poniedziałek, 06 luty 2017 15:41

Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999). Tom I

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999). Tom I - Marszałek Katarzyna NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999). Tom I - Marszałek Katarzyna Oficyna Wydawnicza Impuls - Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999). Tom I - Marszałek Katarzyna

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7850-890-8
Objętość: 698 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2017

Opis

„Wybór źródeł do dziejów ZHR”, Tom I, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 1989-1999, Tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 2001-2016, Tom III, Statuty oraz komentarze, dokumenty, dotyczące Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 1989-2016, jest kontynuacją serii wydawniczej wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”, dotyczących dziejów organizacji harcerskich od chwili powstania stowarzyszeń do czasów współczesnych:

- z 2014 r. trzytomowego „Wyboru źródeł do dziejów ZHP”. Tom I Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944), Tom II Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988), Tom III Odrodzenie, lata demokracji (1989-2014)

- z 2016 r. „Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego”. -z 2017 r. „Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce Ruch harcerski w latach 1980–1989”.


Opublikowanie tych źródeł ma na celu udostępnienie szerszemu gronu czytelników materiałów dostępnych jak dotąd nielicznym. Chcę w ten sposób ułatwić zainteresowanym studia nad dziejami ruchu harcerskiego przez samodzielną lekturę i własną interpretację zgromadzonych dokumentów.

Umieściłam tu źródła odnalezione podczas kwerend przeprowadzonych w latach 2014–2016 w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Archiwum ZHR w Warszawie przy ulicy Litewskiej, na stronach internetowych ZHR, we wcześniejszych publikacjach zawierających źródła oraz zasobach kolekcjonerów.

Na serię „Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej” składają się trzy tomy:

– tom I, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989–1999);

– tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016);

– tom III, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016).

 

Ze względu na obszerność i dużą liczbę materiałów do dziejów ZHR zrezygnowałam z zamieszczenia ich wszystkich i skoncentrowałam się tylko na wybranych, dlatego każdy tom zawiera dokumenty sklasyfikowane według następujących kategorii:

– w tomie pierwszym i drugim zamieszczono dokumentację Zjazdów ZHR, pozjazdowe decyzje władz ZHR (ze względu na ogrom materiałów źródłowych zamieściłam tu tylko źródła odnoszące się do ideologii ZHR, współpracy z innymi organizacjami, stosunków z instytucjami państwowymi; pominęłam np. zagadnienia finansów stowarzyszenia, odznak, wydawnictw, tzw. działalności dotyczącej „Wschodu”; uchwały, wnioski i stanowiska dotyczące Statutu, Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego umieściłam w tomie ich dotyczącym) oraz inne dokumenty, takie jak listy, informacje, komunikaty, uchwały, apele; – do tomu trzeciego weszły statuty ZHR, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

 

Spis treści

Wprowadzenie 

1. 1989 rok  

1.1.    Powołanie ZHR
1.1.1.    Rozwiązanie ZHR w Gdyni 
1.1.2.    Akt powołania ZHR, 12 lutego
1.1.3.    Komunikat o powołaniu ZHR, 12 lutego
1.1.4.    Informacja Komisji Organizacyjnej ZHR o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 25 lutego 
1.1.5.    Informacja o spotkaniu instruktorów zainteresowanych tworzeniem ZHR, 5 marca
1.1.6.    Informacja o spotkaniu Komisji Organizacyjnej ZHR, 6 marca
1.1.7.    Memoriał Zjazdu Krakowskiego Okręgu ZHP do Zjazdu ZHR, 9 marca 
1.1.8.    Stanowisko Kierownictwa ZHR w sprawie harcerstwa poza granicami kraju, 20 listopada 
1.1.9.    Komunikaty w sprawie organizacji Zjazdu
1.1.9.1.    Komunikat Organizacyjny Zjazdu ZHR
1.1.9.2.    Komunikat ze spotkania Komisji Organizacyjnej ZHR, 6 marca

1.2.    I Zjazd ZHR  
1.2.1.    Protokół I Walnego Zjazdu ZHR w Sopocie 
1.2.2.    Komunikaty I Zjazdu ZHR
1.2.2.1.    Komunikat I
1.2.2.2.    Komunikat biura prasowego Zjazdu ZHR
1.2.2.3.    Komunikat Sekretariatu Rady Naczelnej ZHR w sprawie Zjazdu ZHR, 2 kwietnia 
1.2.2.4.    Komunikat z prasy  
1.2.2.5.    Komunikat z „Biuletynu Informacyjnego ZHR”
1.2.3.    Rozmowa z Pawłem Wieczorkiem, rzecznikiem prasowym I Zjazdu ZHR  
1.2.4.    Uchwała I Walnego Zjazdu ZHR o współdziałaniu z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi, 2 kwietnia
1.2.5.    Listy do uczestników I Zjazdu ZHR 
1.2.5.1.    List Lecha Wałęsy  
1.2.5.2.    List Pawła Czartoryskiego 
1.2.5.3.    List Stanisława Berkiety i Kazimierza Stepana 
1.2.5.4.    List Ryszarda Kaczorowskiego
1.2.5.5.    List Stefana Bratkowskiego 
1.2.6.    Listy I Zjazdu ZHR 
1.2.6.1.  List do wszystkich organizacji skautowych świata na ręce Przewodniczącego Międzynarodowego Biura Skautowego 
1.2.6.2. List do Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju  
1.3.    Oświadczenie instruktorów ZHR w sprawie strajku studenckiego w Toruniu 
1.4.    Notatka z zebrania Prezydium Zarządu Okręgu ZHP (r.z. 1918), 18 maja 
1.5.    Komunikat Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, 17 czerwca
1.6.    ZHR a religia, materiały z Rady Naczelnej, 10 czerwca
1.7.    Zasady współdziałania jednostek ZHR z duszpasterzami harcerskimi 
1.8.    Odpowiedź w sprawie nawiązania kontaktów ZHP z ZHR 
1.9.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie stosunku do ZHP działającego poza granicami kraju, sytuacja prawna organizacji w kraju, 17 grudnia
1.10. Informacja o ZHR, grudzień
1.11.  Apel, listy  
1.11.1.    Apel Harcerzy Szarych Szeregów
1.11.2.    List Stanisława Porębskiego do Przewodniczącego i Naczelnika ZHR, 1 marca 
1.11.3.    List Tomasza Strzembosza do instruktorów ZHR, lipiec 
1.11.4.    List Komisji Organizacyjnej ZHR do Harcerzy Starszych ZHP, 30 marca
1.11.5.    List Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski do Tomasza Strzembosza, 5 grudnia
1.11.6.    List otwarty rodziców z warszawskiego osiedla Marymont 
1.11.7.    List ZHP w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej i odpowiedź Tomasza Strzembosza, 11 czerwca
1.11.8.    Odpowiedź Tomasza Strzembosza na list Druhny, 2 listopada
1.11.9.    List otwarty do instruktorów ZHR, 27 września
1.11.10.    List Krzysztofa Stanowskiego ZHR i co dalej, wrzesień 
1.11.11.    List otwarty Jerzego Bukowskiego i Wojciecha Wróblewskiego do instruktorów ZHR, wrzesień 
1.11.12.    List Tomasza Strzembosza O patriotycznej przyzwoitości, listopad 
1.11.13.    List otwarty Stanisława Broniewskiego do instruktorów ZHR i odpowiedź na niego, październik, listopad
1.11.14.    Listy Stanisława Broniewskiego do harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów i odpowiedź na nie, listopad
1.11.15.    List Wojciecha Wróblewskiego do Tomasza Strzembosza na temat rezygnacji z funkcji i przynależności do ZHR i odpowiedź na niego, październik, listopad 
1.12. Artykuły, rozważania, oczekiwania, rozmowa  
1.12.1.    Artykuł Krzysztofa Kilijanka Harcerz harcerzowi bratem. Czy rozdzielenie to integracja?      128
1.12.2.    Artykuł Włodzimierza Serwińskiego Wiosna, lato i co dalej?  
1.12.3. Artykuł Ryszarda Brykowskiego Zaufanie (na marginesie dyskusji o Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej)
1.12.4.    Rozważania L.S. Jankiewicza na temat programu drużyny starszoharcerskiej ZHR, 29 grudnia  
1.12.5.    Oczekiwania Koedukacyjnego Związku Drużyn Warszawskich 
1.12.6.    Rozważania Tomasza Strzembosza Ojczyzna – nowe wyzwania. (Problemy dnia dzisiejszego w perspektywie pojutrza)  
1.12.7.    Rozważania Mariusza Zięby Quo vadis ZHP, grudzień 
1.12.8.    Rozmowa ze Stanisławem Broniewskim Otwiera się przyszłość, kwiecień 

2. 1990 rok      151


2.1.    Oświadczenie Przewodniczącego ZHP poza Granicami Kraju Stanisława Berkiety 
2.2.    Stanowisko Głównej Kwatery ZHP wobec aktualnej sytuacji w ruchu harcerskim, 16 stycznia 
2.3.    Deklaracja woli i stanowisko przedstawicieli niezależnych organizacji młodzieżowych, 20 stycznia   
2.4.    Informacja z II Zjazdu Solidarności, kwiecień 
2.5.    Rejestracja stowarzyszenia   
2.5.1.    Informacja o rozprawie wyjaśniającej na temat rejestracji ZHR, marzec 
2.5.2.    Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o zarejestrowaniu stowarzyszenia ZHR, kwiecień  
2.5.3.    Informacja ZHR o zarejestrowaniu stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, 23 kwietnia 
2.5.4.    Komunikat Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP w sprawie rejestracji ZHR oraz Prezydium Społecznej Rady ZHP 
2.5.5.    Tryb uznawania stowarzyszeń za organizacje harcerskie lub skautowe
2.5.6.    Telegram II Zjazdu Solidarności w sprawie rejestracji ZHR  
2.5.7.    Informacja, Nasi przyjaciele 
2.6.    Refleksja, Jacek Chodorski, W pierwszą rocznicę powstania ZHR 
2.7.    Protokół z walnego zebrania członków założycieli ZHR, 16 maja  
2.8.    Odrodzenie ZHP
2.8.1.    Informacja Duszpasterstwa Młodzieży Harcerskiej, kwiecień  
2.8.2.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie warunków odrodzenia ZHP w kraju, 5 maja 
2.8.3.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie oceny udziału członków ZHR w Komitetach Odrodzenia ZHP 
2.8.4.    Notatka ze spotkania Komisji Zjazdowej ZHP 
2.8.5.    Stanowisko konferencji instruktorskiej chorągwi bydgoskiej ZHP, 3 marca 
2.8.6.    Projekt stanowiska Rady Naczelnej ZHR wobec sytuacji w ZHP (1956) 
2.8.7.    Fragment rozkazu L. 1/90 Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, opis sytuacji ZHP i ruchu harcerskiego,30 stycznia  
2.9.    Rada Programowa ZHR
2.9.1.    Propozycje tematów do opracowania przez Radę Programową przy Przewodniczącym ZHR, 14 stycznia
2.9.2.    Refleksja, Wiesław Jasiński, Rada Programowa ZHR, Odpowiedzialność, dyscyplina, karność, lojalność, militaria 
2.9.3.    Refleksja, Barbara Fiktus, Rada Programowa ZHR, Służba bliźniemu – dzisiaj 
2.9.4. Protokół z posiedzenia Rady Programowej ZHR, 12 maja 
2.10.    Referat J.M. Bernasińskiego wygłoszony na Naczelnej Radzie Harcerskiej, 27 października
2.11.    II Zjazd ZHR   
2.11.1.    Komunikaty i informacje 
2.11.1.1.    Komunikat z II Zjazdu ZHR 
2.11.1.2.    Informacja o II Zjeździe ZHR, 30 listopada 
2.11.1.3.    Marek Kamecki, A teraz do przodu!, z II Zjazdu ZHR 
2.11.2.    Listy, posłania, apel 
2.11.2.1.    List Stanisława Broniewskiego i Wiesława Paluszyńskiego do II Zjazdu ZHR 
2.11.2.2.    List Stanisława Berkiety do II Zjazdu ZHR 
2.11.2.3.    Posłanie do Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Tymczasowej Naczelnej Rady 
Harcerskiej ZHP (r.z. 1918)
2.11.2.3.1. Uchwała nr 5 XVIII Walnego Zjazdu ZHP (r.z. 1918) w sprawie podjęcia rozmów z ZHR 
2.11.2.4.    List Bronisława Komorowskiego do II Zjazdu ZHR 
2.11.2.4.1. Polemika Marka Kameckiego „Witaj Zosieńko, otwórz okienko, na wschodnią stronę...” czyli o tym, że trudno znaleźć wspólny azymut, gdy kierunki są inne 
2.11.3.    Sprawozdania
2.11.3.1.    Sprawozdanie Naczelnictwa ZHR z działalności Związku w okresie kwiecień 1989 r.–listopad 1990 r. 
2.11.3.2.    Tomasz Strzembosz, Sytuacja w harcerstwie polskim 1989–1990 i postawa ZHR-u (Sprawozdanie 
Przewodniczącego ZHR)     
2.11.4.    Stanowisko II Walnego Zjazdu ZHR 
2.11.5.    Uchwały II Walnego Zjazdu ZHR  
2.11.5.1.    Uchwała nr 1 w sprawie współpracy z organizacjami harcerskimi    
2.11.5.2.    Uchwała nr 2 w sprawie dokumentów precyzującychideał wychowawczy oraz założenia programowe 
2.11.5.3.    Uchwała nr 4 w sprawie pamiątkowej tablicy poświęconej Oldze i Andrzejowi Małkowskim 
2.11.5.4.    Uchwała nr 5 w sprawie pisma instruktorskiego
2.11.5.5.    Uchwała nr 6 w sprawie procesu tworzenia się organizacji skautowych mniejszości narodowych 
2.11.5.6.    Uchwała nr 7 w sprawie ochrony życia od momentu poczęcia
2.11.6.    Wywiad z wiceprzewodniczącym ZHR i jednocześnie komendantem Chorągwi Dolnośląskiej Jackiem Chodorskim
2.12.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie nadchodzących zjazdów organizacji harcerskich, 17 listopada
2.13.    Komisja Porozumiewawcza Organizacji Harcerskich 
2.13.1.    Informacja o powstaniu Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich wysłana do Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, 1 stycznia 
2.13.2.    Komunikat o powołaniu Komisji Porozumienia Organizacji Harcerskich, 8 stycznia
2.13.3.    Komunikaty ze spotkania przedstawicieli Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 22 stycznia
2.13.3.1. Komunikat I 
2.13.3.2. Komunikat II  
2.13.4.    Apel Naczelnika ZHP, Do Druhów, Druhen i Przyjaciół harcerstwa, 18 lutego   
2.13.5.    Uchwała o powołaniu Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich 
2.13.6.    Notatki ze spotkań 15 lipca i 28 sierpnia
2.13.7.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie warunków budowania jedności harcerstwa polskiego, 1 września 
2.13.8.    Informacja o spotkaniu w sprawie Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich, 27 listopada
2.13.9.    Zasady działania Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich
2.13.10.    Stanowisko Rady Przyjaciół ZHR w sprawie odnowy ruchu harcerskiego i miejsca w niej organizacji ZHR 
2.13.11.    Notatki w sprawie kontaktów przedstawicieli ZHP r.z. 1918 i ZHR
2.13.11.1. Notatka nr 1, lipiec 
2.13.11.2. Notatka nr 2, sierpień    
2.14.    Artykuły, polemiki, refleksje  
2.14.1.    Artykuł Jerzego Bukowskiego Harcerskie rozdroża, lipiec 
2.14.2.    Polemiki, Andrzej Galimont, Jerzy Bukowski, Harcerskie rozdroża, sierpień 
2.14.3.    Artykuł Jerzego Bukowskiego Koniec złudzeń, sierpień
2.14.4.    Artykuł B. Moniki Figiel Spór o ideał harcerstwa, wrzesień 
2.14.5.    Polemika, Aleksander Kisil, Spór o harcerstwo 
2.14.6.    Refleksja, Teodora Janke, Czytając artykuł p.t. „Przed nadzwyczajnym zjazdem ZHP”, 14 września 
2.14.7.    Artykuł w nawiązaniu do Uchwały II Zjazdu ZHR
2.14.8.    Refleksja, Jerzy Wysocki, Gruba krecha, 31 listopada
2.14.9.    Refleksja, Jan Pastwa, Kroki do zjednoczenia, projekt 
2.14.10.    Artykuł Jerzego Bukowskiego Harcerstwo spluralizowane 
2.14.11.    List do redakcji „Polityki” Jerzego Bukowskiego W harcerstwie kipi, 10 listopada   
2.14.12.    Artykuł Michała Brudzyńskiego Drogi polskiego harcerstwa, 12 listopada 
2.14.13.    Artykuł Jerzego Parzyńskiego Dramatyczna sytuacja Harcerstwa w Kraju oraz uzupełnienie artykułu Ryszarda Brykowskiego O harcerstwie nieco pełniej, 31 października i 15 listopada


2.15.    Listy 
2.15.1.    List Tomasza Strzembosza do Papieża, styczeń 
2.15.2.    List Bartosza Majerana do Naczelnika ZHP, 25 lutego 
2.15.3.    List do Instruktorek i Instruktorów ZHP, 23 sierpnia,i odpowiedź na list      282
2.15.4.    List Okólny Przewodniczącego ZHP poza granicami Kraju Stanisława Berkiety na dzień Myśli Braterskiej 
2.15.5.    List Stanisława Broniewskiego do uczestników Zjazdu ZHP, 29 listopada 
2.15.6.    List Stanisława Broniewskiego i Zofii Florczak do Druhen Instruktorek i Druhów Instruktorów ZHP, 
22 stycznia 
2.15.7.    List do Redakcji. Jaki Zjazd? Jerzego Bukowskiego 
2.15.8.    List drużynowej z Puław
2.15.9.    Odpowiedź na zarzuty Olgierdowi Fiedkiewiczowi, 15 września  

3. 1991 rok  


3.1.    Protokół ze Złazu Kręgu Harcmistrzowskiego ZHR, 21 kwietnia 
3.2.    Zjednoczenie ZHR i ZHP (r.z. 1918)  
3.2.1.    Uchwała Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP (r.z. 1918) z dnia 1 maja 1992 roku w sprawie uzgodnień ideowo-organizacyjnych dokonanych przez zespoły ZHR i ZHP w dniu 10 marca i 6 sierpnia 
3.2.2.    Notatka ze spotkania instruktorów ZHR i ZHP (r.z. 1918) z 10 marca w celu wstępnego przedyskutowania najistotniejszych założeń ideowych przyszłej ewentualnej wspólnej organizacji harcerskiej 
3.2.3.    Tezy przygotowane przez Komisję ZHR ds. zbadania ewentualnych możliwości zjednoczenia ZHR, ZHP-pGK, ZHP-1918 przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami ZHP (r.z. 1918), 10 marca  
3.2.4.    Notatka ze spotkania instruktorów ZHR i ZHP-1918 do wstępnego przedyskutowania najistotniejszych założeń przyszłej, ewentualnej wspólnej organizacji harcerskiej, 15 kwietnia  
3.2.5.    List ZHP (r.z. 1918) do Tomasza Strzembosza, 9 maja  
3.2.6.    Komunikat z posiedzenia Rady Naczelnej ZHR i Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP-1918, 16 czerwca 
3.2.7.    Komunikat PAP, Harcerstwo – jednoczą się ZHP-1918 i ZHR, 17 czerwca 
3.2.8.    Założenia ideowe wspólnej organizacji uzgodnione na posiedzeniu 6 lipca
3.2.9.    Stanowisko Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP (r.z. 1918) w sprawie zjednoczenia z ZHR, 14 września
3.2.10.    Tezy do dyskusji na spotkaniu Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP (r.z. 1918) i Rady Naczelnej ZHR w dniu 21 września
3.2.11.    Tezy do dyskusji na spotkaniu Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP (r.z. 1918) i Rady Naczelnej ZHR 
w dniu 21 września
3.2.12.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR i ZHP (r.z. 1918) w sprawie zwołania zjazdu zjednoczeniowego, 28 września 
3.2.13.    Projekty przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych ZHR w okresie przejściowym
3.2.14.    Wniosek o pracach zespołu porozumiewawczego ZHP (r.z. 1918) 
3.2.15.    Uchwała nr 5 XVIII Zjazdu ZHP (r.z. 1918) w sprawie podjęcia rozmów z ZHR, 30 stycznia 


3.3.    Federacja Polskich Organizacji Harcerskich
3.3.1.    Komunikat sekretariatu Prymasa Polski ze spotkania Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski z przewodniczącymi organizacji harcerskich, 25 marca 
3.3.2.    Stanowisko ZHP poza granicami Kraju w sprawie utworzenia Federacji Polskich Organizacji Harcerskich, 2 maja
3.3.3.    Oświadczenie Rady Harcmistrzowskiej SHK-Z w sprawie sytuacji w ruchu harcerskim, 3 maja 
3.3.4.    Informacja, Harcerze jeszcze nie razem, 16 maja 
3.3.5.    Notatka ze spotkania przedstawicieli polskich organizacji harcerskich z przedstawicielami WOSM w Genewie w dniach 21–23 czerwca
3.3.6.    Projekt ZHP zasad pracy Ogólnopolskiej Komisji Współpracy Organizacji Harcerskich, 22 września  
3.3.7.    Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie zjednoczenia z ZHP (r.z. 1918), 28 września 
3.3.8.    Projekt statutu Federacji Polskich Organizacji Harcerskich, Związku Harcerstw Polskich, założenia ideowe i organizacyjne
3.4.    Listy, odezwa, rozkaz 
3.4.1.    List do Prezydenta RP Lecha Wałęsy i Premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego wystosowany przez 
Przewodniczącego ZHR Tomasza Strzembosza, Sekretarza Generalnego ZHR Krzysztofa Stanowskiego i członka Naczelnictwa Ryszarda Brykowskiego
3.4.2.    List Przewodniczącego ZHP do Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, 29 kwietnia 
3.4.3.    List do Stanisława Broniewskiego, 18 czerwca
3.4.4.    List Przewodniczącego ZHR, 13 sierpnia 
3.4.4.1.    Rozkaz Naczelnika L. 8/91 z 15 sierpnia w sprawie osiemdziesięciolecia harcerstwa 
3.4.5.    List Stefana Mirowskiego do Tomasza Strzembosza, 3 września 
3.4.5.1.    List Tomasza Strzembosza do Stefana Mirowskiego, 15 września 
3.4.6.    Odezwa z okazji 22 maja
3.4.6.1.    Rozkaz z okazji osiemdziesiątej rocznicy powstania pierwszych drużyn skautowych w Polsce, 
sierpień
3.5.    Artykuły
3.5.1.    Artykuł Ryszarda Wcisły Warunki zjednoczenia 
3.5.2.    Polemika, Razem – Tak, ale jak? Dwugłos w harcerskiej sprawie, kwiecień 
3.5.3.    Artykuł prasowy Doroty Mirskiej Czerwone lilijki, 11 maja 
3.5.4.    Artykuł Jerzego Bukowskiego Harcerze wokół Kościoła 
3.6.    Sprawozdanie Tomasza Strzembosza z pracy i kontaktów z Kościołem


4. 1992 rok 

4.1.    Tezy dotyczące młodzieży, w szczególności Harcerstwa
4.2.    Stanowisko Rady Naczelnej ZHR w sprawie udziału przedstawicieli ZHR w grupie roboczej (ZHP, ZHP-18, ZHP pGK, ZHR) z 15 marca 
4.3.    Przesłanie Ruchu zmierzającego do Jedności Harcerstwa, 24 lipca
4.4.    Analiza Ewy Urbańczyk problemu przystąpienia ZHR do Światowych Organizacji Skautowych
4.5.    Uchwały II Walnego Zjazdu ZHR w sprawie współpracy z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi 
4.6.    Stanowisko Rady Naczelnej ZHR z dnia 15 marca w sprawie udziału przedstawicieli ZHR w Grupie Roboczej (ZHP, ZHP r.z. 1918, ZHP pGK, ZHR) 
4.7.    Notatka służbowa Jana Pastwy w sprawie rozmowy telefonicznej z ZHP
4.8.    Zjednoczenie ZHR i ZHP (r.z. 1918) 
4.8.1.    Uchwała o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego ZHR 
4.8.2.    Materiały wypracowane przez zespół: Hausner, Wiatr, Lech, Pastwa, 1 kwietnia 
4.8.3.    Uchwała Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP (r.z. 1918) z dnia 1 maja w sprawie wstępnych uzgodnień Komisji Statutowej ZHR i ZHP (r.z. 1918) z dnia 25 sierpnia 1991 r.
4.8.4.    Stanowisko Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP (r.z. 1918) z dnia 1 maja wobec uzgodnionych w dniach
21 marca–9 kwietnia dokumentów dotyczących zjednoczenia ZHR i ZHP (r.z. 1918) 
4.8.5.    List Wojciecha Hausnera do Tomasza Strzembosza w sprawie połączenia ZHR z ZHP (r.z. 1918), 2 maja
4.8.6.    Uchwały Naczelnej Rady Harcerskiej w sprawie terminarza i przebiegu zjednoczenia ZHP (r.z. 1918) z dnia 14 czerwca i odpowiedź na nią
4.8.7.    List Zarządu Okręgu Dolnośląskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, ZHR w sprawie połączenia ZHP r.z. 1918 i odpowiedzi na niego, czerwiec 
4.8.8.    List Naczelnictwa ZHP (r.z. 1918) do Tomasza Strzembosza w sprawie połączenia, 24 czerwca 
4.8.9.    Votum Separatum Ryszarda Brykowskiego i Krzysztofa Stanowskiego do uchwały Rady Naczelnej, 5 lipca 
4.8.10.    List Naczelnictwa ZHP (r.z. 1918) w sprawie krakowskiego Komitetu Odrodzenia ZHP, 14 lipca 
4.8.11.    Uchwała Naczelnej Rady Harcerskiej w sprawie wypełnienia warunków przez ZHP (r.z. 1918), 5 lipca
4.8.12.    Komentarz Wojciecha Hausnera do propozycji przebudowy pakietu dokumentów dotyczących zjednoczenia ZHR i ZHP (r.z. 1918)
4.8.13.    Notatka ze spotkania w sprawach majątkowych między ZHP i ZHR odbytego 11 sierpnia 
4.8.14.    List Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZHR do Nadzwyczajnego Zjazdu ZHR, 1 października 
4.8.15.    List Ryszarda Pacławskiego i Stefana Mirowskiego na Zjazd ZHR i ZHP (r.z. 1918), 1 października 
4.8.16.    List Stanisława Broniewskiego w sprawie połączenia ZHR z ZHP (r.z. 1918), 5 października
4.8.17.    Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu ZHR o konsekwencjach zjednoczenia 
4.8.18.    Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu ZHR o przyjęciu ZHP (r.z. 1918)
4.8.19.    Uchwała o połączeniu ZHR i ZHP (r.z. 1918)
4.8.20.    Relacja Mariusza Zięby Zjednoczyliśmy się 
4.8.21.    Artykuł Bolesława P. O zjednoczeniu po zjednoczeniu, czyli Polak mądry po szkodzie 


5. 1993 rok 

5.1.    III Zjazd ZHR
5.1.1.    Przemówienie Tomasza Strzembosza Harcerstwo musi 
się zmienić na III Zjeździe ZHR 26 lutego i oświadczenie z 14 marca 
5.1.2.    Przemówienie Tomasza Strzembosza na III Zjeździe ZHR
5.1.3.    Notatka Biura Prasowego III Zjazdu ZHR
5.1.4.    Uchwały III Zjazdu ZHR 
5.1.4.1.    Uchwała w sprawie działalności programowo-metodycznej ZHR
5.1.4.2.    Uchwała w sprawie pełnej ochrony życia ludzkiego
5.1.4.2.1. Uchwała Naczelnictwa w sprawie trybu realizacji uchwały III Zjazdu ZHR o ochronie życia dziecka 
poczętego i wychowaniu rodzinnym 
5.1.5.    Relacja Bernadety Waszkielewicz Harcerskie pobratanie, luty 
5.2.    Projekt Deklaracji Ideowo-Programowej
5.3.    Zarys programu wychowawczego ZHR
5.4.    Notatka ze spotkania małych organizacji harcerstwa polskiego, 22 kwietnia 
5.5.    Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) 
5.5.1.    Od Redakcji, WOSM i WAGGGS o ZHP i ZHR, listopad
5.5.2.    Projekt pisma w sprawie WOSM
5.5.3.    Informacja, Wojciech Hausner, ZHR a WOSM i WAGGGS. Zdarzenia – decyzje – dokumenty – 1991–1993, listopad
5.6.    Listy 
5.6.1.    List Wojciecha Hausnera do instruktorów Kilka słów     o przyszłości, kwiecień
5.6.2.    List otwarty Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy,     5 marca
5.6.3.    List Wojciecha Hausnera do instruktorów My i prawo     Rzeczypospolitej, 10 czerwca 
5.6.4.    List Mariusza Zięby z załącznikami, 24–25 listopada 
5.7.    Artykuły
5.7.1.    Artykuł Krzysztofa Bojki Czy ZHR jest jeszcze organizacją     chrześcijańską?, marzec
5.7.2.    Artykuł Wojciecha Hausnera Myślę, że kiedyś nastąpi     zbliżenie ZHR i ZHP, marzec 
5.7.3.    Artykuł Ewy Brachy i Katarzyny Grochowskiej Polityka     a organizacja wychowawcza, marzec 
5.7.4.    Artykuł Andrzeja Mikulskiego Czy ZHR jest już organizacją     chrześcijańską?, czerwiec
5.7.5.    Rozważania Krzysztofa Stanowskiego Tożsamość ZHR, listopad 
5.7.6.    Rozważania Jacka Podolskiego Quo vadis ZHR?, listopad
5.7.7.    Paweł Lech, Czy przypadkiem ryba nie miała zepsutej głowy?, listopad
5.7.8.    Artykuł Jolanty Dobrzyńskiej Obraz harcerstwa współczesnego, grudzień 


6. 1994 rok

6.1.    Zjednoczenie i współpraca polskich organizacji harcerskich 
6.1.1.    Pismo Jerzego Gacha do władz naczelnych ZHP i ZHR w sprawie zjednoczenia harcerstwa polskiego, styczeń
6.1.2.    Pismo Jerzego Gacha do członków KPOH po spotkaniu ze Stanisławem Broniewskim, 8 czerwca 
6.1.3.    Notatka ze spotkania Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich, 11 czerwca 
6.1.4.    Pismo Jerzego Gacha do członków KPOH, 16 sierpnia
6.1.5.    Pismo Jerzego Gacha do FDC, POH, SHK „Zawisza”, ZHR,     25 listopada 
6.1.6.    Informacja w sprawie Federacji Harcerstwa Polskiego
6.2.    Program wychowawczy ZHR
6.2.1.    Stanowisko Rady Naczelnej w sprawie elementów programu wychowawczego ZHR, styczeń
6.2.2.    Zarys programu wychowawczego ZHR
6.3.    Artykuł Wojciecha Hausnera Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –     organizacja wychowawcza, sierpień 
6.4.    Polemika, Mariusz Zięba, Drugi oddech, styczeń
6.5.    Polemika, Jacek Podolski, Oświadczam, iż deklaruję, że przysięgam6.6.    Relacja Wojciecha Hausnera ZHP poza granicami Kraju     a ruch harcerski w Polsce w latach 1980–1994 6.7.    Polemiki, Jan Pastwa, 5 lat ZHR, Zyga, Szymon, 5 lat ZHR – pierwsze czy ostatnie?, maj
6.8.    Artykuł Mariusza Zięby Coś pękło, coś się skończyło, maj 
6.9.    List Wojciecha Hausnera do Prezydenta i Senatu Rzeczypospolitej     Polskiej, czerwiec 
6.10.    Uchwała Rady Naczelnej w sprawie starań o przystąpienie ZHR     do WOSM i WAGGGS
6.11.    Deklaracja Ministra Edukacji Narodowej i Przewodniczącego ZHR w sprawie działania w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży, 24 listopada


7. 1995 rok


7.1.    IV Walny Zjazd ZHR
7.1.1.    Informacja o IV Walnym Zjeździe ZHR 
7.1.2.    Listy 
7.1.2.1.    List Lecha Wałęsy do uczestników IV Walnego Zjazdu 
7.1.2.2.    List Prezesa Rady Ministrów do uczestników IV Walnego Zjazdu
7.1.2.3.    List z Biura Bezpieczeństwa Narodowego do uczestników IV Walnego Zjazdu
7.1.2.4.    List Przewodniczącego i Naczelnika ZHP do uczestników IV Walnego Zjazdu
7.1.3.    Uchwały IV Walnego Zjazdu ZHR
7.1.3.1.    Uchwała w sprawie starań o przyjęcie do WOSM i WAGGGS
7.1.3.2.    Uchwała w sprawie odmowy uczestnictwa w zlocie
7.1.3.3.    Uchwała w sprawie działań celem opracowania programu wychowawczego
7.1.4.    Stanowisko w sprawie sytuacji w polskim harcerstwie
7.1.5.    Relacja Komisji Ideowej
7.1.6.    Informacja Ewy Hoffmann o ZHR w latach 1989–1995
7.1.7.    Przesłanie, Zjednoczenie???
7.1.8.    Homilia Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski podczas mszy świętej odprawionej z okazji IV Walnego Zjazdu ZHR, 25 lutego
7.1.9.    Relacja z IV Walnego Zjazdu ZHR, luty
7.2.    Refleksja Jerzego Bukowskiego Kto uratuje harcerstwo?
7.3.    Uchwały Naczelnictwa ZHR 
7.3.1.    Uchwała w sprawie reakcji środowisk na uchwałę IV Walnego Zjazdu ZHR o nieuczestniczeniu ZHR 
w Zlocie ZHP, 10 czerwca
7.3.2.    Uchwała w sprawie wydarzeń w Bośni i Czeczeni, 11 czerwca 
7.3.3.    Uchwała w sprawie deklaracji założycielskiej ZHP, czerwiec  
7.3.4.    Uchwała w sprawie czasowej federacji z ZHP, wrzesień    
7.3.5.    Uchwała w sprawie trybu realizacji „Zarysu programu wychowawczego”, 21 stycznia 
7.4.    Federacja Harcerstwa Polskiego 
7.4.1.    Protokół ze zbiórki Federacji Harcerstwa Polskiego, 18 lutego
7.4.2.    Prośba do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o wpisanie do rejestru stowarzyszeń Federacji Harcerstwa Polskiego, luty
7.4.3.    Rys historyczny Federacji Harcerstwa Polskiego, 3 marca 
7.4.4.    Odpis postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń FHP, wrzesień
7.5.    Artykuł Tomasza Sibory Harcerstwo na rozdrożu
7.6.    Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM)
7.6.1.    Notatka ze spotkania przedstawicieli ZHR z WOSM, maj 
7.6.2.    Informacja, Jan Pastwa, Proponowane przez WOSM kalendarium wydarzeń, maj
7.6.3.    List Jacques’a Moreillona w sprawie spotkań WOSM z ZHR I ZHP 
7.6.4.    Tezy Wojciecha Hausnera w dyskusji nad propozycją WOSM, czerwiec


8. 1996 rok

8.1.    Raport Wojciecha Hausnera o stanie harcerstwa 
8.2.    Zawierzenie ZHR Matce Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze 
8.2.1.    List Przewodniczącego ZHR do Ojca Świętego
8.2.2.    Odezwa Jana Pawła II do delegacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień
8.2.3.    List Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski do harcerzy, 5 sierpnia
8.2.4.    List Przewodniczącego ZHR do instruktorek, instruktorów, wędrowniczek, wędrowników, harcerek i harcerzy starszych
8.2.5.    Akt Zawierzenia ZHR Matce Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 13 sierpnia


9. 1997 rok 

9.1.    V Walny Zjazd ZHR
9.1.1.    Tekst wystąpienia Naczelnika POH na forum V Walnego Zjazdu ZHR (fragmenty), 2 marca
9.1.2.    Apele, wskazania
9.1.2.1.    Apel Wychowawców V Walnego Zjazdu ZHR
9.1.2.2.    Apel do Instruktorek i Instruktorów ZHR V Walnego Zjazdu ZHR
9.1.2.3.    Wskazania do refleksji wychowawczej instruktorek i instruktorów oraz środowisk ZHR V Walnego 
Zjazdu ZHR
9.1.3.    Stanowiska
9.1.3.1.    Stanowisko V Walnego Zjazdu ZHR w sprawie legalizacji pornografii 
9.1.3.2.    Stanowisko V Walnego Zjazdu ZHR w sprawie dyskusji nad kształtem Rzeczypospolitej 
9.1.3.3.    Stanowisko V Walnego Zjazdu ZHR w sprawie zaangażowania instruktorek i instruktorów ZHR, 
harcerek i harcerzy starszych w sprawy publiczne 
9.1.4.    Uchwały V Walnego Zjazdu ZHR 
9.1.5.    Opracowanie Wojciecha Szymczaka Wyniki prac zespołów problemowych 
9.1.6.    Opracowanie, Magda Dziewańska, O prawie karnym i nie tylko
9.2.    Artykuł, Tomasz Sibora, 8 powodów, dla których warto należeć do ZHR 

10. 1998 rok

10.2.    Pielgrzymka do Rzymu
10.2.1.    Odezwa Jana Pawła II do delegacji harcerskich z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Ukrainy i krajów zachodnich, wrzesień
10.2.2.    List Kapelana i Przewodniczącego ZHR do Ojca Świętego, 27 września
10.3.    Odezwa Feliksa Borodzika Harcerstwo u progu XXI wieku, wrzesień
10.4.    Referat Feliksa Borodzika Wychowanie patriotyczno-obronne w harcerstwie, listopad 
10.5.    Referat Feliksa Borodzika ZHR w systemie ochrony ludności, listopad 
10.6.    Artykuł Tomasza Strzembosza Bez niedomówień


11. 1999 rok 

11.1.    VI Zjazd ZHR
11.1.1.    List uczestników VI Zjazdu ZHR do Jana Pawła II
11.1.2.    Uchwały VI Zjazdu ZHR
11.1.2.1.    Uchwała dotycząca określenia kadencji władz ZHR
11.1.2.2.    Uchwała w sprawie polityki medialnej ZHR
11.1.2.3.    Uchwała o współpracy z organizacjami harcerskimi 
11.1.2.4.    Uchwała w sprawie zaproszenia ZHP do Federacji Harcerstwa Polskiego
11.1.2.5.    Uchwała w obliczu nadchodzącego nowego Tysiąclecia
11.1.2.6.    Uchwała w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym 
11.1.2.7.    Uchwała w sprawie zatrudnienia Sekretarza Generalnego ZHR
11.1.2.8.    Uchwała w sprawie kontynuowania prac nad zmianami struktur organizacyjnych ZHR 
11.1.2.9.    Uchwała w sprawie poparcia działań reformatorskich
11.1.2.10.    Uchwała w sprawie powołania podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej
11.1.2.11.    Uchwała w sprawie poprawy funkcjonowania struktury finansowo-gospodarczej ZHR
11.1.2.12.    Uchwała w sprawie pozyskiwania środków finansowych
11.1.2.13.    Uchwała w sprawie przepisów sanitarno-epidemiologicznych
11.1.2.14.    Uchwała w sprawie opublikowania tekstu uchwał zjazdowych 
11.1.2.15.    Uchwała w sprawie zobowiązania Rady Naczelnej do ponownej publikacji i rozpowszechnienia Zarysu Programu Wychowawczego ZHR
11.1.2.16.    Uchwała w sprawie zobowiązania Rady Naczelnej do powołania zespołu ds. Strategii Rozwoju ZHR
11.1.2.17.    Uchwała w sprawie Golgoty Wschodu i tożsamości ZHR
11.1.2.19.    Uchwała w sprawie przedstawienia VI Walnemu Zjazdowi ZHR poprawek do Statutu ZHR
11.2.    Kalendarium ZHR Roberta Wiraszki
11.3.    Rozważania, Bolesław Leonhard, Monopol, czy wolny wybór harcerstwa?
11.4.    Kazanie Sławoja Leszka Głódzia podczas mszy świętej w rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego 
i Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, styczeń

Załączniki 


Załącznik 1
Chronologiczny wykaz zjazdów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Załącznik 2
Skrót problematyki zjazdów  

Załącznik 3
Wykaz chronologiczny uchwał i zmian Statutu
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej   

Załącznik
Struktura organizacyjna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej  

Załącznik
Spis źródeł  

 

 

 

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl