poniedziałek, 16 maj 2016 17:24

Ku dojrzałości - ABC psychologii praktycznej

NowoWydane - DEHON - Ku dojrzałości - ABC psychologii praktycznej - Henryka Machej NowoWydane - DEHON - Ku dojrzałości - ABC psychologii praktycznej - Henryka Machej DEHON - Ku dojrzałości - ABC psychologii praktycznej - Henryka Machej

Opis

Do tej pory powstało mnóstwo rozmaitych poradników psychologicznych. Niektóre mogą jednak bardziej skomplikować sytuację niż pomóc. Specyficzne rady kierowane są bowiem do wszystkich czytelników, bez uwzględniania różnic w ich osobowości. Tę lukę stara się wypełnić niniejsza publikacja, naświetlająca życie psychiczne zarówno dla potrzeb elementarnej diagnozy, jak i terapii. Staram się w niej wyjaśnić: 

1) Jakie cechy warto i można rozwijać, aby uzyskać dużą siłę psychiczną? 
2) Na czy polega narcyzm – główne zaburzenie osobowości i czym się różni od zaburzeń nerwicowych? 
3) W jaki sposób można umniejszać różne rodzaje emocjonalno-psychicznych cierpień i dbać o swój rozwój?

Ze Wstępu


Cenna pomoc tak dla chorych, jak i dla bliskich. Słowa autorki krystalizowało długie doświadczenie klinicznej pracy. W nich zawarta jest odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań: Jak pomóc choremu? Tomik ma charakter słownika kieszonkowego, który wtajemnicza czytelnika w bogactwo życia psychicznego i ukazuje jego zagrożenia.

ks. dr hab. Edward Staniek


HENRYKA MACHEJ jest psychologiem klinicznym o bogatym doświadczeniu diagnostycznym i terapeutyczno-wspierającym. Specjalizację i pierwszą praktykę w zawodzie zdobyła pod kierunkiem wybitnego psychologa – prof. Zenomeny Płużek. Pasjonuje ją pogranicze psychologii i duchowości chrześcijańskiej.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I
OPIS WYBRANYCH STANÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO
1. OSOBOWOŚĆ DOJRZAŁA (SILNA, PEŁNA NORMALNOŚĆ)
Realizm i praktyczna wyobraźnia 
Racjonalność i zasada „złotego środka”
Poczucie celu i sensu życia
Spójność wewnętrzna i asertywność
Sprawna samokontrola 
Głębokie związki z ludźmi i poczucie odpowiedzialności 
Trafna samoocena i akceptowanie siebie
Równowaga emocjonalna i radość życia
Dojrzałe mechanizmy obronne 
Skąd wiadomo, że właśnie takie cechy oznaczają zdrowie psychiczne? 
W czym na co dzień przejawia się prawdziwa siła psychiczna? 
Z czego wynika dobrostan psychiczny albo psychopatologia?

2. NERWICE
Objawy i rodzaje nerwic
Przyczyny nerwic
Dlaczego nerwice nie są odległe od psychicznej normy?
Co ułatwia wyjście z nerwicy? 
Jak rozmawiać z ludźmi neurotycznymi? 
Jak umniejszać neurotyczne wypaczenia pobożności?

3.  ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
Zagadnienie narcyzmu 
Mechanizmy obronne związane z narcyzmem Siła i słabość osób narcystycznych 
Narcyzm psychopatyczny 
Przyczyny narcyzmu i jego profilaktyka w wychowaniu dzieci
Sposoby rozpoznawania danego zaburzenia 
Jak rozmawiać z ludźmi, którzy są roszczeniowi i bezwzględni? 
Co uwalnia z narcyzmu?
Kiedy można się domyślać wpływu „niezdrowych”
obron psychicznych?

4. ZABURZENIA PSYCHICZNE (PSYCHOTYCZNE)
Najczęściej występujące objawy oraz ich przyczyny 
Czynniki leczące 
Jak rozmawiać z cierpiącymi na psychozę? 

5. DERPRESJA 
Jak bronić się przed depresją?
Co jest ważne w rozmowie z chorymi na depresję kliniczną (endogenną)?
6. OBSESJE I SKRUPULANCTWO
Podłoże zaburzeń. Co może oddziałać terapeutycznie?

CZĘŚĆ II
KU DOJRZAŁOŚCI – DROGI WYCHODZENIA Z TRUDNOŚCI WEWNĘTRZNYCH
1. WSPARCIE PSYCHICZNE
Rola empatii 
Znaczenie psychoterapii 
2. FARMAKOTERAPIA
W jakich przypadkach konieczne jest zastosowanie leków? 
Lżejsze zaburzenia a farmakoterapia
3. INNE FORMY POMOCY 

CZĘŚĆ III
JAK KAŻDY Z NAS MOŻE ZADBAĆ O WŁASNY ROZWÓJ I STAN PSYCHICZNY
Rozwój duchowy
Twarde stąpanie po ziemi i stanowczość 
Kontrola myśli 
Konstruktywny dialog wewnętrzny
Bliskość z ludźmi 
Zmiany poziomu aktywności 
Kontakt z prawdziwymi uczuciami 
Praca nad sobą – cele i zasady
Technika „Dziennika Pozytywnego” 
Jak rozmawiać z innymi w konfliktowych sytuacjach, chroniąc dobre relacje? 
Wysiłek fizyczny
Relaksująca pozycja wypoczynkowa 
Właściwe odżywianie
Zdrowa miłość własna
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
BIBLIOGRAFIA

 

ISBN: 978-83-7519-371-8
Format: 125 x 195 mm
Objętość: 106 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Dziesięć ikon życia konsekrowanego, Pier Giordano Cabra, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, pomoce duszpasterskie, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl