Kup Tę Książkę

Tytuł: Piękna tajemnica Ewangelii. Życie Jezusa według św. Łukasza
Wydawnictwo:
Promic
Autor:
praca zbiorowa
ISBN:
978-83-7502-653-5
Format: 185 x 245 mm
Objętość: 96 s
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2018


Opis

Pełna wrażeń i wzruszeń podróż do czasów odległych, do miejsc, w których przebywał Jezus, gdzie się urodził, nauczał, gdzie odkupił nasze grzechy. Osnuta na Ewangelii św. Łukasza opowieść o życiu Zbawiciela, wzbogacona cytatami z Pisma Świętego, informacjami historycznymi, ujętymi w czytelne tabelki i ramki ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie treści. Znakomita książka dla dzieci, które chcą lepiej poznać i zrozumieć historię zbawienia.

 

Published in Religia

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-328-4
Objętość: 110 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis


Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym. […] Przedstawiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwojowych: dwuletniej dziewczynki uczęszczającej do żłobka, pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz chłopca w wieku gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się niezależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca. Publikacja prezentuje wiele unikatowych i bardzo ciekawych propozycji oddziaływań, które opierają się na szerokiej literaturze przedmiotu oraz pogłębionych przez analizę rozwiązaniach praktycznych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświadczenia specjalistów prowadzących diagnozę i terapię mutyzmu wybiórczego, którzy reprezentują różne ośrodki terapeutyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki. 


Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierzchoś

 

 

Published in Pedagogika
czwartek, 14 wrzesień 2017 15:49

Płaj 53. Almanach Karpacki

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-85258-61-2
Objętość:
08 stron + kolorowa wklejka 16 str, 117 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 11 mapek i planików
Rok wydania: 
2017

Opis

Spis treści

Andrzej Wielocha, Trzydzieści lat;
Katarzyna Kurkowska, Piotr Kurkowski, Sasi siedmiogrodzcy i ich fortyfikowane kościoły;
Andrzej Ruszczak, Opowieści z dawnego Bystrca pod Czarnohorą;
Leszek Rymarowicz, Marszałek Piłsudski i książę Lubomirski. O początkach obserwatorium
na Pop Iwanie raz jeszcze;
Wasyl Ficak, Moje 150 nocy i dni w obserwatorium na Pop Iwanie;
Leszek Rymarowicz, O nadleśniczym Romanie Jarymowyczu i jego huculskich opowiadaniach
Roman Jarymowycz, Gościna na połoninie Czywczyn;
Jerzy Montusiewicz, Jerzy Warakomski, Hnitesa ? prawdziwe imię góry?
Jan Środoń, Zakarpacie zimą. Okolice Kołoczawy i Pop Iwan Marmaroski;
Wojciech Krukar, Stada wołów pod Tarnicą i Haliczem;
Wojciech Wesołkin, Jedźcie w Bieszczady Zachodnie. Przyczynek do historii turystyki bieszczadzkiej;
Rafał Szykuła, Radziejowa odkryta na nowo;
Maciej Śliwa, Obóz konfederatów barskich pod Grabiem;
Tomasz Kowalik, Pierwszy polski park narodowy;
Jolanta Flach, Lubownik baroku;
Książki

 

 

Published in Półroczniki

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7850-984-4
Objętość: 398 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

{slider Opis}

Ta książka opowiada o szkolnej przygodzie teatralnej – o tym, jak wraz z uczniami jednej z krakowskich szkół, w której występujemy głównie w roli polonistów, uczyliśmy się teatru i bawiliśmy się w teatr. Jest to opowieść o różnych formach artystycznej aktywności, o wspólnocie ludzkiej, która wytworzyła się w trakcie tych działań, o czasie minionym (ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi!) i pewnej aktualnej placówce edukacyjnej, sercom naszym sympatycznej i bliskiej.

Przy czym pod hasłem „placówka edukacyjna” rozumiemy instytucję o schludnej nazwie Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia, czyli w skrócie PACK, usytuowaną przy ulicy Karmelickiej w Krakowie. Zacna ta instytucja stała się areną naszych szkolnych inicjatyw teatralnych, zaś jej dyrektor, Jerzy Waligóra, nader tolerancyjnym Mecenasem, a w porywach nawet entuzjastą tych amatorskich poczynań.

Książka dzieli się na trzy części, z których najważniejsza wydaje nam się ta ostatnia i najobszerniejsza, Antologia, zawierająca dramaty pisane na użytek szkolnej sceny i wystawiane przez szkolny zespół teatralny przy różnych, mniej lub bardziej odświętnych okazjach. Każdy tekst został poprzedzony planszą, która nawiązuje do tematyki danego utworu lub jest jego plastyczną interpretacją. Są to grafiki wykonane przez jedną z naszych uczennic, Zuzannę Wużyk (matura 2016).

Część pierwsza książki to Preludium, rozpisane na głosy Piotra Kołodzieja i Janusza Waligóry. Najpierw proponujemy szkic o charakterze historycznego wykładu, w którym mowa głównie o polskiej tradycji edukacyjnej zorientowanej teatralnie i obecności form dramatycznych w kształceniu młodzieży. Autor w syntetycznym skrócie i zgoła niechronologicznym układzie pokazuje nieledwie dzieje światowego teatru, które rozpoczynają się gdzieś od prehistorycznych tańców mimetycznych wspólnot czczących swe bóstwa, a kończą – póki co – na widowiskach scenicznych przygotowywanych i wystawianych przez wspólnotę szkolną PACK-u, czczącą głównie swe jubileusze.

W drugimszkicu wprowadzenia znalazł się wątek nieomal sentymentalny – wspomnienie długiej dydaktyczno-artystycznej drogi, jaką pokonaliśmy wspólnie ze zmieniającymi się zespołami uczniowskimi na przestrzeni ponad dwudziestu lat. Na szczęście oprócz westchnień oraz anegdot i plotek pojawia się tu analiza poszczególnych sztuk wraz z próbą uporządkowania ich według jakichś uchwytnych kryteriów.
Natomiast trzeci szkic w tej części ma charakter warsztatowy – składają się nań propozycje konkretnych ćwiczeń, które wykonywaliśmy na zajęciach, korzystając z materiałów literackich, teatralnych, filmowych oraz własnych pomysłów scenicznych.

Dalsze otrzeźwienie przynosi część druga książki, Postludium, czyli poważne studium badawcze pióra autentycznego znawcy teatru, Jerzego Waligóry, skupione na niezbyt poważnych płodach nauczycielsko-uczniowskich umysłów. Na szczęście badacz okazał się wyrozumiały…

Całości dopełniają zdjęcia z niektórych realizacji scenicznych – w teatrze Groteska, w kinie Kijów, w kinie Mikro, na krakowskim Rynku, a także w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym to Uniwersytecie zresztą wszyscy trzej autorzy niniejszej książki od lat zajmują się kształceniem polonistów i kulturoznawców.

Piotr Kołodziej i Janusz Waligóra

 

Published in Edukacja
poniedziałek, 24 lipiec 2017 15:43

Etyczne i społeczne wymiary pracy

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-160-0
Objętość: 184 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis

Niniejsza publikacja zatytułowana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzielona na trzy główne części. 

W pierwszej części, zatytułowanej Aksjologiczne wymiary pracy, skoncentrowano się na takich wiodących zagadnieniach aksjologicznych, jak etyczne zachowania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracowników, zachowań etycznych w kontekście problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia. Ponadto w odniesieniu do zjawiska prekariatu rozważano istotę wartości pracy ludzkiej i jej godność.

Druga część – Starość i niepełnosprawność wobec rynku pracy – podejmuje niezwykle ważne zagadnienia z perspektywy przemian społeczno-demograficznych oraz istoty zatrudnienia na rynku pracy pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności. W tej części znalazły się zatem teksty autorstwa Norberta G. Pikuły (Sytuacja społeczna osób starszych w kontekście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością). W tej części skupiono się przede wszystkim na tematach odnoszących się do edukacji szczególnie marginalizowanych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich artykułach Marta Luty-Michalak i Katarzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wskazały jej kierunki, możliwe szczególnie do wykorzystania w całożyciowym kształceniu do funkcjonowania na rynku pracy (Lifelong learning a aktywizacja zawodowa osób w niemobilnym wieku produkcyjnym oraz Znaczenie aktywności edukacyjnej osób starszych w adaptacji do emerytury).

Natomiast ostatnia, trzecia część pracy – najobszerniejsza treściowo i nosząca tytuł Przygotowanie pracowników do zmieniającego się rynku pracy – dotyczy zagadnienia przygotowania osób w wieku produkcyjnym do funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy i zatrudnienia. Artykuły Marcina Radziwołka (Emigracja rodziców jako problem pedagogiczny), Katarzyny M. Stanek (Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Konsekwencje pracy z klientem czy organizacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Katarzyny Bartoszek (Wsparcie i możliwości pomocy weteranom w Polsce) koncentrują się na procesach przygotowania pracowników służb społecznych (pedagogów, pracowników socjalnych czy psychologów) do pracy z pojawiającymi się wciąż nowymi sytuacjami i zjawiskami, jakich doświadczają podmioty ich bezpośrednich oddziaływań. Czerpiąc z doświadczeń okresu międzywojennego, Janusz Kościelniak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezrobotnymi, które mogą być adaptowane do współczesnej praktyki m.in. w zakresie motywowania do przekwalifikowywania się i podejmowania zatrudnienia [Kwestia bezrobocia i pomocy bezrobotnym w Polsce w okresu międzywojennego w pismach pioniera socjologii parafii księdza Franciszka Mirka (1893–1970)].

Odpowiadając na potrzeby pogłębiania wiedzy i stanu badań nad zagadnieniami pracy człowieka, rynku zatrudnienia w zmieniającym się świecie, życzymy lektury owocnej w refleksje i inspiracje do badań.

Ireneusz M. Świtała
Norbert G. Pikuła
Katarzyna Białożyt

 

Published in Edukacja i pedagogika

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-262-1
Objętość: 368 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook. 

Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe sposoby poznania, poznawania, oglądu i opisu starzenia się i starości. Ma ona charakter interdyscyplinarny, a koncentruje się wokół społecznych teorii starzenia się i starości. Przeprowadzono w niej analizę różnych aspektów starzenia się i starości w perspektywie doświadczania jednostkowego oraz zbiorowego na poziomie indywidualnym i demograficznym, z wieloma odniesieniami do zadań oraz działań z pola polityki społecznej i pracy socjalnej. Umieszczając te rozważania i dociekania w paradygmacie aktywnego starzenia się, nie tylko uwypuklamy zalety, możliwości i potencjalności okresu starości, lecz także nie uciekamy od pokazywania opresyjności starzenia się i starości, ograniczeń i niemożności charakterystycznych dla tego okresu w życiu, a wszystko to w kontekście szeroko i wielopłaszczyznowo ujmowanych uwarunkowań jednostkowych, społecznych, rodzinnych, ekonomicznych, gospodarczych, zdrowotnych, często zawierających się w przedmiocie polityki społecznej.


W prezentowanej pracy zaproponowano dwa porządki oglądu starzenia się oraz starości i zjawisk z nią współwystępujących. W pierwszym zakres tematyczny podejmowanych rozważań obejmuje możliwości i ograniczenia kształtujące oblicza współczesnej starości i warunki społeczno-kulturowe procesu starzenia się – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. W drugim usystematyzowano treści opisujące starzenie się i starość oraz zjawiska i procesy z nią współwystępujące, tak aby podkreślić epistemologiczny walor książki, a jednocześnie jej elementarny, podręcznikowy charakter.


W kolejnych rozdziałach opisano kształtowanie się gerontologii jako nauki o starzeniu się i starości, uwarunkowaniach tego procesu i jego przebiegu. Omówiono teorie starzenia się i starości ze wskazaniem na główne strategie adaptacji do tego okresu życia, wreszcie opisano cechy starości stanowiące o jej odmienności od pozostałych etapów życia i dość wysublimowanej specyfice.

Dość szczegółowemu oglądowi poddano starość w wymiarze jednostkowym i parametry ją opisujące, takie jak: codzienność seniorów, ich potrzeby z uwzględnieniem ich zmienności i specyfiki, zdrowie, życie rodzinne i przestrzeń fizyczna, wreszcie intymność i prywatność ludzi starszych.

Wymiar jednostkowy uzupełniono o społeczny aspekt starzenia się, w którym szczegółowemu opisowi w pierwszej kolejności poddano kapitał jednostkowy osób starszych – ich możliwości i przestrzeń aktywności edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, wyznaczające ramy ich rozwoju oraz budowania tożsamości i podmiotowości. W tym aspekcie nie mogły zostać pominięte procesy i zjawiska społeczne zagrażające funkcjonowaniu seniorów, stanowiące blokady w ich uczestnictwie społecznym.

Nie brak w książce odniesień do zagadnień egzystencjalnych obecnych w życiu ludzi starszych oraz problemów, z którymi przychodzi zmagać się wielu z nich, takich jak: lęki, cierpienie, żałoba i poczucie braku sensu życia, a także ubóstwo, samotność, uzależnienia oraz przemoc doświadczana w starości. 
Całość dopełniona została treściami odwołującymi się do aksjologicznej warstwy procesu starzenia się i przeżywania starości.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, mimo wielu jej epistemologicznych, aksjologicznych, a także prakseologicznych walorów nie daje odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania o naturę starości i różnorodność jej przeżywania. Wierzymy, że rozbudzi w Czytelnikach ciekawość do dalszych pogłębionych teoretyczno-empirycznych poszukiwań i ustaleń.

 

 

 

Published in Gerontologia
poniedziałek, 20 marzec 2017 15:24

Walka duchowa (nowe wyd.)

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7864-709-6
Format:
110 x 160 mm
Objętość: 96
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Opis


W książce zamieszczono zbiór tekstów na temat różnych aspektów walki duchowej autorstwa znanych katolickich kapłanów, uzupełniony o rozdział poświęcony nauczaniu Ojców Pustyni. Teksty te - pierwotnie opublikowane w jednym z numerów „Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym" - mają przesłanie uniwersalne i są adresowane do każdego katolika.

Znajdziemy tu następujące artykuły: Szatan naprawdę istnieje (ks. Wojciech Nowacki), Walka duchowa (ks. Zbigniew Snarski), Codzienna walka duchowa (ks. Mirosław Cholewa), To co niepokoi, pochodzi od złego (Walka duchowa u Ojców Pustyni), Zniechęcenie duchowe (ks. Mieczysław Ozorowski), Kierownictwo czy(li) towarzyszenie duchowe (o. Stanisław Łucarz SJ), Błogosławić, a nie złorzeczyć (ks. Andrzej Brzozowski)

Published in Poradniki duchowe

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-158-7
Objętość: 188 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis


Książka Rozwój nauczyciela – od wczesnej do późnej dorosłości podejmuje zagadnienia specyfiki pracy nauczyciela przez pryzmat jego profesjonalizmu i rozwoju zawodowego. Szkolna rzeczywistość ujęta w formalnoprawne ramy wyznacza każdemu nauczycielowi konkretne funkcje i zadania. Analizując te najbardziej aktualne, można powiedzieć, że preferuje się model nauczyciela o rozszerzonym profilu zawodowym i otwartym podejściu do wykonywanych zadań. Aby im sprostać, nauczyciel musi ustawicznie się doskonalić, rozwijać, poddawać refleksji codzienną rzeczywistość i szukać nowych rozwiązań. A robi to po, aby łatwiej wchodzić w sytuacje edukacyjne, które z jednej strony są oczywiste, a z drugiej – jeszcze nieznane. Zmieniające się sytuacje zawodowe stawiają nauczycieli przed koniecznością ciągłego uczenia się nowych zachowań.

Rozpoznanie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego, rozumienia profesjonalizmu i dominujących tendencji są dla nauczycieli podstawą do wdrażania nowych koncepcji edukacji, dokształcania i doskonalenia. Wielość podejmowanych analiz pozwoliła na przyjęcie w układzie książki trzech głównych dyskusyjnych odsłon, które koncentrują się wokół następujących zagadnień:

I. Kariera zawodowa nauczyciela

II. Jakość pracy i życia nauczycieli – średnia dorosłość

III. Aktywność i rozwój emerytowanych nauczycieli

Pierwsza część pracy porusza zagadnienie kariery zawodowej nauczycieli, w tym nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową. Anna Kwatera (Kariera zawodowa nauczyciela. Uwarunkowania – Perspektywy rozwoju – Ograniczenia), odwołując się do współczesnych koncepcji i badań, określa warunki i perspektywy kariery zawodowej, a także pojawiające się ograniczenia, które uniemożliwiają jej prawidłowy przebieg. Magdalena Grochowalska (Dorastanie do profesjonalizmu, czyli kariera zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli), nawiązując do kategorii profesjonalizmu oraz kariery zawodowej, ukazuje, jakie znaczenie i sens mają one dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową. Rozumiejąc karierę w ujęciu personalnym, ukazała jej interakcyjny charakter. Doświadczenia osobiste i zawodowe – zdaniem autorki – mają niezwykle silny wpływ na rozwój kariery zawodowej, a w przypadku młodych nauczycieli są silnie skorelowane z procesami socjalizacji organizacyjnej zachodzącymi w środowisku pracy.

W drugiej części zatytułowanej Jakość pracy i życia nauczycieli – średnia dorosłość poddano analizie świadome działania nauczycieli podejmowane w celu dążenia do profesjonalizmu w kontekście doświadczanych trudności, braków kompetencyjnych i pojawiających się na drodze rozwoju barier. Z przeprowadzonych badań oraz w efekcie prowadzonych analiz zwrócono uwagę, że szczególnie ważnym zagadnieniem w odniesieniu do profesjonalizmu nauczycieli jest obszar relacji interpersonalnych, a w nim kompetencji komunikacyjnych (Beata Jakimiuk, Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczyciela oraz Anna M. Mróz i Kinga Sobieszczańska, Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczyciela). Omówiono również wpływ Internetu na konstruowanie obrazu współczesnego nauczyciela (Rafał Fudala, Konstruowanie roli zawodowej a wirtualny obraz nauczyciela), a także zauważono, że pojawiające się nowe trudności w pracy z uczniem zamieszkującym wiejskie obszary wymagają od nauczyciela zgłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności służących zwiększeniu profesjonalnych działań (Urszula Tyluś, Trudności nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w procesie kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej i sposoby ich przezwyciężania). W odniesieniu do prowadzonych badań pokazano również, że działania zmierzające do profesjonalizmu pracy są przyczyną lepszej jakości życia nauczycieli (Olgi Wyżga, Poczucie jakości życia aktywnych zawodowo nauczycieli).

Część trzecią zatytułowaną Aktywność i rozwój emerytowanych nauczycieli skoncentrowano na zagadnieniach rozwoju i działań profesjonalnych z perspektywy osób starszych, które zakończyły już aktywność zawodową. Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, że jej brak nie musi wcale wiązać się z zakończeniem działań rozwojowych i profesjonalnych. Wręcz przeciwnie, są one aktywnie podejmowane przez emerytowanych nauczycieli nie tylko dla własnego rozwoju, ale – co uwarunkowane jest etapem rozwojowym – w celu dzielenia się własnymi dokonaniami zarówno z osobami młodszymi, jak i z rówieśnikami...

 

 ******

W czasie niezwykle intensywnych zmian w oświacie i towarzyszących im dyskusjach na temat jakości szkoły i osiągnięć edukacyjnych uczniów niemal zawsze na plan pierwszy wybija się problematyka związana z nauczycielem i jego rozwojem. Problematyka ta jest charakterystyczna dla przedmiotu badań pedeutologii jako tej subdyscypliny pedagogicznej, która poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno rozwoju nauczyciela, jak i predyspozycji kandydatów do zawodu nauczyciela, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, różnych aspektów życia zawodowego nauczyciela, przemian zachodzących w osobie nauczyciela i jego otoczeniu czy też zawodu nauczyciela. […] W obliczu wyzwań, jakie stają przed edukacją i szkołą oraz nauczycielami, należy z satysfakcją podkreślić, że redaktorzy tomu nie tylko dostrzegają potrzebę formułowania oraz stawiania pytań o nauczyciela i odgrywaną przez niego rolę społeczno-zawodową, ale także eksponują konieczność krytycznego spojrzenia na nauczyciela jako na profesjonalistę. Zapraszając do pogłębionej refleksji nad rozwojem nauczyciela w kontekście dbałości o jakość oferowanej uczniom edukacji, inspirują do dalszych badań nad nauczycielem, co należy postrzegać jako olbrzymią wartość tej pracy.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak

Spis treści

Wstęp    


Część I
Kariera zawodowa nauczyciela


Anna Kwatera
Kariera zawodowa nauczyciela 
Uwarunkowania – Perspektywy rozwoju – Ograniczenia 

Magdalena Grochowalska
Dorastanie do profesjonalizmu, czyli kariera zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli   


Część II
Jakość pracy i życia nauczycieli – średnia dorosłość


Beata Jakimiuk
Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli     

Anna M. Mróz, Kinga Sobieszczańska
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczyciela       

Rafał Fudala
Konstruowanie roli zawodowej a wirtualny obraz nauczyciela    

Urszula Tyluś
Trudności nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w procesie
kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej i sposoby ich przezwyciężania   

Olga Wyżga
Poczucie jakości życia aktywnych zawodowo nauczycieli    


Część III
Aktywność i rozwój emerytowanych nauczycieli


Andrzej Zwoliński 
Starsi w rozmowie jako alternatywa dla kultury cyfrowej     

Norbert G. Pikuła
Rozwój zawodowy a aktywność emerytowanych nauczycieli     

Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska 
Refleksyjność emerytowanych nauczycieli jako czynnik zmiany i rozwoju osobistego 

 

Published in Edukacja i pedagogika
poniedziałek, 06 luty 2017 15:40

Modlitwy za wnuki

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7864-677-8
Format:
120 x 160 mm
Objętość: 256 s.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Opis


Wyjątkowy modlitewnik dla babć i dziadków, którzy pragną modlić się za swoje wnuki!

Zbiór modlitw za wnuki to ponad 120 propozycji modlitw wstawienniczych w intencjach naszych kochanych wnucząt, poczynając od ważnych spraw dzieciństwa, poprzez problemy dorastania aż po czas podejmowania życiowych decyzji i wchodzenia w dorosłe życie.

Zamieszczono tu m.in. tradycyjne modlitwy za wstawiennictwem świętych Anny i Joachima oraz wielu patronów dzieci i młodzieży. Ważną część modlitewnika stanowią błogosławieństwa (przed wyjazdem wnuka z ojczyzny, w dniu osiemnastych urodzin, na dzień imienin, na pierwszy dzień szkoły, itp.), Godzina Łaski oraz praktyki pobożne związane z sakramentaliami takimi jak Różaniec (Nowenna Pompejańska), Szkaplerz, Cudowny Medalik czy Krzyż św. Benedykta.

Published in Modlitewniki
środa, 26 październik 2016 09:59

Niezapomniane wakacje Kruszynki w Obłokowie

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-64426-65-0
Objętość: 74
Format: 145 x 210 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Opis

Czytelniku, niespodzianka! Spółka autorska Kwiatek & Maja odkryła w starej, poczciwej powiastce – poruszającą świeżość! Taka właśnie jest ich „Kruszynka w Obłokowie”.

O sukcesie tej artystycznej operacji zadecydowały: świetne wyczucie psychologiczne, również w dialogach (szacunek dla autonomii – odmienności obojga bohaterów; wszak każdy jest trochę inny), misterne wplatanie cząstek sacrum w profanum („ważnych rozmów” w „beztroskie zabawy”). Wiele jest takich przejmujących scen, najpiękniejsza: „Bardzo długie powitanie pożegnania”. Było to możliwe dlatego, że dzisiejsze rozumienie tradycji i religii zostało rozpisane dynamiczną polszczyzną, z dużą kulturą literacką. Dzięki temu, zamiast kolejnej porcji zmoralizowanych do cna około religijnych przynudzań, otrzymałem chlust żywej wiary – przeżycie, jakich mało.

Tego samego życzę każdemu Czytelnikowi tej powiastki, od starszaka do doroślaka.
Marek Pękala

Autorzy chcieli pokolorować wszystkie obrazki, ale wydawca się nie zgodził, ponieważ uważa, że dzieci zrobią to znacznie lepiej. Zapraszamy do Obłokowa. Czytaj i koloruj.

 

Strona 1 z 6