wtorek, 15 listopad 2016 19:42

Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości - Pikuła G. Norbert NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości - Pikuła G. Norbert Oficyna Wydawnicza Impuls - Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości - Pikuła G. Norbert

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-155-6
Format:
B5
Objętość: 218
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Opis

Najlepsza Książka Psychologiczna
w kategoriiStyl życia decyzją Internautów plebiscytu Granice.pl!


Książka składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim najważniejsze tezy socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne odnoszące się do sensu życia w kontekście przemian społecznych (w tym samotności osób starszych) oraz wyzwań edukacyjnych, jakie za sobą pociągają. W rozdziale drugim ukazano metodologiczne założenia badań własnych, które osadzono w paradygmacie badań ilościowo-jakościowych.

Kolejny rozdział ksiażki to analiza wyników badań własnych. Zaprezentowano w niej i porównano poczucie sensu życia osób starszych, uwzględniając miejsce zamieszkania i płeć osób badanych. Poczucie sensu życia przeanalizowano również w kontekście relacji do innych osób, do własnej starości, ojczyzny, Boga oraz w odniesieniu do samotności. Zaproponowane ujęcie poddanych analizie wyników badań ma swoje uzasadnienie, które zostało zaprezentowane w części teoretycznej. Ostatni rozdział pracy to swoiste tropy edukacyjne, jakie należy podjąć w kontekście przygotowania osób starszych do całościowego uczenia się, w tym szczególnie przygotowania do życia usensowionego.


Na końcu książki zamieszczono bibliografię. Powstał naukowo-badawczy ogląd w odniesieniu do poczucia sensu życia osób starszych dzięki wiedzy i naukowemu kunsztowi autorów wymienionych pozycji, a niniejsza publikacja przyjęła prezentowany w dalszej części kształt. Lektura licznych prac pozwoliła wyjść poza ramy tendencyjnego myślenia o sensie życia osób starszych oraz nakreślić jego wieloaspektowość i wartość w budowaniu celów egzystencji człowieka, których wiek nie może ograniczać.


Książka w zamierzeniu autora adresowana jest do pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, politologii, nauk o rodzinie i teologii. Powinna być również dobrze przyjęta przez wszystkich opiekunów formalnych i nieformalnych, dla których ważne jest, aby osoby starsze nie utraciły sensu życia. W sytuacjach granicznych ważne wydaje się upatrywanie sensu zarówno w tym, co było, jak i w tym, co jest i będzie. Dostrzeganie w życiu sensu jest siłą motywującą do aktywnego realizowania go. Niezależnie bowiem od stanu psychofizycznego niezmiernie ważnym atutem życia człowieka jest odszukiwanie sensu tak w tym, co jest, jak i w tym, co będzie, w czasie obecnym, jak i przyszłym, w życiu ziemskim, jak i transcendentnym.

 

Spis treści

Wstęp   

Rozdział I
Życie osób starszych w czasach zmiany społecznej  


1. Osoby starsze wobec zmian społecznych         
2. Jakość życia seniorów        
2.1. Wskaźniki jakości życia         
3. Charakterystyka potrzeb osób starszych         
4. Ponowne odkrywanie sensu życia        
5. Samotność i osamotnienie seniorów         
5.1. Typy samotności i perspektywy jej ujmowania   
5.2. Przyczyny i możliwości przekraczania samotności – w stronę poszukiwania sensu         
6. Styl życia a aktywność edukacyjna seniorów      
6.1. Zmiana społeczna a edukacja w starości         
6.2. Edukacja formalna seniorów do aktywnego rozwoju przez całe życie         


Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych         


1. Przedmiot, cel badań i problemy badawcze         
2. Metody badań         
3. Dobór próby i charakterystyka badanych osób      

 

Rozdział III
Poczucie sensu życia seniorów z Polski i Polonii Kanadyjskiej    


1. Obecność i poszukiwanie sensu w życiu osób starszych   
2. Relacje i intymność a sens życia osób starszych     
4. Poczucie samotności a sens życia     


Rozdział IV
Sens życia w starości – edukacyjne tropy     


1. Wartość edukacji w starości     
2. Aktywność edukacyjna osób starszych     
3. Edukacja do sensu życia w starości     

 

Podsumowanie   

Summary  

Bibliografia

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl

Publikacje powiązane