środa, 08 czerwiec 2016 17:33

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc

NowoWydane - Wydawnictwo Difin - Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc - Agnieszka Kozdroń NowoWydane - Wydawnictwo Difin - Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc - Agnieszka Kozdroń Wydawnictwo Difin - Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc - Agnieszka Kozdroń

Opis

Książka ma na celu przybliżenie zespołu Aspergera wszystkim tym, którzy w procesie życia mają lub mieć będą kontakt z tymi wyjątkowymi osobami. Autorka daje praktyczne narzędzie, które w jednym miejscu skupia wiedzę adresowaną do pedagogów, rodziców, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych zaburzeniami autystycznymi. Jako mama chłopca z zespołem Aspergera, wie, jak wiele czasu opiekunowie tracą na dotarcie do praktycznej wiedzy, jak wiele energii wydatkują by zrozumieć własne dziecko, nierzadko są to lata. Właśnie dlatego napisała tą książkę, by w jednym miejscu w prosty i praktyczny sposób odpowiedzieć na pytania nurtujące rodziców, pedagogów, nauczycieli i terapeutów, a związanych z dziećmi z zespołem Aspergera od najwcześniejszego okresu ich życia, z krótką charakterystyką rodzin w których jeden z partnerów cierpi na zespół Aspergera.


Książka podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy zawiera ogólną charakterystykę zespołu Aspergera. Drugi fragment książki adresowany jest do pedagogów, którzy już od edukacji przedszkolnej mają do czynienia z dziećmi z zespołem Aspergera. Autorka przedstawiła zagadnienia związane z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi dziecka z diagnozą zespół Aspergera oraz omówiła praktyczne metody oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych na dziecko z zespołem Aspergera w placówkach edukacyjnych. Trzecia część książki skierowana jest do rodziców i zawiera wszystkie te treści, które od momentu podejrzenia zaburzeń rozwojowych, przez proces diagnostyczny i terapeutyczny, aż do osiągnięcia przez dziecko samodzielności, są istotne i ważne w procesie wychowania do dorosłości.

Spis treści


Wstęp

ROZDZIAŁ I. Zespół Aspergera – opis i charakterystyka osób z tym syndromem

1. Wiadomości podstawowe    
1.1. Czym jest zespół Aspergera?
1.2. Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera 
1.3. Kliniczne wskazania etiologii syndromu 
1.4. Charakterystyka osobowości dotkniętej zespołem Aspergera
2. Zaburzenia integracji sensorycznej 
2.1. Zaburzenia integracji sensorycznej w ujęciu Zbigniewa Przyrowskiego
2.2. Świat zmysłów w praktycznym ujęciu

ROZDZIAŁ II. Poradnik dla pedagogów

1. Podstawy trudności i niepowodzeń edukacyjnych w kontekście zaburzenia ze spektrum autyzmu
1.1. Trudności i niepowodzenia dziecka w edukacji formalnej – definicje
1.2. Niepowodzenia edukacyjne dziecka z zespołem Aspergera
1.3. Przyczyny powstania trudności i niepowodzeń dziecka z zespołem
Aspergera w kontekście procesu integracji w placówkach edukacyjnych 
1.4. Przyczyny trudności i niepowodzeń edukacyjnych dziecka z ZA leżące po stronie kadry dydaktycznej
1.5. System rodzinny przyczyną trudności i niepowodzeń edukacyjnych dziecka z zespołem Aspergera
2. Praktyczne metody oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na dziecko z zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej
2.1. Określenie potrzeb dziecka z zespołem Aspergera rozpoczynającego proces edukacji formalnej w placówce przedszkolnej
2.2. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej 
2.3. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera w zakresie kompetencji społecznych 
2.4. Adekwatne oddziaływania pedagogiczne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej dziecka z zespołem Aspergera 
2.5. Efektywna współpraca z opiekunami dziecka 

ROZDZIAŁ III. Poradnik dla rodziców

1. Informacje praktyczne
1.1. Uporządkowanie spraw formalnych 
1.2. Diagnoza
1.3. Orzeczenie o niepełnosprawności    
2. Terapia dla twojego dziecka
2.1. Relacja dziecko – terapeuta
2.2. Współpraca z rodzicami    
2.3. Organizacja pracy podczas terapii    
2.4. Osobowość terapeuty    
2.5. Przebieg terapii    
2.6. Przemoc w terapii    
2.7. Zalecane metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi    
2.7. Efekty terapeutyczne
3. Terapeutyczne oddziaływania w środowisku domowym    
3.1. Pokochać dziecko z diagnozą     
3.2. Akceptacja     
3.3. Zaspokojenie potrzeb dziecka w środowisku rodzinnym 
3.4. Postawy rodzicielskie wobec niepełnosprawności 
3.5. Gdy na ZA cierpi ojciec i syn 
3.6. Przemoc w placówkach edukacyjnych 

Zakończenie

Bibliografia

Netografia

Akty prawne

O autorze

Agnieszka Kozdroń

pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, właścicielka AKSON Centrum Wspierania Rodziny. Organizuje i prowadzi szkolenia i e-szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz warsztaty i e-warsztaty dla rodzin. Do 2008 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu. Prywatnie matka chłopca z zespołem Aspergera, który przez świadomie wdrażaną zabawę w codziennej aktywności, pokonał w znacznej mierze deficyty wynikające z syndromu. Sukcesy na polu prywatnym w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera potwierdzają ogromną rolę, jaką pełni zabawa we wszechstronnym rozwoju dziecka i pokonywaniu deficytów rozwojowych w obszarach kształtowania kompetencji społecznych, komunikacyjnych i innych. Autorka e-poradników dotyczących lepszej jakości życia w wymiarze rodzinnym i jednostkowym.

Recenzje

Prof. dr hab. Andrzej Felchner: 

Jak stwierdza we wstępie Autorka – Książka powstała z potrzeby serca i miłości do mojego syna, jej celem jest przybliżenie zespołu Aspergera wszystkim tym, którzy w procesie życia mają lub mieć będą kontakt z tymi wyjątkowymi osobami. Wyjaśnia przy tym dalej, iż chce, w oparciu zarówno o własne doświadczenia, jak i literaturę przedmiotu dać praktyczne narzędzie, które w jednym miejscu skupia wiedzę adresowaną do pedagogów, rodziców, terapeutów i wszystkich osób zain- teresowanych zaburzeniami autystycznymi, dodając w innym miejscu „Zrozumieć, aby pomóc”, to przesłanie, które towarzyszyło mi przez cały proces twórczy, że właśnie to jest kluczem do czerpania radości z nietypowego rodzicielstwa. Recenzowana publikacja ma więc charakter przede wszystkim praktyczny, w zamierzeniach spełniać powinna rolę rozbudowanego poradnika.

(…) W sumie otrzymaliśmy bardzo ciekawy, kompletny tekst o właściwej, dobrze przemyślanej konstrukcji, prezentujący różne aspekty dotyczące zwłaszcza najmłodszych, u których stwierdzono zespół Aspergera. Może on być pomocny właściwie dla wszystkich, którzy mają do czynienia z takimi dziećmi – zgodnie z zapowiedziami Autorki. Skorzystać z niego mogą zarówno pedagodzy, terapeuci, jak i sami rodzice.Dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła: 

Jest to książka, na którą czeka zapewne wielu rodziców, którzy znajdą w niej odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań. Publikacja ta pozwala na zrozumienie zaburzenia ze spektrum autyzmu, a tym samym na odpowiednie postrzeganie dziecka z tą przypadłością. Sięgając po nią, uczymy się otwierać serca na inność i nie bać się wyzwań życiowych, jakim okazać się może nasze dziecko komunikujące się w nieco odmienny sposób.


Dr Jolanta Lesiewicz: 

Książka Agnieszki Kozdroń Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc jest popularnonaukowym poradnikiem dla rodziców i pedagogów, którzy organizują oraz realizują proces wychowania i kształcenia dzieci z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dotyczące stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego wspomnianych dzieci są niezwykle wartościowe, ponieważ systematycznie wzrasta liczba dzieci, młodzieży i dorosłych z diagnozą ZA. (…) Informacje naukowe, wzbogacone interesującymi doświadczeniami i refleksami rodziców dziewczynek i chłopców z omawianym zaburzeniem rozwoju, ukazują problemy dzieci oraz ich opiekunów w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. Dzięki wrażliwości, empatii oraz wiedzy pedagogicznej Pani Agnieszki Kozdroń powstała książka kompletna, niezwykle cenna dla Autorki, jak też dla rodziców i pedagogów, którzy poszukują drogi do pełnego tajemnic świata dziecka z zespołem Aspergera.

 

ISBN: 978-83-7930-536-0
Format: B5
Objętość: 265 s.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Wydawnictwo Difin

Difin Spółka Akcyjna
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel. (+48) 22 851 45 61, 62, fax (+48) 22 841 98 91

www.difin.pl