poniedziałek, 10 lipiec 2017 12:09

Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty - Śliwerski Bogusław NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty - Śliwerski Bogusław Oficyna Wydawnicza Impuls - Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty - Śliwerski Bogusław

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-287-4
Objętość: 344 s.
Oprawa: miękka
Format: A5
Rok wydania: 2017

Opis

Najnowsza książka prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego nie tylko potwierdza jego nadzwyczajne kompetencje w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego, ale także stanowi niezwykle wartościowe kompendium wiedzy dla młodych naukowców, wkraczających dopiero (zwykle po doktoracie) na drogę kariery naukowej. 
„Bohaterem” tej publikacji jest habilitacja, jako przełomowy, wręcz zwrotny punkt w karierze akademickiej. Zdobycie tego stopnia naukowego pozwala na wejście w rolę tzw. samodzielnego pracownika nauki, podejmującego decyzje w sprawie awansów naukowych innych osób oraz mogącego prowadzić doktoraty. 

Dostrzegam także w tej książce ważny wątek politologiczny. Oto z precyzyjnych, a jednocześnie bardzo komunikatywnych narracji Bogusława Śliwerskiego wyłania się rekonstrukcja władzy ustawy czy rozporządzenia, które […] tworzą dla osób i instytucji „nowy świat”, do jakiego muszą się dostosować. Biografie ludzi, poprzez konieczność przystosowania się do prawnej pajęczyny, są kanalizowane zgodnie z założeniami ustawodawcy. 

Warto dodać, że książkę przenika swoista życzliwość wobec potencjalnych i aktualnych habilitantów. Bogusław Śliwerski nie ukazuje habilitacji jako zmory nocnej czy mąk Tantala, względnie miecza Damoklesa. Stara się wykazać – i udaje mu się to – że utrzymanie przez kandydatów wysokich standardów oraz stosowanie procedur muszą przynieść sukces.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszka Melosika

Spis treści

Wstęp   

Rozdział 1. Diagnoza skutków ekskluzji pedagogiki jako dyscypliny 
naukowej z nauk humanistycznych  

1.1. Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika   
1.2. Postępowania pedagogów o nadanie tytułu naukowego
profesora w dziedzinie nauk społecznych   
1.3. Postępowania o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika     
1.4. Intradyscyplinarna analiza postępowania o nadanie tytułu 
naukowego profesora oraz stopnia naukowego 
doktora habilitowanego    
1.5. Pedagogika a reforma dziedzin nauki     
1.6. Paradoks urzędniczej ekskluzji profesora z pedagogiki    
1.7. Pozytywistyczne ograniczanie młodych naukowców   
1.8. Dydaktyki przedmiotowe    

Rozdział 2. Procedury   

2.1. Wstęp      
2.2. Wędrówkę po awans zacznijmy od czytania prawa    
2.3. Doktorat w awansie naukowym habilitantów      
2.4. Co dwie głowy, to nie jedna! 
Warto być promotorem pomocniczym    
2.5. Dwoisty członek komisji habilitacyjnej       
2.6. Nowa procedura – łatwa i przyjemna?       
2.7. Ucieczka do przodu      
2.8. Umorzenie postępowania habilitacyjnego   
2.9. Wniosek komisji habilitacyjnej a uchwała rady wydziału
Konflikt czy/i odpowiedzialność?     
2.10. Czym kierują się członkowie rady wydziału czy rady naukowej
instytutu, wstrzymując się od głosu?    
2.11. Nie róbmy wszystkiego na ostatnią chwilę      
2.12. Dlaczego wpłaca się darowiznę uniwersyteckiemu wydziałowi 
z tytułu pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego?  

Rozdział 3. Osiągnięcia naukowe (nie tylko habilitanta)  

3.1. Definicje kluczowych pojęć dotyczących oceny osiągnięć 
i prac naukowych     
3.2. Doktorat z cyklu publikacji?    
3.3. Doktorat w dorobku habilitanta
3.4. Paradoks redukcji osiągnięć naukowych
3.5. Parametryczna niepewność i wątpliwości prawne     
3.6. Produktywność naukowa      
3.7. Jakościowa ocena punktowanych czasopism    
3.8. Prawie naukowe czasopisma w procesie grantozy, punktozy
i impactfaktorozy?      
3.9. Co i komu może przedłożyć habilitant?      

Rozdział 4. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów   

4.1. Pytania i odpowiedzi CK dotyczące problemów 
w postępowaniach naukowych      
4.2. Wyniki wyborów członków Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020  
4.3. Wybory władz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 
IX kadencja (2017–2020)    

Rozdział 5. Patologie      

5.1. Doceniono mistrza neurochirurgicznych cięć przerzutów
nieuczciwości akademickiej do mózgu polskiej nauki      
5.2. Kodeks etyczny prowadzenia badań pedagogicznych     
5.3. Nauka przeciwko fałszerstwom      
5.4. Trudna rola recenzenta      
5.5. Akademiccy (anty)klepacze  
5.6. POL-on jako sejf także fałszywych danych o szkolnictwie 
wyższym i jego kadrach    
5.7. Kto „robił” doktorat?
5.8. Jak się „robi” habilitację?      
5.9. Słowacka ścieżka patologicznego awansu naukowego     
5.10. Niedobre praktyki recenzenckie     
5.11. „Uczciwi doktoranci” anonim piszą    
5.12. Nie zawsze skrót „dr” przed nazwiskiem znaczy „doktor”   
5.13. Dlaczego nie zostaje im czasu na pracę naukową?     
5.14. Czy(m) jest plagiat? 
5.15. Science and… plagiarism    
5.16. Od niektórych uczonych należy wymagać więcej   
5.17. Odsłona kolejnych patologii w szkolnictwie wyższym    
5.18. Jak Platforma Obywatelska degenerowała poziom szkolnictwa 
wyższego   
5.19. Habilitacja – manipulacja   
5.20. Stracone pokolenia pedagogów  

 Rozdział 6. Oczekiwania – prognozy   

6.1. Początki nowelizacji ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym      
6.2. Stabilizowane akcje na polskie habilitacje      
6.3. Pierwszy projekt Ustawy 2.0 zespołu Marka Kwieka      
6.4. Projekt reformy nauki i akademii w Ustawie 2.0 w wydaniu 
zespołu Arkadiusza Radwana    
6.5. Co nam szykują naukowcy z Uniwersytetu SWPS? 

Aneks. Dobre praktyki    

Bibliografia     

Indeks rzeczowy      

Indeks osób 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl