środa, 27 wrzesień 2017 14:36

Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę Oficyna Wydawnicza Impuls - Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-328-4
Objętość: 110 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis


Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym. […] Przedstawiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwojowych: dwuletniej dziewczynki uczęszczającej do żłobka, pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz chłopca w wieku gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się niezależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca. Publikacja prezentuje wiele unikatowych i bardzo ciekawych propozycji oddziaływań, które opierają się na szerokiej literaturze przedmiotu oraz pogłębionych przez analizę rozwiązaniach praktycznych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświadczenia specjalistów prowadzących diagnozę i terapię mutyzmu wybiórczego, którzy reprezentują różne ośrodki terapeutyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki. 


Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierzchoś

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl