piątek, 20 maj 2016 15:39

Mini eseje o życiu, nauce i edukacji

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Mini eseje o życiu, nauce i edukacji - Grabowski Henryk NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Mini eseje o życiu, nauce i edukacji - Grabowski Henryk Oficyna Wydawnicza Impuls - Mini eseje o życiu, nauce i edukacji - Grabowski Henryk

Opis

Do rąk Czytelników oddaję już trzeci tomik napisanych przeze mnie w ostatnim dziesięcioleciu felietonów. Na pierwszy zatytułowany Miscellanea czyli rzeczy rozmaite (Wydawnictwo Fall, Kraków 2007) złożyły się teksty publikowane mniej lub bardziej sporadycznie w latach 2005–2007 na łamach takich czasopism, jak: „Forum Akademickie”, „Lider”, „Puls AWF”, „Kultura Fizyczna”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Przegląd”. Drugi tomik – Notatki akademickie (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010) – zawiera felietony pisane systematycznie w latach 2007–2010 dla „Forum Akademickiego” i „Lidera”. Niniejszy składa się z tekstów publikowanych regularnie od 2010 roku wyłącznie w „Forum Akademickim”.

Początkowo felietonistyka była dla mnie produktem ubocznym pisarstwa związanego z pracą naukowo-dydaktyczną. W miarę malejącego udziału aktywności badawczo-dydaktycznej w życiu zawodowym stała się ona niejako substytutem tej aktywności, chroniącym przed intelektualną zapaścią.

Tematyka felietonów ewoluowała – od zagadnień różnorodnych, inspirowanych często doraźnymi przemyśleniami i bieżącymi wydarzeniami, przez teksty mniej lub bardziej związane z nauką, szkolnictwem wyższym oraz wychowaniem fizycznym i sportem, do niemal wyłącznej koncentracji na sprawach nauki i edukacji akademickiej z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Ich wspólną cechą, jak gdyby znakiem firmowym, jest zwięzłość polegająca na tym, że żaden z tekstów nie przekracza czterystu słów.

Gdyby się okazało, iż główną zaletą zamieszczonych w tej książeczce tekstów jest ich lapidarność, to proszę przynajmniej uwierzyć, że ich autor nigdy nie żałował czasu w trakcie pisania, aby go oszczędzić Czytelnikowi w trakcie czytania. Testem na wiarygodność tego oświadczenia niech będzie następujący cytat z korespondencji Marka Twaina: „Nie miałem czasu na napisanie krótkiego listu, więc napisałem długi”.

 

Spis treści

PRZEDMOWA 


OKIEM MALKONTENTA 


DROGA NA SKRÓTY 


IT’S THE QUALITY, STUPID


BO TAKIE SĄ MOJE OBYCZAJE


WSZYSTKO JEST MOŻLIWE 


BELKA W NASZYM OKU 


FELIETON JUBILEUSZOWY


O GRANICACH WOLNOŚCI WOLI


AKADEMICKIE FANTAZJE 


DAREMNE ŻALE


OBYŚ CUDZE DZIECI UCZYŁ 


NAUKA I POLITYKA


PRAWO I OBYCZAJE


O NAUKOWEJ BUCHALTERII 


GRANICE DEGRENGOLADY


WYCHOWANIE FIZYCZNE I OSOBOWOŚĆ


RELIGIA I ETYKA


ROZRACHUNKI JUBILEUSZOWE


CENA SUKCESU


JESZCZE EWOLUCJA CZY JUŻ INWOLUCJA?


ROZWÓJ WSTECZNY 


TEMPORA MUTANTUR


CZŁOWIEK – ISTOTA NIEZNANA 


C’EST LA VIE


WIELKA MISTYFIKACJA


ZA, A NAWET PRZECIW


ZAGADKA EWOLUCJI


WINNI NIE TYLKO NAUCZYCIELE


CYWILIZACJA ROZWIERAJĄCYCH SIĘ NOŻYC


PO OWOCACH ICH POZNACIE


JĘZYKOWY FETOREK


KTO PYTA, NIE BŁĄDZI


BIBLIOMETROMANIA


TARGOWISKO


JUBILEUSZ PROFESORA MACIEJA DEMELA


QUO VADIS, AKADEMIO?


UBÓJ RYTUALNY


DYGRESJE EPISTEMOLOGICZNE 


O DOJRZAŁOŚCI


SŁABOŚĆ PEDAGOGIKI


TWÓRCZOŚĆ JEST INFANTYLNA


SZKODA ZDROWIA


DEWALUACJA


RECENZJI NIE BĘDZIE 


NA CO CI PRZYSZŁO, UNIWERSYTECIE


ASYMETRIA POZNAWCZA


MIĘDZYPOKOLENIOWA ZAMIANA KOMPETENCJI 


ZŁUDZENIE PSYCHICZNE


NIEZBĘDNIK WYBORCY


KRYPTOSTRĘCZYCIELSTWO 


NIEOCZYWISTE OCZYWISTOŚCI


GŁUPOTA CZY KORUPCJA?


ZNIEWOLONA WOLA 


ZCZŁOWIECZENIE 


O GŁUPOCIE – ŻYCZLIWIE


COŚ Z TYM TRZEBA ZROBIĆ 


MODELOWANIE


WSZYSCY JESTEŚMY AGNOSTYKAMI 


MOJA WINA... 


O PLOTKOWANIU


POŻYTKI Z PSYCHOLOGII 


OSOBLIWOŚCI


DLACZEGO NIGDY DOŚĆ ŻYCIA?


JAK ŻYĆ?


POCHWAŁA UWAŻNOŚCI

 

ISBN: 978-83-7850-987-5

Format: A5
Objętość: 166 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Filozofia człowieka, Szołtysek E. Adolf, logopedia, historia, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl