środa, 08 czerwiec 2016 17:29

Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II

NowoWydane - Wydawnictwo Difin - Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II - Piotr Oleś, Maria Ledzińska NowoWydane - Wydawnictwo Difin - Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II - Piotr Oleś, Maria Ledzińska Wydawnictwo Difin - Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II - Piotr Oleś, Maria Ledzińska

Opis

W 10 rocznicę śmierci Papieża i w roku Jego kanonizacji psychologowie różnych specjalności i ośrodków postanowili uczcić Jana Pawła II, pisząc teksty na temat tego, jak zrozumieli Jego myśl i jaki tkwi w niej potencjał dla zrozumienia człowieka. Zbiór zawiera artykuły naukowe i popularno-naukowe oraz wypowiedzi – narracje o wpływie Karola Wojtyły na życie autorów i ich bliskich.

Spis treści

Wstęp

Część I. Myśl Jana Pawła II

Doświadczenie religijne człowieka w perspektywie myśli Jana Pawła II
Beata Zarzycka

Jan Paweł II – inspiracje dla współczesnych wyzwań w psychologii  
Krystyna Ostrowska

Nauczanie Jana Pawła II a psychologia. Dwa dyskursy i próba dialogu  
Zofia Ratajczak

Szkic portretu psychologicznego Jana Pawła II  
Maria Straś-Romanowska

Rozwój moralny: czy teologia ma szanse wpłynąć na psychologię?  
Andrzej Gołąb

Twoja mała narracja jest ważna  
Elżbieta Chmielnicka-Kuter

Emocje w nauczaniu św. Jana Pawła II  
Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak

Jak zrozumieć świętość Jana Pawła II?  
Piotr K. Oleś

Część II. Świadectwa – Jan Paweł II w naszych narracjach

Zawsze przodem do ludzi…  
Anna Cierpka

Powracające tematy  
Maria Ledzińska

Święty Jan Paweł II – czyli o wartościach, słowach i świadectwie  
Maria Oleś

Za progiem Słowa – twarz człowieka, twarz Ojca?  
Małgorzata Opoczyńska

O umiłowaniu drogi. Jan Paweł II jako miłośnik małżeństwa i rodziny  
Barbara i Maciej Stolarscy

 

O autorze

Maria Ledzińska

dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. Badacz i nauczyciel akademicki o dużym doświadczeniu. Obszary zainteresowań: różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, rola różnic indywidualnych w procesie adaptacji do zachodzących zmian, aktywność umysłu w warunkach informacyjnego przeciążenia, uczenie się oraz nauczanie. Autorka wielu opracowań naukowych i popularnych.

Recenzje

Z recenzji Profesor Wandy Półtawskiej:

(…) Jeśli chodzi o ocenę załączonych artykułów, to najważniejsze jest to, że w ogóle wśród psychologów znalazły się osoby, które przyznają się do Jana Pawła II. Można zacytować profetyczną wypowiedź Pawła VI w encyklice Humanie vitae, w której − prawie 50 lat temu − Papież ten napisał, że istnieje paląca potrzeba „szerzenia klimatu czystości w świecie”, że nastała era „apostolatu świeckich, w której «równi usługują równym»” − teraz jest to jeszcze bardziej aktualne.

Z recenzji Profesor Zofii Rosińskiej:

(…) nie jest to praca przyrodoznawcza, a można z niej nauczyć się wiele. Jest dokumentem. Świadectwem. Czego? Odwagi i wdzięczności. Autorzy książki mają świadomość tego, że oddziaływanie papieża coś w nich zmieniło, są psychologami – nie powinno zatem dziwić, że chcą to ocalić od zapomnienia. „Jesteśmy to Karolowi Wojtyle po prostu winni” – piszą. Mądre i poruszające są ich wypowiedzi. Widzą w Janie Pawle II:
- wzór życia;
- prekursora psychologii pozytywnej, czyli  nurtu badawczego, którego centralnym tematem jest jakość życia oraz warunki, które sprzyjają dobrej jakości życia;
- myśliciela (filozofa, teologa) pytajnego : prawda jawi się człowiekowi najpierw pod postacią pytania: czy życie ma sens? ku czemu zmierza?;
- dbałego o rozwijanie wyobraźni;
- moralistę, który czyni z ludzkiej solidarności kategorię moralną;
- wreszcie źródło epistemologiczne dla psychologii poznawczej,
na szczególnie dla psychologii stosowanej – psychologii zdrowia i życia duchowego. Pracę czyta się łatwo. Porusza. (…) Wdzięczności tak mało na świecie.

 

ISBN: 978-83-7930-982-5
Format: B5
Objętość: 186 s.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Niewinne kłamstwa (Akademia Canterwood 6), Jessica Burkhart, thriller, sensacja, kryminał, zapowiedzi, powieść, literatura kobieca, literatura obyczajowa, literatura inspiruje, bestsellery, romans, księgarnia internetowa, Wydawnictwo Dobra Literatura, Wydawnictwo Dolnośląskie, nowe książki, tania książka, nowości wydawnicze, nowo wydane, nowowydane.pl

Wydawnictwo Difin

Difin Spółka Akcyjna
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel. (+48) 22 851 45 61, 62, fax (+48) 22 841 98 91

www.difin.pl