć numeryczna

Zapamiętywanie i rozpoznawanie cyfr i liczb   
Proste działania matematyczne   


Blok zadań nr 4
Pamięć semantyczna i proceduralna
Wiedza powszednia   


Kategoria   
Bibliografia   
Aneks 

 

 

ISBN: 978-83-7850-969-1

Format: B5
Objętość: 74 stron
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015

Edukacja małego dziecka. Tom 7, Szuścik Urszula, Minczanowska Aleksandra. Ogrodzka-Mazur Ewa, pedagogika, tania książka, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl