poniedziałek, 23 maj 2016 15:58

Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły - Dobrowolska Barbara NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły - Dobrowolska Barbara Oficyna Wydawnicza Impuls - Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły - Dobrowolska Barbara

Opis

Pogłębiająca się wielokulturowość Europy jest już faktem, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jedynie formalnością, przypieczętowującą stan dokonany. Wielokulturowości nie można jednak po prostu ogłosić – o wielokulturowość należy dbać i zabiegać; potrzeba wielu lat pracy i pokonywania stereotypów, lęków i uprzedzeń, by w rezultacie móc się szczycić społecznością wielokulturową, a zarazem jednolitą, gdzie podziały, choć wyraźne, płynnie przechodzą jedne w drugie. Książką szczególnie w tym temacie przydatną, są Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły Barbary Dobrowolskiej, ujmująca zagadnienie od strony edukacji, jako zarodka, z którego może i powinna wykluć się przyszła wielokulturowość.

Więcej

Publikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna prezentuje przegląd stanowisk wobec wielokulturowości i międzykulturowości oraz wobec kultury szkoły. Część druga – empiryczna – diagnozuje postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej, próbuje nakreślić definicję pojęcia „kultury szkoły, a całość uzupełniona jest analizą jakościową. Nie dziwią zatem niezwykle pochlebne i entuzjastyczne opinie Recenzentów: prof. zw. dra hab. Tadeusza Pilcha oraz prof. UŚ dr hab. Aliny Szczurek-Boruty.

ISBN:  978-83-7850-803-8
Format: B5
Objętość: 362 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły, Dobrowolska Barbara, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl