poniedziałek, 06 czerwiec 2016 16:51

Radosne przedszkole

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Radosne przedszkole - Niewola Dorota NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Radosne przedszkole - Niewola Dorota Oficyna Wydawnicza Impuls - Radosne przedszkole - Niewola Dorota

Treści zawarte w programach nauczania realizowane są w przedszkolach w nawiązaniu do tematów kompleksowych, które ściśle korespondują z aktualnymi, bliskimi dziecku wydarzeniami, zjawiskami, zmianami w przyrodzie czy spostrzeżeniami z życia społecznego.


Nauczyciel, realizując temat kompleksowy, stara się o odpowiedni dobór literatury, zabaw, zajęć.

Książka, którą polecam nauczycielom przedszkoli, zawiera nie tylko propozycje tematów kompleksowych na cały rok, ale także zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze i zajęcia, które służą ich opracowaniu i realizacji.

ISBN: 978-83-7850-425-2
Format: A5
Objętość: 264 strony
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl