środa, 22 marzec 2017 12:43

Zabawy matematyczne. Propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Zabawy matematyczne. Propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - Niewola Dorota NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Zabawy matematyczne. Propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - Niewola Dorota Oficyna Wydawnicza Impuls - Zabawy matematyczne. Propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - Niewola Dorota

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-263-8
Objętość: 92 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis


Celem zawartych w książce propozycji jest aktywizowanie działalności poznawczej dzieci w taki sposób, aby uczenie się było atrakcyjniejsze, dostarczało wielu wrażeń i zapewniało większe efekty wychowawczo-dydaktyczne. Założeniem Zabaw matematycznych jest więc nie tylko rozwijanie procesów poznawczych dzieci, kształcenie umiejętności matematycznych, orientacji w stosunkach przestrzennych i wielkościowych, ale również integracja wychowania i nauczania. Każde proponowane działanie opatrzone jest celem szczegółowym. Starałam się, aby reguły zabaw były jasno sprecyzowane, zaś wszyscy jej uczestnicy mieli równe szanse na osiągnięcie celów. Zabawy matematyczne są propozycją skierowaną do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz nauczycieli klas młodszych.

Spis treści

Wstęp       9

RÓŻNICOWANIE LEWEJ I PRAWEJ STRONY CIAŁA
Serduszko      13
Stetoskop      14
Tupnij prawą nogą      15
Witają się prawe stopy      16

KIERUNKI
Gdzie są kredki?      19
Klaun      20
Zosia i Jaś idą na bal      21
Spacer misia      22
Do ślimaka w odwiedziny      23

STOSUNKI PRZESTRZENNE
Zagospodarowujemy obejście domku      27
Sprzedawca      28
Moje miejsce      29
Ukryty kotek      30

FIGURY GEOMETRYCZNE
Uzupełniamy obrazki      33
Układamy obrazki      34
Spacer po nitce      35
Figury      36
Do pudełka      37

PRZELICZANIE
Inwentaryzacja      41
Sprzedawca kredek      42
Przygotowujemy kawę dla krasnali      43
Liczymy paluszki 1      44
Ukryte paluszki 1      45
Winda 1      46
Liczymy      47
Słońce w naszej sali      48
Powitanie      49
Winda 2      50
W odwiedziny do króla      51
Ręka szuka pary      52
Tyle, ile      53
Muchy      54
Ile zgubiłaś kurcząt?      55
Ile spadło gruszek?      56
Płotek      57
Stonoga      58

WPROWADZANIE CYFR OZNACZAJĄCYCH LICZBY
Poznajemy liczbę 1      61
Poznajemy liczbę 2      62
Poznajemy liczbę      63
Poznajemy liczbę 5      64

STOSUNKI WIELKOŚCIOWE
Bawimy się masą solną      67

KLASYFIKOWANIE DO ZBIORÓW
Bawimy się guzikami      71
Zapraszam figury      72

DODAWANIE, ODEJMOWANIE
Liczymy paluszki 2      75
Ukryte paluszki 2      76
Rak      77
Rakieta      78

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

Pierwszy, drugi…      81
Pierwszy misio siada      82
Pierwsza kaczka      83
Pociągi      84
Schowałam pierwszego loda      85
Schowałam pierwszego cukierka      86
Krasnoludki      87

WIĘCEJ, MNIEJ NIŻ
Ukryta liczba      91
Nie wierzę, że ktoś zginął na spacerze      92

 

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl