piątek, 20 maj 2016 15:51

Moc jest w nas

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Moc jest w nas - Zdanowicz Kucharczyk Kamila NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Moc jest w nas - Zdanowicz Kucharczyk Kamila Oficyna Wydawnicza Impuls - Moc jest w nas - Zdanowicz Kucharczyk Kamila

Opis

Książka Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym początkiem konwersacji, zastanowienia się, jak można poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc opiekunom w dostrzeżeniu dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej rzeczywistości, czasem trudno nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, iż są to błahostki. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek chcą zwrócić uwagę czytelnika w stronę dziecięcego świata oraz przekonać go, że sam może zostać bajkoterapeutą swojego dziecka. Dowodem na to są zawarte w tej książce bajki, które zostały napisane pod kierunkiem autorki przez nauczycielki, a przede wszystkim przez mamy kochające swoje dzieci.

Książka jest skonstruowana tak, aby dzieci mogły z niej korzystać razem ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Dbając o poczucie bezpieczeństwa dziecka, pomagając mu zrozumieć sens danej opowieści, a także jej terapeutyczny wymiar, opiekunowie mogą dokonać wyboru odpowiedniej bajki oraz wspólnie z dzieckiem ją przepracować. Dzieci w zależności od wieku oraz swoich możliwości czytelnicznych mogą podjąć próbę samodzielnego czytania bajki. Będzie to dla nich zabawa i sposób na ćwiczenie umiejętności czytelniczych, jednak same nie są w stanie odbyć procesu terapeutycznego. Terapia może się dokonywać dopiero przy pomocy osoby dorosłej. Dlatego tak ważne jest, aby rodzic lub nauczyciel wraz z dzieckiem pochylił się nad tekstem bajki terapeutycznej.


Książka zawiera rozdziały, które są wstępem do prowadzenia bajkoterapii. Podejmowana jest w nich problematyka dotycząca znaczenia bajek w życiu każdego człowieka. Autorki formułują również praktyczne rady, jak można zastosować bajkoterapię, jakie warunki zapewnić, aby była skuteczna, oraz jak samemu układać bajki. Charakteryzuję postać bajkoterapeuty, aby zachęcić rodziców i dzieci do układania bajek, a przede wszystkim dodać rodzicom wiary we własne możliwości – mogą oni być nie tylko najlepszymi opiekunami swoich dzieci, ale także bajkoterapeutami. Rozwinięciem tego metodycznego wprowadzenia są wskazówki zawarte przy każdej bajce. Osoba czytająca bajkę może się z nich dowiedzieć, w jakich sytuacjach należy ją wybierać (kiedy czytamy?), w czym może pomóc dziecku (pomaga w…) oraz jak kontynuować opowieść już po jej przeczytaniu (pozostańmy jeszcze w tej opowieści poprzez…)

Spis treści

Wstęp    

 

I. Bajek poznawanie… co to jest bajka terapeutyczna?  
1. Baśnie, bajki, bajki terapeutyczne… 
2. Wartość bajki w życiu człowieka 
3. Bajki terapeutyczne i ich znaczenie  
4. Właściwości terapeutyczne bajek   

 

II. Bajek nauka… jak ułożyć własną bajkę terapeutyczną? 
1. Opowiedz z dzieckiem własną bajkę…  
2. Zadbaj o odpowiednią atmosferę   
3. Pozostań bajkoterapeutą swego dziecka   

 

III. Bajek opowiadanie… przykłady bajek terapeutycznych

 

1. Ja…   
Anna Turowska. Rybka zwana lili  
Sabina Sałek. Wódz małe piórko  
Marta Stankiewicz. Szaruś – mały miś polarny   
Katarzyna Lesz. Bajka o smutnym ołówku   
Agnieszka Łuńska. Magiczne zaklęcie  
Magdalena Nadolska. Jeżyk Wojtuś   
Justyna Kujawa. O bohaterskim skoczku 
Małgorzata Kozłowska. Wygląd to nie wszystko – czyli przygody niezwykłej kotki Anulki  
Koleta Dymowska. Miś Baryłka   
Marcelina Jacak. Nieśmiały Jaś   

 

2. Ja i świat…    
Monika Burczyk. Rudzik w lwim teatrze    
Katarzyna Belka. Bajka o małej Danusi    
Joanna Piotrowska. Odważne lwiątko   
Małgorzata Książek. O Mikołajku i nocnym potworze    
Dorota Sawicka. Strażnik snów  
Małgorzata Guzowska. Krzyś idzie do szkoły 


3. Ja i moja rodzina…    
Marzena Turkowska. Fifi i jego rodzina    
Sylwia Ossowska. Podróż    
Marta Cisewska. Bajka o krainie szczęścia    
Katarzyna Rekiel. Ruda Kitka    
Halina Rudzińska. Zaczarowane buty    
Patrycja Biegańska-Stawicka. Jagusia i Kajtuś  
Izabela Kulik. Jeżyk Moo   

 

4. Coś miłego dla dorosłych   
Beata Bołba. Bajka o małym Słowiczku  

 

Bibliografia   111

Recenzja

Książka Moc jest w nasz – bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców […] powstała jako autorski zamysł badaczki sfery edukacji, zajmującej się na co dzień praktyką pedagogiczną. Publikacja składa się dwóch części pierwsza, poprzedzona wstępem, zawiera rozbudowane wprowadzenie Czytelnika w założenia bajkoterapii oraz wyjaśnienie jej oddziaływania na psychikę dziecka. Część druga, obszerniejsza, obejmuje teksty bajek wraz ze wskazówkami ułatwiającymi rodzicom samodzielną pracę z dzieckiem. Warto dodać, że zgodnie z wyjaśnieniami Autorki, teksty bajek powstały jako efekt wspólnego projektu zrealizowanego z grupą studentek pedagogiki, z których część to nauczycielki wczesnej edukacji. To wspólne przedsięwzięcie ma być w zamyśle autorskim realizowane przede wszystkim w warunkach domowych, podczas wspólnie spędzanego czasu przez rodziców i ich dzieci.

Z recenzji dr hab. Jolanty Kruk, prof. EUH-E

Fragment

Co to jest bajka terapeutyczna?


1. Baśnie, bajki, bajki terapeutyczne…


Rozważania na temat bajkoterapii rozpocznę od wyjaśnienia podstawowych pojęć. W znaczeniu potocznym pojęcia bajki i baśni używane są zamiennie. Jednak jako gatunek literacki formy te różnią się między sobą.

 

Baśń to 

[…] jeden z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, odwołujący się zwykle do folkloru. Dominują w niej elementy fantastyki; opowiada o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach. Jedną z ważniejszych cech baśni jest nieokreślony czas i miejsce akcji. Zawiera ludową mądrość, przedstawia wierzenia ludowe i magiczne (Sławiński 2002, s. 55).

Bajka natomiast jest to


[…] krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), może być wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska (Sławiński 2002, s. 55).

 

Czym zatem w tym porządku definicyjnym będzie bajka terapeutyczna? Bardziej identyfikuje się ją z baśnią niż z bajką. Jest to krótkie opowiadanie, którego fabuła odbywa się w nierealnym świecie, a bohaterowie borykają się z problemami, jakie mogą spotkać dzieci w prawdziwym życiu. Przyjaciele pomagają w ich realnym rozwiązywaniu, zatem nie ma tu miejsca na magię, niewytłumaczone zjawiska. Dzięki temu rozwiązania są osiągalne dla każdego dziecka, które z zainteresowaniem wysłucha treści bajki terapeutycznej. Warto wspomnieć, że różnią się od bajek edukacyjnych tym, iż nie umoralniają. Nie prezentują wzorców prawidłowego zachowania. Nie wytyczają drogi ku odpowiedniemu działaniu, a jedynie wskazują możliwości. Koncentrują się na sytuacjach trudnych emocjonalnie, zawierają wzory do naśladowania, nazywania emocji oraz zaznajamiają ze strategiami radzenia sobie w życiu (Molicka 2011). Natomiast bajkoterapia według M. Molickiej, autorki wielu bajek terapeutycznych oraz badaczki oddziaływania bajek na życie dzieci, to „[…] metoda profilaktyczna i terapeutyczna adresowana do małych dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat” (Molicka 2011, s. 223).


Zarówno w bajkach terapeutycznych, jak i w baśniach można znaleźć wiele podobieństw; przede wszystkim wskazują drogę życiową oraz pokazują, jak radzić sobie z problemami codzienności. B. Bettelheim (1985), analizując wiele baśni opowiadanych dzieciom od wieków przez rodziców, podkreśla, że uczą one życia, pomagają zrozumieć świat, w którym dziecko żyje, i ułatwiają poznanie siebie oraz własnych możliwości. O wartości baśni i bajek terapeutycznych stanowi ich potencjał emancypacyjny i wyzwalający. Proces terapeutyczny odnosi się do ukrytych konfliktów wewnętrznych, przeżytych traum, niepokojów i lęków dręczących dziecko. Zostaje ono przeniesione w fantastyczny świat, niepodobny do znanej mu codzienności, może bezpiecznie odkrywać sens ukryty w przekazie baśniowym, a następnie przy udziale dorosłych rozwijać własne możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w realnym świecie. Baśń i bajka terapeutyczna świadomie sięgają do tych wartości terapeutycznych. Co prawda współcześnie częściej mówimy o bajkach terapeutycznych niż o baśniach, są one bardziej modne, jednakże chciałam zaznaczyć w tym zbiorze, że zarówno jedne, jak i drugie mogą mieć bardzo dobry wpływ na dziecko, mogą wskazać mu jego mocne strony, dzięki którym osiągnie sukces, a przede wszystkim szczęście w życiu.

ISBN: 978-83-8095-007-8

Format: B5
Objętość: 112 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Marginalizacja na rynku pracy, Pikuła G. Norbert, logopedia, historia, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl