piątek, 16 czerwiec 2017 11:53

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice - Kijak J. Remigiusz NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice - Kijak J. Remigiusz Oficyna Wydawnicza Impuls - Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice - Kijak J. Remigiusz

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-288-1
Objętość: 316
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie. Zawiera aktualną wiedzę na temat partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Badania pozwoliły zauważyć, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo dla wszystkich badanych par stanowiło wartość – różnie przeżywaną, w rozmaity sposób postrzeganą, odmiennie realizowaną. Pozwoliły również na analizę w głąb ludzkich przeżyć, pragnień, ograniczeń, frustracji, radości i marzeń. Partnerstwo i rodzicielstwo osób niepełnosprawnych jest drogą skomplikowaną, niejednoznaczną, ale też pełną pięknych uczuć, nadziei, miłości, odkrywania w sobie najlepszych cech. Życie w diadzie, tak trudne do stworzenia, stało się mimo wszystko udziałem kilkudziesięciu osób, o których napisałem tę książkę, i chcę im podziękować za możliwość udziału przez krótką chwilę w ich codzienności.

 

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl