środa, 06 lipiec 2016 17:26

Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce

NowoWydane - Oficyna Naukowa - Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce - Paweł Żuk NowoWydane - Oficyna Naukowa - Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce - Paweł Żuk Oficyna Naukowa - Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce - Paweł Żuk

Opis

Przedstawiona  praca stanowi bardzo interesujące i wartościowe studium na temat zachowań politycznych mieszkańców Dolnego Śląska. Autor oparł swoją analizę na podejściu kulturologicznym. Ciekawy jest wniosek o braku istotnego związku między cechami społeczno-demograficznymi a poglądami i zachowaniami politycznymi, co podważa tradycyjną w socjologii politycznej interpretację ekonomiczno-społeczną podziałów i zachowań politycznych.

 

Z recenzji prof. Jerzego J. Wiatra

 

Zarówno w debacie prowadzonej w mediach, jak i na poziomie nauk społecznych dominuje przekonanie, że Polacy kierują się w swoich przekonaniach politycznych nie własnymi interesami, miejscem w strukturze społecznej, lecz świadomie lub nie realizowanymi modelami kulturowymi i związanymi z nimi wartościami. Dlatego często można usłyszeć, że w Polsce podziały polityczne i zachowania wyborcze mają charakter tożsamościowo-kulturowy.

Chcąc zbadać kulturowe uwarunkowania orientacji politycznych Dolnoślązaków, wyodrębniłem w pracy sześć opozycyjnych par orientacji kulturowych (świecka versus religijna, egalitarna versus hierarchiczna, orientacja na współpracę versus na rywalizację, orientacja wolnościowa versus na podporządkowanie, wysoki versus niski kapitał społeczny oraz orientacja materialistyczna versus postmaterialistyczna). Zabieg ten pozwolił na analizę całościowego, indywidualno-subiektywnego stosunku badanych do rzeczywistości społecznej i tego, jak wiąże się on z ich sympatiami politycznymi. Ponadto badając korelację między reprezentowanymi przez badanych orientacjami kulturowymi a ich poszczególnymi cechami społecznymi, poruszyłem temat społecznego determinizmu orientacji kulturowych.

 

Z Wprowadzenia

 

Spis treści

Spis treści

Wprowadzenie / 7

 

Rozdział pierwszy. Polityka a kultura / 17

 

O znaczeniu kultury w naukach społecznych / 18

O istocie kultury / 25

Kultura ma znaczenie / 29

Kultura a struktura społeczna / 36

O pojęciu „polityka” / 43

Socjologia zachowania politycznego / 51

 

Rozdział drugi. Lewica–prawica – klasyczna dychotomia w świecie polityki / 57

 

Początki i współczesność / 57

Aktualność diady lewica–prawica – głosy krytyków i zwolenników

/ 70

Podział na lewicę i prawicę w Polsce / 79

 

Rozdział trzeci. Zachowania polityczne – główne teorie i podpowiedzi socjologiczne / 93

 

Teoria racjonalnego wyboru / 93

Teoria identyfikacji partyjnej /103

Seymour Martin Lipset – zachowania wyborcze jako wyraz

„demokratycznej walki klas” / 109

Czym jest „klasa” / 112

Czy klasy społeczne jeszcze istnieją / 116

Klasa społeczna a zachowania polityczne / 128

 

Rozdział czwarty. Zachowania polityczne w Polsce a podpowiedzi socjologiczne / 133

 

Podziały tożsamościowe / 134

Orientacje ideowe / 138

Czynnik klasowy / 146

Gniew klasowy a zachowania polityczne / 152

Rozdział piąty. Religijność i religia a sympatie polityczne / 161

Polityka i religia / 161

Sekularyzacja a wpływ religii na zachowania polityczne / 165

Polska religijność / 171

Wpływ Kościoła i religii na zachowania polityczne Polaków / 176

 

Rozdział szósty. Deklarowane poglądy polityczne a praktyka wyborcza / 185

 

Deklarowane poglądy polityczne a cechy społeczno-demograficzne / 199

 

Rozdział siódmy. Orientacje kulturowe Dolnoślązaków / 207

 

Orientacja świecka versus orientacja religijna / 207

Orientacja na współpracę versus orientacja na rywalizację / 216

Orientacja egalitarna versus orientacja hierarchiczna / 223

Orientacja wolnościowa versus orientacja na podporządkowanie / 232

Niski kapitał społeczny versus wysoki kapitał społeczny / 242

Wartości materialistyczne versus wartości postmaterialistyczne / 255

 

Rozdział ósmy. Wymiary kultury a orientacje polityczne / 261

 

Rozdział dziewiąty. Wymiary kultury a zróżnicowanie społeczne / 291

 

Siły napędowe sekularyzacji / 291

Współpracować czy rywalizować? Co o tym decyduje / 298

Kto popiera egalitaryzm / 302

Czynniki wpływające na orientację wolnościową / 309

Co wzmacnia kapitał społeczny / 314

Komu po drodze z postmaterializmem / 323

 

Zamiast zakończenia / 329

 

Bibliografia / 331

Wykaz tabel / 351

Indeks osób / 357

 

 

 

ISBN: 978-83-64363-08-5
Format: 138x220 mm
Objętość: 368 s.
Oprawa: twarda
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski
Rok wydania: 2015
Dział: Socjologia
Autor: Paweł Żuk

 

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Oficyna Naukowa

Oficyna Naukowa
ul. Mokotowska 65/3
00-533 Warszawa
Telefon: (22) 622 02 41

www.oficyna-naukowa.com.pl/