poniedziałek, 23 maj 2016 14:35

Dysleksja u osób dorosłych

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Dysleksja u osób dorosłych - Bogdanowicz Katarzyna Maria, Łockiewicz Marta NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Dysleksja u osób dorosłych - Bogdanowicz Katarzyna Maria, Łockiewicz Marta Oficyna Wydawnicza Impuls - Dysleksja u osób dorosłych - Bogdanowicz Katarzyna Maria, Łockiewicz Marta

Opis

Książka Marty Łockiewicz i Katarzyny Bogdanowicz pt. Dysleksja u osób dorosłych to pierwsza w Polsce publikacja całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się u osób dorosłych.

Pomimo wciąż rosnącego zainteresowania tematyką dysleksji rozwojowej, problem funkcjonowania dorosłych osób z tym zaburzeniem pozostaje nadal w kręgu zainteresowań wąskiej grupy badaczy. Książka przedstawia zagadnienie dysleksji z różnych perspektyw naukowych: psychologicznej, pedagogicznej i medycznej. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział dotyczący mocnych stron dorosłych osób z dysleksją, ponieważ większość prac z zakresu psychologii klinicznej koncentruje się na deficytach, pomijając kwestie zdolności i talentów.

Publikacja Dysleksja u osób dorosłych ma nie tylko walory naukowe, lecz także praktyczne, ponieważ zawiera m.in. przegląd metod diagnostycznych stosowanych w Polsce i na świecie. Pozwoli wielu osobom z dysleksją lepiej zrozumieć swój problem, a nauczycielom inaczej spojrzeć na swoich studentów i uczniów.

Jej odbiorcami oprócz dorosłych osób z dysleksją, mogą być zarówno naukowcy, studenci psychologii i kierunków pedagogicznych, jak i przyszli nauczyciele kształcący młodzież oraz dorosłych na ponadgimnazjalnych etapach edukacji.

ISBN:  978-83-7850-287-6
Format: B5
Objętość: 164 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Dysleksja u osób dorosłych, Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna Maria, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl