piątek, 15 wrzesień 2017 14:10

Kasinka Mała 80 lat po chłopskim proteście

NowoWydane - DEHON - Kasinka Mała 80 lat po chłopskim proteście - Władysław Majkowski NowoWydane - DEHON - Kasinka Mała 80 lat po chłopskim proteście - Władysław Majkowski DEHON - Kasinka Mała 80 lat po chłopskim proteście - Władysław Majkowski

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7519-433-3
Objętość:
166 s.
Format: 145x205 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Opis

Publikacja o Kasince Małej została wydana z okazji 80. rocznicy protestu chłopskiego w tej miejscowości. 23 sierpnia 1937 roku zostało zastrzelonych dziewięciu jej mieszkańców, uczestniczących w ogólnokrajowym proteście zarządzonym przez Kongres Stronnictwa Ludowego w Warszawie. Protest był głośnym krzykiem klasy chłopskiej przeciwko ciągłemu pogarszaniu się warunków życia ludności wiejskiej w Polsce w latach 30. Książka ukazuje historię tamtych wydarzeń oraz życie społeczno-religijne mieszkańców od lat 30. do obecnych.

Ksiądz Władysław Majkowski jest rodowitym kasinczaninem. W Kasince Małej ukończył szkołę podstawową, eksternistyczną maturę zdał w Krakowie-Nowej Hucie. W latach 1962-1968 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach. W 1968 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez cztery lata pracował w duszpasterstwie w Krakowie i Staniątkach. W latach 1972-1976 studiował w Rzymie. Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Gregoriańskiego, filozofii Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie. Doktorat z socjologii uzyskał na Loyola University w Chicago (PhD); habilitował się w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a tytuł profesora uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedmiotem zainteresowań naukowych ks. W. Majkowskiego jest katolicka nauka społeczna, socjologia rodziny, historia myśli społecznej oraz problemy i patologie życia społecznego. Ksiądz W. Majkowski jest autorem ponad 100 artykułów w języku polskim, włoskim i angielskim, zaś najważniejsze jego publikacje książkowe to:
• Peoples’ Poland. Patterns of Social Inequality and Conflict, Westport 1985;
• Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1997;
• Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl