wtorek, 09 maj 2017 16:29

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu - Winczura Barbara NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu - Winczura Barbara Oficyna Wydawnicza Impuls - Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu - Winczura Barbara

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-197-6
Objętość: 280 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis


Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w naturalnym procesie uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, w silnym stopniu kształtuje zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów świata społecznego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobrażenia o sobie i swoich możliwościach, a nawet marzenia. Wyobrażenia te są odbiciem doświadczeń dziecięcych, ich intelektualno-emocjonalnych interpretacji zdarzeń, obrazów kulturowych oraz ocen wartościujących, które słyszą i poznają.


W romantycznym spojrzeniu na dzieciństwo, jakie ukazują antropolodzy kultury odnoszący je do zakładanych celów i form wychowania, jest ono dojrzewaniem do następnych okresów w życiu (Rogers, 2001, s. 202–214). To, co się w tych latach dzieje, ma budować człowieka szczęśliwego, otwartego na ludzi, chętnego zmianom świata na lepsze, twórczego.

Dzieciństwo jest wprawdzie okresem uczenia się potrzebnych umiejętności w życiu dorosłym, ale zakres i formy wybierają z troską dorośli. W dużej części przypadków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego radosnego dzieciństwa nie doświadcza. Przyczyny są różne: choroby przewlekle, deficyty rozwojowe czy niepełnosprawności, ale i takie, które z tym związane są bezpośrednio i pośrednio, a nawet wynikają całkowicie z innych przyczyn. 

Prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl